1-2 psykologer til barselsvikariater til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser - Aarhus, Danmark - Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

  Default job background
  TEMPORARY
  Beskrivelse

  At arbejde med mennesker, der er ramt af en spiseforstyrrelse, kan opleves udfordrende men også særdeles meningsfuldt og berigende. Vi er mange i vores afsnit, der deler glæden ved et tæt, støttende og humoristisk arbejdsfællesskab, hvor vi er i bevægelse men også forstår værdien af at reflektere sammen for kunne bevare roen og skabe udvikling.

  Klinikken er karakteriseret ved høj faglighed, et vedvarende udviklingsfokus samt en langvarig tradition for specialiseret behandling af spiseforstyrrelser.

  Hvis det lyder som et arbejdsliv, du har lyst til at blive en del af, har du nu muligheden, da vi pr. 1. august søger 1-2 psykologer til barselsvikariater min. 1 år (med mulighed for forlængelse).

  Klinikken varetager sammen med sengeafsnit for spiseforstyrrelser den hospitals-baserede psykiatriske behandling af børn og unge med moderate-svære tilfælde af spiseforstyrrelser i RegionMidt. Stillingen er tilknyttet ambulatoriet (team Skejby); der kan dog på sigt blive tale om opgaveløsning og funktioner på tværs af sengeafsnittet og ambulatoriet.

  Behandlingsmetoden i PKS er familiebaseret behandling. Dette betyder, at familien betragtes som den vigtigste ressource, og at der i terapien er fokus på at støtte forældres kompetencer til samt tryghed i at bremse og udfordre den spiseforstyrrede adfærd. Behandlingen foregår enten som ugentlige familiesamtaler eller som en kombination af familiesamtaler og gruppebehandling. Man skal indstille sig på at arbejde ambulant med alvorligt syge patienter og deres familier i et terapeutisk spændingsfelt, der kan være præget af høj emotionalitet men også altid udviklingsmuligheder.

  I den ambulante behandling er der et tæt samarbejde med vores sengeafsnit, pædiatrien, den øvrige børne- og ungdomspsykiatri, bosteder samt kommunale aktører.

  Vi arbejder tværfagligt og har følgende faggrupper ansat: Psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere, diætister og ergoterapeut.

  I samarbejde med teamet skal du som psykolog:

 • selvstændigt varetage behandlingsforløb
 • sikre og koordinere samarbejde med professionelle netværk omkring familien, herunder afholde netværksmøder
 • varetage udredning af spiseforstyrrelser og komorbidtet
 • varetage afklarende visiterende samtaler med bred psykopatologisk screening
 • bidrage til den faglige udvikling og kompetenceudvikling i både psykologgruppen og det samlede afsnit
 • på sigt evt. varetage interne og eksterne supervisionsopgaver
 • på sigt evt. varetage undervisnings- og rådgivningsopgaver Vi ønsker, at du:
 • som person er åben, tværfagligt samarbejdende, engageret og kan arbejde selvstændigt, alt imens du udviser loyalitet overfor fælles beslutninger og fælles faglig retning.
 • gerne har erfaring med at arbejde med spiseforstyrrelser.
 • skal være uddannet cand. psych., gerne autoriseret og eventuelt specialistgodkendt, gerne i forhold til psykoterapi af børn og unge.
 • har en vis erfaring med/interesse for udredning og behandling af et bredt spektrum af emotionelle, kognitive, relationelle og adfærdsmæssige problemstillinger. Vi tilbyder dig:
 • grundig introduktion og mentorordning
 • at indgå i et engageret, humoristisk og fagligt højt kvalificeret behandlerteam med fokus på udvikling
 • et godt arbejdsmiljø med fokus på sammenhold og fokus på den gode balance mellem arbejdsopgaver og arbejdstid
 • kontinuerlig supervision
 • tæt kollegial sparring
 • specialiseret behandling baseret på tværfagligt samarbejde
 • deltagelse i undervisning og temadage Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos teamleder og specialpsykolog Anette Hollesen


  Ansøgningsfrist: 5. juni 2024

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 11. juni på Aarhus Universitetshospital, Skejby


  Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på vores hjemmeside:


  Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

  BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

  BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

  Afdelingen modtog i eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring unikke Afdelingen havde i 2023 et nettobudget på 324 mio. kr. og pr. 1/ årsværk fordelt på 553 medarbejdere.

  I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vægter vi medarbejdernes sikkerhed højt. Alle medarbejdere kommer på kursus i deeskalering og forventes at kunne anvende deeskalerende metoder i påkrævede situationer. Afhængigt af ansættelsessted, skal alle medarbejdere herefter kunne varetage opgaven som alarmløber på et alarmhold.


  I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

  Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside : Klik her for at se hjemmesiden

  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.