Job
>
Århus

  Vil du være vores første udviklingssygeplejerske med fokus på at udvikle, forbedre og styrke den psykiatriske behandling til børn og unge med spiseforstyrrelse - Aarhus, Danmark - Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

  Default job background
  Fuldtid
  Beskrivelse

  Har du interesse for at arbejde systematisk med implementering og udvikling samtidig med at du arbejder kliniknært med patientgruppen og miljøterapien? Så læs videre og bliv vores første udviklingssygeplejerske. Som udviklingssygeplejerske får du mulighed for at sætte præg på, hvordan afsnittet skal arbejde med behandling, kvalitet og udvikling til børn og unge med spiseforstyrrelse.

  Vi tilbyder et speciale med høj faglighed og engagerede kollegaer som stræber efter at give den bedste behandling til patientgruppe i et velfungerende arbejdsmiljø.

  Stillingen er kliniknær og som udgangspunkt på 37 timer med start pr eller snarest derefter. Fordeling af arbejdstid og funktioner planlægges således at tiden fordeles mellem miljøterapeutisk arbejde og udviklingsarbejde.

  Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser er et specialafsnit med høj specialiseret funktion for behandling af anoreksi. Vi varetager i tæt samarbejde med Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (ambulatorium) den hospitalsbaserede tværfaglige psykiatriske behandling af moderate til svære tilfælde af spiseforstyrrelser hos børn, unge og voksne i Region Midtjylland. Vi arbejder i afsnittet fokuseret med nedbringelse af tvangsforanstaltninger med bla. safewards, tavlemøder, deeskalering, konferencer osv.

  Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.

 • Arbejde struktureret med at beskrive, opdatere, vedligeholde, udarbejde og implementere instrukser i afsnittet.
 • Arbejde med forbedringsprojekter ud fra forbedringsmodellen
 • Være faglig sparringspartner for afsnitsledelsen, kvalitetskoordinator og relevante samarbejdspartnere fx netværk i forhold til udviklings- og kvalitetsarbejde
 • Implementere, fastholde og monitorere kvalitets-, udviklings- og forbedringstiltag
 • Inddrage patienttilfredshedsundersøgelser (LUP), utilsigtet hændelser (UTH) og tvangsregistreringer i forbedringstiltagene for at sikre det optimale patientforløb
 • Indgå i den tværgående Tvangsgruppe i børne- og ungdomspsykiatrien (BUA)
 • Introducere, undervise og kompetenceudvikle personalet
 • Indgå i BUA's mødeforum for kvalitet og patientsikkerhed
 • Indgå i EPJ-gruppen med bla. dokumentation Du er den
 • Der har en relevant uddannelse på diplom-, master- eller kandidatniveau
 • Der har speciale erfaring med patientgruppen, miljøterapi og familiebehandling
 • Der har erfaring med projekt- og udviklingsarbejde eller interesse i at opnå dette
 • Der har gode relationelle og kommunikative egenskaber, er i stand til at arbejde målrettet og brænder for forandrings-, vejlednings- og udviklingsprocesser
 • Der går til udfordringer med en positiv indstilling, er problemløsende og reflekterende og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Der er igangsætteren, der selvstændigt initierer, koordinerer og understøtter udviklingstiltag og forandringsprocesser relateret til klinisk praksis
 • Der kan anvende evidensbaseret viden og ajourføre sig i ny viden. Vi kan tilbyde:
 • Godt arbejdsmiljø og nærværende funktionsledelse, der lægger vægt på høj kvalitet faglig af patientplejen
 • Kollegaer med høj faglighed og tværfaglig sammensætning
 • Fokus på det tværfaglige samarbejde og dets betydning for patientbehandlingen
 • Faglig vejledning og supervision
 • 2 årlige temadage og månedlig personaledag med fagligt indhold
 • Blandede vagter herunder dag og aften, samt weekendarbejde hver 3. weekend Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Charlotte Beuchert, tlf

  Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på

  Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og Ny Løn.

  Ansøgningsfrist:

  Samtaler finder sted:

  Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

  BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.


  BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

  Afdelingen modtog i eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring unikke Afdelingen havde i 2023 et nettobudget på 324 mio. kr. og pr. 1/ årsværk fordelt på 553 medarbejdere.

  I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vægter vi medarbejdernes sikkerhed højt. Alle medarbejdere kommer på kursus i deeskalering og forventes at kunne anvende deeskalerende metoder i påkrævede situationer. Afhængigt af ansættelsessted, skal alle medarbejdere herefter kunne varetage opgaven som alarmløber på et alarmhold.

  I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

  Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside : Klik her for at se hjemmesiden


  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret. • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vil du være overlæge i vores afsnit? · Brænder du for at arbejde med voksne der lider af en spiseforstyrrelse. Vil du være et sted, hvor patienternes behandling er i centrum og hvor du kan arbejde med både psykiatri og somatik? Så har vi en stilling som overlæge på sengeafsnit 6 ...


 • Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Aarhus, Danmark TEMPORARY

  At arbejde med mennesker, der er ramt af en spiseforstyrrelse, kan opleves udfordrende men også særdeles meningsfuldt og berigende. Vi er mange i vores afsnit, der deler glæden ved et tæt, støttende og humoristisk arbejdsfællesskab, hvor vi er i bevægelse men også forstår værdien ...


 • Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vil du være overlæge i vores afsnit? · Brænder du for at arbejde med voksne der lider af en spiseforstyrrelse. Vil du være et sted, hvor patienternes behandling er i centrum og hvor du kan arbejde med både psykiatri og somatik? Så har vi en stilling som overlæge på sengeafsnit 6 ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Er du sygeplejerske, faglig dygtig og har flair for koordinering, så er det måske dig vi søger til vores nye psykiatriske sengeafsnit 6. · Stillingen er 37timer/ugentlig, primært i dagvagt i hverdagene. Start pr eller efter aftale. · Udvikling og omorganisering – derfor søger vi ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vi søger en ergoterapeut, som har interesse for spiseforstyrrelse og depression. · Der er tale om 1 fast stilling på psykiatrisk Sengeafsnit 6 med tiltrædelse 15. august 2024 eller efter aftale. · Stillingerne er på 37 timer/uge med blandede vagter - herunder som udgangspunkt we ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vi kan nu tilbyde en fast stilling på psykiatrisk Sengeafsnit 6 med tiltrædelse eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer/uge med blandede vagter - herunder weekendarbejde hver 3. eller 2. weekend i 8 timers vagter. · Hvem er vi? · Vi skal starte et nyt sengeafsnit med foku ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vi kan nu tilbyde en fast stilling på psykiatrisk Sengeafsnit 6 med tiltrædelse eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer/uge med blandede vagter - herunder weekendarbejde hver 3. eller 2. weekend i 8 timers vagter. · Hvem er vi? · Vi skal starte et nyt sengeafsnit med foku ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vi søger en visionær og inddragende leder til Sengeafsnit 5 (S5), som skal være med til at understøtte afsnittets fortsatte udvikling. Tiltrædelse pr. 1. august eller efter nærmere aftale. · Afdeling For Depression og Angst · Om Afdeling for Depression og Angst Afdeling for De ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vi søger en overlæge med erfaring inden for småbørnspsykiatri, men også med bred børnepsykiatrisk viden, som kan være med til at udvikle vores afsnit til gavn for patienter og deres familier i samarbejde med funktionsledere og kollegaer. · Stillingen som klinisk overlæge i Psyki ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Deltid

  Vi søger en sekretær til Sengeafsnit 6 i Afdeling for Depression og Angst (ADA). Stillingen er en deltidsstilling på 25 timer med opstart senest d · Dine arbejdsopgaver · Om du er nyuddannet eller erfaren er mindre vigtigt end, at du er lærenem og klar på at løse et bredt spekt ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Er du vores nye leder, gerne med erfaring inden for psykiatrien, som brænder for at skabe positive forandringer for børn og unge med psykiatriske problemer? Så er denne nye stilling noget for dig. Vi har brug for dig til at være med til at etablere og omlægge vores nuværende børn ...


 • Region Midtjylland Aarhus, Danmark Fuldtid

  Er du en passioneret projektleder med erfaring inden for sundhedssektoren, som brænder for at drive implementerings- og forandringsprocesser? Vi søger en erfaren projektleder til at være en nøglefigur i etableringen af et nyt daghospital for børn og unge og andre veldefinerede op ...


 • Region Midtjylland Brabrand, Danmark Fuldtid, Varierende arbejdstider, Dag, Aften, Weekend

  Er du pædagog og har du lyst til at samarbejde med unge med psykiatriske vanskeligheder?Og drømmer du om et job der vil give dig faglige udfordringer og udvikling? Så er det måske er det netop dig, vi søger. · På Holmstrupgård arbejder sygeplejersker, SOSU-assistenter, pædagoger ...


 • Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Aarhus, Danmark Fuldtid

  Hvis du motiveres af at arbejde i et sengeafsnit med et komplekst subspeciale, der kræver høj faglighed og fokus på udvikling af sygeplejen, så læs videre. Vi skal være eksperter i at behandle patienter der lider af spiseforstyrrelse på et nyt sengeafsnit, og vi søger en sygeplej ...


 • Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Aarhus, Danmark Fuldtid

  Hvis du motiveres af at arbejde i et sengeafsnit med et komplekst subspeciale, der kræver høj faglighed og fokus på udvikling af patientpleje, så læs videre. Vi skal være eksperter i at behandle patienter der lider af spiseforstyrrelse på et nyt sengeafsnit, og vi søger en social ...


 • Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vi søger en ergoterapeut, som har interesse for spiseforstyrrelse og depression.Der er tale om 1 fast stilling på psykiatrisk Sengeafsnit 6 med tiltrædelse 15. august 2024 eller efter aftale. · Stillingerne er på 37 timer/uge med blandede vagter - herunder som udgangspunkt weeken ...


 • Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Aarhus, Danmark Fuldtid

  Er du sygeplejerske, faglig dygtig og har flair for koordinering, så er det måske dig vi søger til vores nye psykiatriske sengeafsnit 6. · Stillingen er 37timer/ugentlig, primært i dagvagt i hverdagene. Start pr eller efter aftale. · Udvikling og omorganisering – derfor søger vi ...


 • Region Midtjylland - Regionshuset Viborg Aarhus, Danmark Fuldtid

  Ønsker du af arbejde med hele spektret inden for svær overvægt, spiseforstyrrelser og diabetes – så er det dig, vi søger. · Vi ser gerne, du med din høje faglighed, personlige nysgerrighed og lyst til i samarbejde med teamet fortsat at udvikle og bygge bro mellem afdelinger og se ...


 • Regionspsykiatrien Gødstrup Aarhus, Danmark Fuldtid

  Brænder du for at arbejde med børn og deres familier. Har du lyst til et job, hvor du deltager i behandling og udredning af børn mellem 7 og 13 år og med faglighed og kollegial sparring i højsædet, så har vi lyst til at arbejde sammen med dig. · Vi opnormerer i gruppen, og søger ...


 • Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Aarhus, Danmark Fuldtid

  Den ene stilling er en kombineret stilling med delt funktion i spædteamet og i småbørnsteamet. Den anden stilling er i småbørnsteamet.Begge stillinger er som udgangspunkt 37 timer/ugen. · Vi søger en ny kollega, der har lyst til at arbejde i et afsnit med engagerede og fagligt dy ...