Job

  Klinisk overlæge til Psykiatrisk Klinik for Småbørn, Børne og ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitets Hospital - Region Midtjylland

  Region Midtjylland
  Vis mere Kollaps af job
  Region Midtjylland background
  Fuldtid
  Beskrivelse

  Vi leder efter en overlæge med erfaring inden for småbørnspsykiatri, men også med bred børnepsykiatrisk viden, som kan være med til at udvikle vores afsnit til gavn for patienter og deres familier i samarbejde med funktionsledere og kollegaer.

  Stillingen som klinisk overlæge i Psykiatrisk Klinik for Småbørn er ledig til besættelse 1. juni 2024 eller efter aftale. Der er som udgangspunkt tale om en 37 timers stilling, men med mulighed for individuelle aftaler.

  Om Psykiatrisk Klinik for Småbørn:

  Vi er et afsnit, hvor vi har fokus på hele familien, og vi har en tværfaglig tilgang til, hvordan vi udreder vores patienter.

  Vores arbejdsmiljø er præget af et godt og tæt samarbejde, hvor vi lægger vægt på høj faglighed og fælles udvikling af afsnittet såvel som hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

  Som afsnit har vi et stort ønske om at understøtte deltagelse i forskning og undervisning.

  Afsnittet varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykiske lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom.

  Som afsnit er vi placeret på to matrikler - både på AUHP og på Regionshospital Gødstrup - med fælles afsnitsledelse, bestående af en ledende overlæge og en oversygeplejerske.

  På AUHP har vi tre ambulante teams samt et psykiatrisk dagtilbud med 5 pladser, og et spædbørnsteam hvor vi udreder og behandler på alle specialiseringsniveauer.

  På Regionshospital Gødstrup har vi ét ambulant team, hvor vi udreder og behandler børn på hovedfunktionsniveau.

  Stillingen vil primært være knyttet til de ambulante teams på AUHP, men der kan også være opgaver på Regionshospitalet i Gødstrup, der vil skulle varetages.

  Vi tilbyder:

  • et afsnit med patienten og deres familie i fokus
  • veltilrettelagt introduktion
  • et afsnit med fokus på kollegialitet, trivsel og arbejdsmiljø
  • mulighed for at deltage i forskningsarbejde
  • mulighed for ansvar for og fordybelse i subspeciale interesser, som aftales efter kompetencer og interesse
  • stor selvstændighed med mulighed for at sætte sit eget præg på stillingen
  • at skulle indgå i et specialforum bestående af ledelsen, speciallæger og – psykologer samt specialsygeplejersker
  • at have et tæt samarbejde i det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaver
  • mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser – såvel i relation til ledelse som klinik
  • gode muligheder for supervision
  • at være med til at opbygge en speciallægegruppe, hvor vi sætter samarbejde, sparring og videndeling højt

  Vi ønsker at du:

  • er overlægekvalificeret i børne- og ungdomspsykiatri, med bred erfaring inden for småbørnspsykiatri og har arbejdet med både udredning og behandling af målgruppen
  • har gode samarbejdsevner med interne og eksterne samarbejdspartnere
  • er åben og lydhør i din kommunikation og ønsker at være en del af et tværfagligt miljø
  • arbejder målrettet med inddragelse af patienter og pårørende
  • har erfaring med og interesse for børn i psykofarmakologisk behandling, da afsnittet varetager højtspecialiseret funktion for børn under 6 år
  • har erfaring med undervisning og gerne også med forskning
  • har fokus på videreuddannelsen af yngre læger, og kan varetage vejlederfunktion
  • har et godt overblik og kan trives i en afdeling med spændende, men komplicerede patientforløb
  • deltage i afdelingens funktioner med henblik på at optimere patientforløb.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger - med mulighed for forhandling vedrørende evt. kvalifikationstillæg. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

  Speciallæger i BUA indgår i bagvagtsfunktion i døgnvagter med tilkaldevagt uden for almindelig arbejdstid. Afdelingslæger har fremmøde i dagtid i weekenden kl 8-14. Man har 1-2 døgnvagter pr. måned.

  Vagtarbejdet indebærer opkald fra forvagt og eksterne samarbejdspartnere og evt. tilkald i situationer med mange akutte opgaver eller vanskelige opgaver for forvagten. Varetagelse af bagvagten forudsætter, at du er fortrolig med akut medicinering samt tvangsbehandling under psykiatriloven. Som ny speciallæge kan der ved behov planlægges med en overlæge i bag-bagvagt det første halve år.

  Yderligere oplysninger

  • Cheflæge Michelle O. Kring, mobil
  • Ledende overlæge Karin Lassen Schmidt, mobil, mail
  • Oversygeplejerske Pernille Dahl, mobil, mail

  Læs også mere om stillingen i

  Ansøgningsfrist: Den 8. maj 2024.

  Ansættelsessamtaler: Den 14. maj fra kl

  Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra "Retningslinjer for faglig bedømmelse" af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland".

  Undervejs i ansættelsesproceduren bliver du bedt om at uddybe dine kompetencer indenfor "De syv lægeroller". Skemaet er en del af den elektroniske procedure, og du skal derfor ikke vedhæfte det særskilt.

  Du kan alene søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning" eller lign. link.

  Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) evt. autorisation og speciallæge autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf eller word-format.

  Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

  BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

  BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

  Afdelingen modtog i eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring unikke Afdelingen havde i 2023 et nettobudget på 324 mio. kr. og pr. 1/ årsværk fordelt på 553 medarbejdere.


  Vi har andre aktuelle jobs relateret til dette område, som du kan finde nedenfor


 • Vi søger en overlæge med erfaring inden for småbørnspsykiatri, men også med bred børnepsykiatrisk viden, som kan være med til at udvikle vores afsnit til gavn for patienter og deres familier i samarbejde med funktionsledere og kollegaer. Stillingen som klinisk overlæge i Psykiatr ...


 • Vil du være videnskabelig assistent på et randomiseret kontrolleret studie omhandlende træning til patienter med akillesseneruptur i Danmark? Er du struktureret, grundig og ansvarsbevidst – så er jobbet muligvis noget for dig. · Jobbeskrivelse · Jobbet tager afsæt i et kommende ...


 • Har du lyst til ledelse i en afdeling med høje ambitioner og med et hold af tværfaglige personaler, som i fællesskab har fokus på de bedste patientforløb? · Ved Nuklearmedicin og PET afsnit 1 søger vi en overbioanalytiker pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale. Stillingen er som ...


 • Økonomi og Planlægning, Regnskab, Aarhus Universitetshospital, Hedeager 3, 2. sal, 8200 Aarhus N · Økonomi og Planlægning, Regnskab søger en medarbejder til et barselsvikariat på 37 timer pr. uge med tiltrædelse den 1. oktober 2024 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegræ ...


 • Ved Akutteamet i Mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital (AUH) er en stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. oktober 2024 eller efter aftale. · Jobbeskrivelse · Vi tilbyder et spændende job, hvor du er fast tilknyttet Akutteamet i Mave- og Tarmkirurgi. ...


 • I Forskning & Udvikling, Præhospitalet søger vi en forskningsassistent til i efteråret 2024 at være med til at gennemføre undersøgelser relateret til enmandsbetjente Præhospitale Visitationsenheder. · Om os · Præhospitalet betyder før-hospital, og det er os der i Region Midtjyl ...


 • Fuldtidsstilling med gennemsnitlig 37 timer pr. uge er til besættelse ved Histologi, Patologi, Aarhus Universitetshospital. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2024 eller efter aftale. · AUH Patologi sætter altid patienten først, hvorfor har vi fokus på høj faglighed og kv ...


 • Psykiatriens Ledelsessekretariat, der består af medarbejdere med HK- og AC-baggrund, søger en dygtig og handlekraftig studentermedhjælper til at bistå os i vores opgaveløsning, i en hverdag, der er præget af store og små opgaver, temposkift og godt humør. · Vi har medarbejdere b ...


 • Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en ledende overlæge i ortopædkirurgi, som er tilknyttet funktionen som lærestolsprofessor i afdelingen med tiltrædelse ved tildeling af lærestolsprofessorat ved Aarhus Universitet. Det er en forudsætning for at søge stilling ...


 • Aarhus Universitet, NAVITAS Aarhus, Danmark Fuldtid

  Vi søger en dedikeret teamleder til Forskningsstøtteenhedens pre-award team. Teamlederen vil have både ledelses- og driftsmæssige opgaver. · Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige u ...


 • Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en ledende overlæge i ortopædkirurgi, som er tilknyttet funktionen som lærestolsprofessor i afdelingen med tiltrædelse ved tildeling af lærestolsprofessorat ved Aarhus Universitet. Det er en forudsætning for at søge stilling ...


 • Aarhus Universitet, Bygning A Aarhus, Danmark TEMPORARY

  Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger pr. 1. december 2024 eller snarest herefter 5 eksterne lektorer til varetagelse af funktionen som Uddannelsesansvarlig Prægraduat Lektor (UPL). Stillingerne slås op til besættelse v ...


 • Aarhus Universitet, NAVITAS Aarhus, Danmark Fuldtid

  Ønsker du ansvar, faglige udfordringer og fleksibilitet – og har du gode kompetencer i relation til kontraktforhandling, IPR og/eller GDPR, er du måske vores nye kollega.Technology Transfer Office (TTO) på Aarhus Universitet (AU) søger lige nu 1-2 jurister med erfaring. · Aarhus ...


 • Aarhus Universitet, NAVITAS Aarhus, Danmark Fuldtid

  · Ønsker du ansvar, faglige udfordringer og fleksibilitet – og har du gode kompetencer i relation til kontraktforhandling, IPR og/eller GDPR, er du måske vores nye kollega. · Technology Transfer Office (TTO) på Aarhus Universitet (AU) søger lige nu 1-2 jurister. · Aarhus Univers ...


 • Aarhus Universitet, Bygning A Aarhus, Danmark Fuldtid

  Har du lyst til at blive en del af vores velfungerende team og arbejde med en bred vifte af sekretariatsopgaver? Så søger vi en ny kollega pr. 1. oktober 2024 eller snarest derefter. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling. · Institutsekretariatet – hvem er vi? · Som vor ...


 • Aarhus Universitet, Indgang F Aarhus, Danmark TEMPORARY

  Institut for Klinisk Medicin / Hjertesygdomme på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger en akademisk medarbejder til Hjertesygdomme pr. 1. juli 2024 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling. · Hjertesygdomme ved A ...


 • Aarhus Universitet, Indgang C, Krydspunkt C106/108/118 Aarhus, Danmark TEMPORARY

  Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger en ekstern lektor til Mave-Tarm Kirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital pr. 15. september 2024 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en 3-årig deltidsstilling med ...


 • Aarhus Universitet, Skejby Sygehus Aarhus, Danmark Fuldtid

  De Kirurgiske forskningslaboratorier søger en dyrepasser/veterinærsygeplejerske/landmand med tiltrædelse 1. september 2024 eller snarest derefter. Det er en fast stilling på 37 timer ugentligt. · De Kirurgiske Forskningslaboratorier omfatter operationsstuer, laboratorier og dyres ...


 • Aarhus Universitet, Indgang F Aarhus, Danmark Fuldtid

  Institut for Klinisk Medicin / Hjertesygdomme på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger en akademisk medarbejder til Hjertesygdomme pr. 1. juli 2024 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling. · Hjertesygdomme ved A ...


 • Aarhus Universitet, Indgang F Aarhus, Danmark TEMPORARY

  Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger en klinisk lektor til Blodprøver og Biokemi, ved Aarhus Universitetshospital pr 1. oktober 2024 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en 5 årig deltidsstilling. · Som klinisk ...