Vi søger 2 specialpsykologer til Psykiatrisk Klinik for Småbørn fra 1.9.2024 - Aarhus, Danmark - Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

  Default job background
  Fuldtid
  Beskrivelse

  Den ene stilling er en kombineret stilling med delt funktion i spædteamet og i småbørnsteamet. Den anden stilling er i småbørnsteamet.

  Begge stillinger er som udgangspunkt 37 timer/ugen.

  Vi søger en ny kollega, der har lyst til at arbejde i et afsnit med engagerede og fagligt dygtige og initiativrige kolleger.

  Vores afsnit er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Gødstrup, med fælles afsnitsledelse.
  Psykiatrisk Klinik for Småbørn består af tre ambulante teams i Skejby og et i Gødstrup, et spædteam og et psykiatrisk dagtilbud med 5 pladser begge placeret i Skejby.

  Begge stillinger er med primær funktion i Skejby.


  Team for småbørnspsykiatri

  Afsnittet varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autismespektrumforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser.

  I tre ambulante teams i Skejby arbejdes både med udredning og behandling på alle specialiseringsniveauer. I Gødstrup arbejdes der med børn på hovedfunktionsniveau.

  Der arbejdes begge steder tværfagligt med fokus på at sikre høj faglighed og med fokus på udvikling, ligesom vi vedvarende tilstræber deltagelse i forskning.
  Miljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling, både internt i klinikken og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, idet psykologerne indgår i den samlede psykologgruppe i BUA.


  Team for spædbørnspsykiatri

  Afsnittet udreder og behandler 0-3-årige børn med psykiske forstyrrelser og 0-3-årige børn af psykisk syge forældre. Der arbejdes ofte med terapeutiske/støttende forløb med henblik på at være relationsstøttende og sikre trivsel hos både den gravide, partner og spædbarn med udgangspunkt i barnets perspektiv. Der anvendes metoder som NBO, ERA, NIM og Marte Meo.


  Vi ønsker, at du:

 • er godkendt specialpsykolog med bred og omfattende erfaring med såvel udredning som behandling af målgruppen for afsnittet
 • er indstillet på at arbejde på tværs af teams, herunder også dagtilbud og Gødstrup
 • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
 • er fleksibel og har gode samarbejdsevner
 • har et godt overblik og kan trives i en afdeling med stort flow og spændende, men komplicerede patientforløb og mange omstillinger
 • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets udrednings- og behandlingstilbud både ambulant og i vores dagtilbud
 • kan tilrettelægge og styre arbejdsgange i en tværfaglig medarbejdergruppe
 • bidrager til og har fokus på flow, udvikling, harmonisering og kvalitetssikring i Klinikken
 • varetager vejledning af yngre psykologer, primært SPU'er
  Specialpsykologernes kliniske arbejde i afsnittet

  Vi kan tilbyde

 • en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt kollegialt fællesskab
 • at du kan varetage selvstændigt ansvar for særlige fagområder, som aftales efter kompetencer og interesse
 • et specialforum bestående af ledelsen, specialpsykologer, -læger og –sygeplejesker
 • et tæt samarbejde i det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaver
 • mulighed for at give og modtage supervision
 • at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling
 • eventuelt konference efter afklarende samtaler
 • eventuelt varetagelse af PCV Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
  Ansøgningsfrist: 12. maj 2024

  Ansættelsessamtaler afholdes: 21. maj 2024 om eftermiddagen

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos:

  Psykologkoordinator

  Malene Vedel Simonsen

  mobil:


  eller


  Oversygeplejerske

  Pernille Dahl

  mobil:

  Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
  BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

  BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.

  Afdelingen modtog i eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring unikke Afdelingen havde i 2023 et nettobudget på 324 mio. kr. og pr. 1/ årsværk fordelt på 553 medarbejdere.

  I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling vægter vi medarbejdernes sikkerhed højt. Alle medarbejdere kommer på kursus i deeskalering og forventes at kunne anvende deeskalerende metoder i påkrævede situationer. Afhængigt af ansættelsessted, skal alle medarbejdere herefter kunne varetage opgaven som alarmløber på et alarmhold.


  I Psykiatrien i Region Midtjylland prioriterer vi, at vores medarbejdere løbende udvikler deres kompetencer. Derfor har vi skræddersyet vores eget uddannelsesunivers – Psykiatriakademiet. Her kan du blive inspireret til det næste skridt i din karriere.

  Læs mere om vores mange muligheder på Psykiatriakademiets hjemmeside : Klik her for at se hjemmesiden


  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.