Job
>
Århus

  Afdelingslægestilling med funktion hos Steno Diabetes Center Aarhus og Hormon- og Knoglesygdomme, AUH - Region Midtjylland - Regionshuset Viborg

  Default job background
  Fuldtid
  Beskrivelse

  Ønsker du af arbejde med hele spektret inden for svær overvægt, spiseforstyrrelser og diabetes – så er det dig, vi søger.

  Vi ser gerne, du med din høje faglighed, personlige nysgerrighed og lyst til i samarbejde med teamet fortsat at udvikle og bygge bro mellem afdelinger og sektorer for at skabe de bedst mulige tilbud inden for behandling af svær overvægt, spiseforstyrrelser og diabetes. Du har lyst og mod på både at arbejde klinisk som læge, bidrage til udviklingen af området både som led i forsknings- og kvalitetsprojekter i afdelingen og i samarbejde med andre, samt uddanne præ- og postgraduat, undervise og formidle. Så er det dig vi søger til en stilling som afdelingslæge i Steno Diabetes Center Aarhus.

  Stillingen som afdelingslæge ved Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Aarhus Universitetshospital (AUH) er ledig til besættelse pr. 1. august 2024 eller efter aftale. Din ansættelse vil være ved Steno Diabetes Center Aarhus, med funktion svarende til 30% i Hormon- og Knoglesygdomme (H&K), AUH i henhold til funktionsbeskrivelsen (vedhæftet).

  Hvem er vi?

  Steno Diabetes Center Aarhus
  Steno Diabetes Center Aarhus er Region Midtjyllands kraftcenter indenfor arbejdet med diabetes og svær overvægt. Vi arbejder med behandling, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde.

  Vi er en afdeling med en patientpopulation på 6.000 patienter. Vi varetager den ambulante del af diabetesbehandlingen for børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt. Her varetager vi både regions- og højtspecialiseret funktion.

  Vi har forskellige teams, der hver især er specialiseret i behandling af diabetes for børn, unge, voksne og gravide, derudover varetager vi behandling af og udredning for diabetiske fodsår og neuropati, samt har regions- og højtspecialiseret funktion omkring svær overvægt og følger efter det.

  Vi er et internationalt førende forskningscenter, der spiller en central rolle i at løfte klinisk forskning i Region Midtjylland, nationalt og international.

  I Steno møder du en organisation, hvor der er plads til udvikling, nysgerrighed og nye ideer. Ja, det er faktisk netop dét, vi er sat i verden for. I vores center får du over 175 kolleger med vidt forskellige fagligheder. Hos os er arbejdsmiljøet alsidigt, dynamisk og tværfagligt, og fælles for os alle er, at vi arbejder for et godt liv for mennesker med eller i risiko for diabetes.

  Vi er fysisk placeret på Aarhus Universitetshospital.

  For mere info

 • Mød nogle af dine måske kommende kolleger
 • Læs mere om Steno Diabetes Center Aarhus

  Hormon- og Knoglesygdomme

  Hormon- og Knoglesygdomme er en afdeling med ca. 150 ansatte. Vi varetager den voksne endokrinologi fraset ambulant diabetes behandling og behandling for svær overvægt. Specialet er inddelt i klinikker, Klinik for Stofskiftesygdomme, Klinik for Hypofyse-, binyre- og gonadesygdomme, Klinik for Kalk sygdomme. Derudover har vi stor intern medicinsk aktivitet, dels i Diagnostisk Klinik og dels i et sengeafsnit på 28 senge.

  Lægerne deltager i 2 fællesvagter. Den medicinske fællesvagt i Akutafdelingen og fællesvagt med Afdeling for Lungesygdomme, som er en vagt, der passer de Lungemedicinske senge og vores sengeafsnit.

  Vi ønsker løbende at udvikle patientforløbene både for patienterne i Klinikkerne og for de indlagte patienter. Du vil indgå på lige fod med andre speciallæger i denne udvikling.

  Dine arbejdsopgaver består bl.a. i

 • Du vil indgå i behandlerteamet der varetager standardbehandling af personer > 18 år med svær overvægt og diabetes.
 • Du vil blive tilknyttet teamet for behandling af svær overvægt.
 • Du vil skulle initiere og organisere forskningsindsatser indenfor svær overvægt og facilitere samarbejde med andre Steno centre indenfor dette område.
 • Du vil indgå i behandlerteamet omkring spiseforstyrrelser og sikre brobygning til Center for Spiseforstyrrelser og psykiatrien indenfor det intern medicinske område.
 • Du vil indgå i den Medicinske fællesvagt i Akutafdelingen med funktion som medicinsk bagvagt. Dine opgaver
 • Patientbehandling (endokrinologi og intern medicin)
 • Vagtarbejde med behov for intern medicinske kompetencer
 • Forskning inden for svær overvægt
 • Sikre præ- og postgraduat uddannelse i SDCA i samarbejde med HOK
 • Projektarbejde fra ide til implementering og daglig drift
 • Undervisning og kompetenceløftDine kvalifikationer
 • Speciallæge indenfor Intern Medicin: Endokrinologi
 • Opnået Ph.D. grad og en aktiv forskningsprofil - evt. med ophold ved internationale forskningsinstitutioner
 • Kompetent inden for alle 7 lægeroller Læs mere om jobbet i funktionsbeskrivelsen.

  Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat med en speciallæge indenfor Intern Medicin: Endokrinologi. Ansættelsen er betinget af godkendt autorisation og børneattest. Ansøgeren vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.

  Arbejdstid 37 pr. uge og vagtforpligtelse med tilstedeværelsesvagt som Intern Medicinsk speciallæge.

  Løn- og ansættelsesvilkår

  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

  Kontakt

  Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte cheflæge Liselotte Fisker, eller på mob

  Vi får ofte mange ansøgninger til vores stillinger og har derfor ikke mulighed for at give individuel feedback på ansøgninger. Bliver du ikke indkaldt til samtale, er det ikke nødvendigvis fordi, du ikke er kvalificeret, men mere et udtryk for, at der er mange om buddet. Vi går efter de mest kvalificerede medarbejdere, som vi samtidig tror, vil passe godt ind i vores team og organisation.

  Vi forventer at holde samtaler i uge 24, forventeligt onsdag d. 12. juni 2024.

  Læs mere på og følg med på Facebook, LinkedIn og Twitter.

  Ansøgning

  Søg stillingen ved at klikke på "Send ansøgning" nederst i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

  Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret. • Vi søger en overlæge med særligt ansvar, der er speciallæge i Endokrinologi og har interesse for akutte medicinske patientforløb og funktionsledelse. · Kort indledning · I jobbet som overlæge vil du blive en del af en afdeling, der udreder og behandler patienter efter de højest ...


 • Vi søger en overlæge med særligt ansvar, der er speciallæge i Endokrinologi og har interesse for akutte medicinske patientforløb og funktionsledelse.Kort indledningI jobbet som overlæge vil du blive en del af en afdeling, der udreder og behandler patienter efter de højeste faglig ...