Job
>
Hellerup

  Sygeplejerske til specialiseret FACT-team for bipolar affektive lidelser i et ambulatorie med høj faglighed og patientti - Hellerup, Danmark - Region Hovedstadens Psykiatri

  Region Hovedstadens Psykiatri
  Region Hovedstadens Psykiatri Hellerup, Danmark

  for 1 uge siden

  Region Hovedstadens Psykiatri background
  Sygeplejerske
  Beskrivelse

  På Psykiatrisk Ambulatorium Glostrup søger vi dig, der ønsker at udfolde dine sygeplejekompetencer i et specialiseret speciale, hvor der løbende er udvikling og sparring i forhold til best practice baseret på forskning og den data, som du er med til at sikre fra klinikken.

  Lyder det som noget for dig? – Så læs med her

  Velkommen til Team Y

  Du bliver en del af Team Y, som udelukkende varetager behandling af bipolar sindslidelse og er et lille trygt tværfagligt team, som på sigt vil udvikle sig større. Team KAG Bipolar er en del af Psykiatrisk Ambulatorium Glostrup, hvor der er to andre almene teams. Alle teams arbejder efter FACT-modellen.

  Ambulatoriet ligger i smukke grønne omgivelser på Nordstjernevej i Psykiatrisk Center Glostrup. Team Y modtager patienter, der før fik behandling i et lokalt almen F-ACT-team, og patienter henvist til et pakkeforløb for bipolar lidelse.

  Patientbehandlingen foregår enten ved at patienterne kommer i ambulatoriet eller ved hjemmebesøg. Det er derfor forventet at du har kørekort. Der er en el-bil tilknyttet teamet, samt elcykler til de kortere ture.

  Team Y er en del af KAG Bipolar, hvor klinik og forskning er knyttet tæt sammen. Ligeså er man som medarbejder en del af at understøtte forskningen, som skal bruge til at udvikle ny viden om bipolar lidelse.

  Hvad er F-ACT?

  F-ACT (Fleksible Assertiv Community Treatment) tilbyder en behandling, der tilpasses den enkelte patient og som er af varierende intensitet. Teamet følger patienten og der tilbydes således både behandling i ambulatoriet og en opsøgende, vedholdende behandling i patientens nærmiljø alt efter patientens behov.

  Din hverdag hos os

  Du bliver fast kontaktperson for din egen gruppe af patienter, desuden tager du del i den fælles behandling af de patienter, som modtager mere intensiv, opsøgende behandling.

  Dit arbejde som kontaktperson omfatter desuden:

 • Deltagelse i behandlingskonferencer
 • Gennemførelse af indledende vurderinger på ny henviste patienter og udfærdigelse af behandlingsplaner
 • Pårørendesamarbejde
 • Individuel og gruppe psykoedukation
 • Undervisning og vejledning af sygeplejestuderende
 • Dokumentation og registrering samt ordination af diverse prøver i SP.
 • Den daglige ledelse varetages af en afsnitsledelse bestående af en oversygeplejerske og en ledende overlæge, som begge vægter en nær ledelsesstil og optimale rammer for god udførelse af arbejdet meget højt. Vi har en uformel omgangstone og du vil få en høj grad af medbestemmelse.

  Hvad kan vi tilbyde dig?

  En grundig introduktion, mentorordning samt supervision. Du deltager også i makkermøder med den læge der har behandlingsansvaret for dine patienter.

  Du bliver en del af et stabilt og fagligt velkvalificeret ambulatorium , der består af både erfarne og nyere kolleger, som alle bidrager med en høj faglighed og forskellige behandlingstilgange til den enkelte patient. Vi lægger stor vægt på den enkelte kollegas medansvar og medindflydelse for patientforløbene og det gode arbejdsmiljø.

  Fokus på udvikling og faglighed: Vi deltager i skemalagt undervisning, kurser og behandlingskonferencer, så vi kan opretholde vores høje faglige niveau. Der afholdes temadage og løbende sparring, som er en del af kompetenceudviklingen af medarbejdere.

  En stærk teamfølelse – både fagligt og socialt. Team KAG bipolar er et mindre team, hvor vi altid er tilgængelige for hinanden ved diverse spørgsmål, sparring eller hjælp til håndtering af fx komplicerede patienter.

  Dine nye kollegaer uddyber:
  Vi arbejder selvfølgelig tæt sammen i teamet, men udover det mødes vi tit på kryds og tværs i løbet af dagen med resten af ambulatoriet - og på den måde passer vi på vores gode arbejdsmiljø og vores kollegiale fællesskab.

  Hvem er du?

  Vi søger dig, der er autoriseret sygeplejerske med psykiatrisk erfaring og eventuel relevant videreuddannelse. Du er opsøgende i din tilgang, og vil være en del af en teamånd, hvor vi altid er klar til at hjælpe hinanden - også på tværs af teams i ambulariet. Du bliver en del af et ambulatium, som arbejder tæt sammen. Vi søger derfor dig, som vil være med til at løfte en fælles opgave omkring patienterne.

  Derudover ønsker vi, at

 • Du har gode samarbejdsevner og en fleksibel tilgang til arbejdsopgaver.
 • Du har evne til og nysgerrig på at arbejde med komplekse forløb.
 • Du ønsker udredning og psykoedukation som primære arbejdsopgaver.
 • Dine løn- og ansættelsesvilkår

  Du bliver ansat i en fast fuldtidsstilling.

  Tiltrædelse pr. 1. juli eller efter aftale.

  Som sygeplejerske bliver du knyttet til et specifikt døgnafsnit, hvor du indgår i vagtarbejdet hver 6. weekend. Vi sørger for at klæde dig godt på til opgaven, hvis du ikke erfaring fra sengeafsnit. Det sker i form af et individuelt intro­program, vidensdeling og sparring med kolleger. Og så sker det i form af løbende kompetenceudvikling med afsæt i dine erfaringer og behov.

  Du ansættes i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område. Du er under ansættelsen omfattet af den til enhver tid gældende arbejdstidsaftale indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd.

  Ambulatoriet har åbent i dagtimerne mandag-fredag.

  Vi glæder os til at høre fra dig

  Søg stillingen via linket her på siden. Du bedes uploade CV og andre relevante dokumenter sammen med din ansøgning. • Region Hovedstadens Psykiatri Hellerup, Danmark Sygeplejerske

  På Psykiatrisk Ambulatorium Glostrup søger vi dig, der ønsker at udfolde dine sygeplejekompetencer i et specialiseret speciale, hvor der løbende er udvikling og sparring i forhold til best practice baseret på forskning og den data, som du er med til at sikre fra klinikken. · Lyd ...