Administrativ support og arbejdstidsplanlægger til botilbud - Vojens, Danmark - Odinsgård

  Odinsgård
  Odinsgård Vojens, Danmark

  for 1 måned siden

  Default job background
  Fuldtid
  Beskrivelse

  Er du struktureret, god til IT og faglig velfunderet? Så har vi stillingen som administrativ support og arbejdstidsplanlægger.

  Velkommen til vores botilbud Odinsgård, som ligger i udkanten af Vojens tæt på grønne områder og et stisystem til centrum.

  Odinsgård er bosted for 26 borgere med vidtgående fysiske, kognitive og psykiske funktionsnedsættelser i alderen 20 – 72 år, som modtager støtte hele døgnet.

  Vi er ca. 40 medarbejdere med forskellige fagligheder, bl.a. social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger og pædagogiske assistenter. Vi arbejder hver dag ud fra at give borgerne en værdifuld hverdag.

  Vi leder efter en kollega, som er uddannet social- og sundhedsassistent eller pædagog, der vil stå for at vagttilrettelægge, og som ønsker at deltage i det pædagogiske arbejde med borgere med handicap.

  Hvad består arbejdet i
  Du er, i et tæt samarbejde med ledelsen på Odinsgård, ansvarlig for at arbejdstidsplanen samt den daglige opgavevaretagelse, er tilrettelagt på en sådan måde, at borgerne på Odinsgård kan modtage den bedst mulige pædagogiske -og sundhedsfaglige hjælp.

  Som en del af dine opgaver, deltager du i det pædagogiske arbejde. Det vil særligt være i forbindelse med støtte og plejen om morgenen.

  Du bliver en del af et team, sammen med botilbudsleder og teamledelse, der deltager i vagtovergangene.

  Hovedformål med koordinatorfunktionen:

 • Sikre at borgerne på Odinsgård ydes hjælp efter det politisk vedtagne serviceniveau, herunder visitering af sundhedslovsydelser og servicelovsydelser.
 • At sikre borger og pårørende oplever, at den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats varetages veltilrettelagt og med høj kvalitet ud fra tilgangen Værdifuld hverdag- hver dag.
 • At understøtte den faglige kvalitet i opgaveløsningen og sikre en optimal ressourceudnyttelse.
 • Sikre at der anvendes de rette medarbejderkompetencer til de rette opgaver.
 • Indgå et forpligtende samarbejde med de øvrige planlæggere i Handicap, Bo og Beskæftigelse, for at sikre kompetenceudvikling og optimal ressourceudnyttelse.
 • Medvirke til botilbuddets konstruktive samarbejde og trivsel.
 • Være sparringspartner og understøtte botilbudslederens –og temledelsens virke.
 • Medvirke til at videreudvikle den gode arbejdstidstilrettelæggelse og daglige planlægning.
 • Indgå et forpligtende samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere i forvaltningen.
 • Skal kunne anvende overenskomstaftalen samt lokalaftaler med henblik på optimal ressourceudnyttelse.Vi forventer, at du:
 • har erfaring med at arbejdstidstilrettelæggelse og koordinering af borgerrettede opgaver
 • er faglig dygtig, og har en faglig stolthed, som du anvender i den daglige opgaveløsning
 • besidder en vilje og styrke til at samtænke den socialpædagogiske tilgang og indsats med den sundhedsfaglige
 • tager ansvar og er i stand til at bevare overblikket og roen i pressede situationer
 • har en økonomisk forståelse og gør brug af denne i arbejdstidstilrettelæggelsen og den daglige opgavefordeling
 • er nysgerrig og villig til at lære nyt
 • tager aktivt del i et positivt arbejdsmiljø
 • har gode kommunikative evner med afsæt i den anerkendende tilgang
 • kan arbejde ud fra værdifuld hverdag – hver dag
 • har humor og er en teamplayer
 • er engageret, mødestabil og har en positiv livsindstilling
 • medvirker til en god faglig dokumentation
 • er stærk i relationen til andre – både borgere, pårørende og kollegaer. L idt mere om os
  I Haderslev Kommune vil vi i gang med udvikle Odinsgård. Botilbuddet skal være kendetegnet ved at fungere som et trygt og hyggeligt hjem for borgerne og et sted, som er indrettet efter hvad der skaber værdi for borgerne.

  Derfor foregår der lige nu mange spændende ting, både fagligt og ledelsesmæssigt på Odinsgård. Vi er ved at gentænke måden, hvorpå vi tilrettelægger og varetager de borgerrettede opgaver. Ligesom de understøttende funktioner, som denne stilling er en del af, videreudvikles.

  Yderligere oplysninger
  Har du lyst til at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Tina Andersen, for en uformel dialog om jobbet. Tina Andersen kan kontaktes på telefon eller mail:

  Jobbet og ansættelsesprocessen
  Arbejdstid: 32-37 timer ugentligt, som vil være fordelt mellem planlægning og støtte ude hos borgerne. Arbejdstiden vil være varieret i tidsrummet mellem kl. 6.30 og 16. Arbejde i aftenvagt, weekender og helligdage kan forekomme.

  Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med FOA/SL.

  Ansøgning
  Send din ansøgning, CV og bilag via ansøgningsknappen hurtigst muligt.

  Der afholdes løbende ansættelsessamtaler, med tiltrædelse hurtigst muligt.

  Haderslev Kommune
  Vi understøtter borgernes liv fra de bliver født til de skal her fra. Vi udvikler foreningslivet i samarbejde med de frivillige. Vi skaber rammerne for, at virksomhederne kan udvikle sig. Vi arbejder hver dag for at give de bedste rammer for vækst og velfærd i vores kommune. Derfor er vores ambition, at vi inden 2030 vil have 250 flere i uddannelse, 500 flere indbyggere og 1.000 flere arbejdspladser i Haderslev Kommune.
  Alt det kan du blive en del af med et job hos os i Haderslev Kommune.