Efterretningsspecialist (OS) til fremtidens F35 (genopslag) - Vojens, Danmark - Flyvestation Skrydstrup

  Flyvestation Skrydstrup
  Flyvestation Skrydstrup Vojens, Danmark

  for 3 uger siden

  Default job background
  Fuldtid
  Beskrivelse
  Har du lyst til, at beskæftige dig med efterretning hos Forsvarets kampfly eskadrille?
  I jobbet som efterretningsspecialist er du en væsentlig del af den daglige, operative drift og opgaveløsning i Danmark, såvel som missioner i udlandet. Er du en holdspiller, der har let at omgås andre og ønsker at erhverve kompetencer inden for efterretningsfaget?

  Om os

  Eskadrille 727 udgør Fighter Wings primære kampflyeskadrille og er en operativ enhed med forskellige specialister, herunder jagerpiloter, mission plannere, IT-medarbejdere og efterretningsfolk. Vores efterretningssektion har ansvaret for at oppebære situationsbilledet til enheden og direkte støtte missionsplanlægningen for vores kampfly, både nationalt og under internationale operationer.

  Vi prioriterer ikke kun det professionelle aspekt ved at skabe rammerne for sikre og succesfulde missioner med kampfly, men vægter også det sociale aspekt højt. Et stærkt team, en god work/life-balance og støtte til hinanden er afgørende for os.

  Om stillingen

  Som efterretningsspecialist skal du indgå i et tæt samarbejde med både vores piloter og missionsplanlæggere til enhver mission. Du skal give piloterne et opdateret efterretningsbillede omkring trusler mod egne fly, modstanderens handlemuligheder, samt efterretninger på eventuelle målområder.

  For at sikre piloten kan træffe de korrekte beslutninger i de skarpe situationer støtter efterretning ved at besvare spørgsmål som: Hvad kan og vil modstanderen? Hvilke nuværende trusler står vores mission over for? Hvordan kan vi forsøge at undgå eller minimere farer? Det er alt sammen aspekter, en Efterretningsspecialist er indover for at sikre en missions gennemførelse.

  Efterretningsområdet er derfor et videnstungt og erfaringsbaseret fag, hvorfor at du efter din tiltrædelse skal gennemgå et uddannelsesforløb på 12-18 måneder for at klæde dig på til dit arbejde som efterretningsspecialist. Uddannelsesforløbet er opdelt i hhv. grund-, operativ- og avanceret efterretningsuddannelsesforløb. Forløbet indeholder dybdegående operativ viden og forståelse af egen og modstanderens våbenplatforme, anvendelsesmuligheder, taktikker, samt operationelle forhold.

  Det meste af uddannelsen foregår ved enheden eller afholdes nationalt ved andre enheder, men der er også kortere kursus- og øvelsesophold i udlandet. Derudover skal du efter endt uddannelse forvente rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse på øvelser, samt i eventuelle internationale operationer, hvor danske F-16 kampfly indgår.

  Der vil der være undervisnings- og instruktøropgaver, hvor du skal undervise i emner som eksempelvis: flykending, våbensystemer og elektronisk krigsførelse.

  "Staying ahead of the game. Vi indgår i et high performance team, hvor vi er nogle af pilotens tætteste rådgivere. Arbejde med kampfly kan sidestilles med Formel 1. For at vores racerkørere (piloter) vinder og undgår uheld, skal de have dybdegående kendskab til banens anatomi og modstanderens styrker og svagheder. Den information leverer vi i efterretningsteamet." – C, Leder INTEL.

  Om dig

  Du er oversergentsergent, eller sergent der er vurderet egnet til udnævnelse til oversergent. Du skal trives i et dynamisk operativt miljø, der er præget af konstant forandring.
  Herudover skal du være forudseende og omstillingsparat, og være indstillet på, at planer kan kræve ændringer med kort varsel. Du skal være god til at prioritere og bevare overblikket i stressede situationer, da tiden ofte er en modspiller, og deadlines skal overholdes. Endvidere skal du være god til at samarbejde, og være serviceminded.

  Du skal beherske engelsk i både skrift og tale, da du ofte vil få brug for at koordinere med enheder fra andre lande under øvelser og internationale øvelser.

  Endvidere ser vi gerne, at du:

  • Er en holdspiller, der trives i en specialiseret enhed.

  • Løser flere opgaver samtidigt med at du kan bevare det fulde overblik.

  • Er stærk i skriftlig såvel som mundtlig kommunikation på både dansk og engelsk.

  • Har flair for IT

  • Er detaljeorienteret

  • Er struktureret og har analytiske evner.

  Såfremt du ikke allerede er uddannet efterretningsspecialist, skal du bestå en optagelsesprøve ved Forsvarets Rekruttering, samt gennemføre og bestå uddannelsen som efterretningsspecialist. 727 Fighter Squadron foranstalter optagelsesprøven, hvis du bliver udpeget som en kandidat til jobbet.

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

  Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
  Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

  Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

  Dit faste tjenestested er Skrydstrup.

  Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

  Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

  Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

  KONTAKT OG ANSØGNING
  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Christian, Eskadrille 727, på telefon eller på mail FW-727-.DK. Alternativt leder, Mission Support Eskadrille 727, på telefon eller på mail FW-727-.DK.

  Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon eller på mail FPS-.DK.

  Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

  Ansøgningsfrist er 5. maj 2024. Stillingen ønskes besat senest 1. juni 2024 eller hurtigst muligt.

  Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

  Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

  FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

  I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  OM FIGHTER WING
  På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
  Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
  Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

  Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.

  Fighter Wing har et tæt samarbejde med Haderslev Kommune omkring bolighjælp, jobmatch og skole/institutioner m.m. Vi har også mulighed for at række ud i vores netværk, hvis der opstår andre ønsker.
  Haderslev Kommune har en række tilbud herunder tilflytterservice, som blandt andet består af velkomstarrangementer for tilflyttere samt direkte kontakt til lokale boligforeninger i Haderslev, Vojens og omegn.
  Læs mere på: eller kontakt Haderslev Kommunes bosætningskonsulent, Cathrine Mølgaard Andersen tlf.:
  I Haderslev kommune har medflyttende partner til FW's ansatte mulighed for at komme i direkte kontakt med offentlige – og private arbejdspladser lokalt. Dette tilbud kalder vi jobmatch, hvor et CV kan sendes ved at kontakte vores lokale FPS HR-Partner.