Region Midtjylland

HR-konsulent, personalejurist (BB-1702F)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Fremtiden er i Regionshospitalet Gødstrup

Indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup sker i 2021 og vi har brug for en HR konsulent – Personalejurist, som kan medvirke til at gennemføre de personalepolitiske processer i dette forløb. I enheden er der knap 4.000 medarbejdere, som skal have nye løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med udflytningen til det nye hospital, og vi er godt i gang med at planlægge denne proces.

I HR funktionen er vi 40 højtengagerede medarbejder, som løser en række vigtige og vitale udviklings- og driftsopgaver i hverdagen. Gennem de seneste år har vi planlagt udflytningsprocessen, og vi står nu overfor den sidste og vigtigste del af processen – at gennemføre den praktiske udflytning. Vi lægger os i selen for at skabe respekt og anerkendelse for vores virke ved hjælp af rettidig omhu, organisatorisk flair og en udtalt respekt for hospitalets ansatte.

I HR konsulentgruppen, som i alt tæller 10 kolleger, varetager vi en bred vifte af opgaver inden for HR-området, hvor vi understøtter hospitalets afdelinger og ansatte i at levere det gode patientforløb. Samlet set yder HR konsulentgruppen rådgivning, sparring og sagsbehandling i forhold til såvel drift- som udviklingstiltag til ledere og den øvrige organisation.

HR konsulentgruppen søger en Personalejurist, som med de rette faglige kompetencer og den nødvendige erfaring kan bistå hele organisationen i udflytningsprocessen. Som Personalejurist bliver din fornemmeste opgave, at omsætte juridisk aftalestof ind i den praktiske virkelighed.

Du vil, som de øvrige HR-konsulenter, blive kontaktperson for en række afdelinger. Afdelingerne skal bistås med generel rådgivning, sparring og sagsbehandling omkring personalesager, særligt opgaver i relation til fastholdelse og Det Sociale Kapitel, særlige ansættelser, tjenstlige forløb, afskedigelser m.v. Herudover har den enkelte HR-konsulent særlige faglige ansvarsområder f.eks. løn og overenskomster, personalejura eller kompetenceudvikling – opgaver der er fordelt blandt konsulenterne efter kompetencer og faglig profil.

Som personalejurist skal du bidrage indenfor en bred pallette af konsulentopgaver:

 • Kontaktperson for udvalgte afdelinger – f.eks. vejledning og support til lederne om HR-relaterede emner.
 • Generel og konkret vejledning og support til Hospitalsledelsen og Afdelingsledelserne i forhold til det personalejuridiske område.
 • Konkret vejledning og sparring af dine konsulentkolleger på vanskelige eller komplekse HR juridiske sager.
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til eks. Hospitalsledelsens nyhedsbrev – tillige formidling af dette materiale i forskellige fora.
 • Projektopgaver/-ansvar og implementering i forhold til ny lovgivning, ændrede overenskomster/aftaler og lignende inden for personalejura.
 • Den personalejuridiske vinkel på udviklingsopgaver inden for HR og i forhold til opgaver forbundet med flytningen til Regionshospitalet Gødstrup.
 • Deltage i HR-relaterede arbejdsgrupper om personalepolitiske emner.
 • Juridisk sagsbehandling og bistand i forhold til personalesager.

 • For nærmere oplysninger om indhold i stillingen se stillings- og funktionsbeskrivelsen.

  En ansøger med følgende profil vil blive foretrukket:
 • Relevant videregående uddannelse, Cand.jur., Cand.merc.(jur.) – Personalejura.
 • Erfaring inden for HR-området og/eller personalejura er en forudsætning.
 • Indsigt i og forståelse for en politisk styret organisation og kan agere i dette felt.
 • Kan overskue og indgå i opgaveløsning i en kompleks organisation og vægter ordentlighed i processer og relationer.
 • Tager selvstændigt ansvar i opgaveløsningen og bidrager aktivt til konsulentgruppens tætte samarbejde og opgaveløsning som helhed.
 • Evner at kommunikere tydeligt og præcist i skrift og tale.

 • Stillingen som HR konsulent – Personalejurist har hovedtjenestested ved Regionshospitalet Holstebro. HR varetager opgaver på alle enhedens matrikler, og der må påregnes mødeaktivitet på de øvrige matrikler.

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  info Fuldtid

  location_onSkjern, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions