Syddansk Universitet

Klinisk lektor i ortopædkirurgi (BB-240D2)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

Ved , opslås en stilling som klinisk lektor i ortopædkirurgi inden for hoftedegenerative lidelser med 15 konfrontationstimer i gennemsnit til besættelse for perioden 01.04.2021-30.03.2024.

Funktionsområde

Undervisning og afvikling af eksamen primært modul K2 på Medicin og Modul K6, K7 og K8 på Klinisk Biomekanik på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser.

Kvalifikationer

Ved ansættelsen vil der blive lagt vægt på, at ansøgere besidder følgende kvalifikationer:

• En afsluttet speciallægeuddannelse
• Kvalifikationer som forsker og ved forskningsbaseret klinisk udvikling
• Pædagogiske kvalifikationer og interesse for uddannelse

Det er en forudsætning for ansættelsen som klinisk lektor, at den, der ansættes, samtidig har hovedansættelse ved Odense Universitetshospital.

Såfremt en eventuelt potentiel ansøger ikke findes kvalificeret til et klinisk lektorat, vil ansættelse som ekstern lektor kunne finde sted.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutleder Kirsten Ohm Kyvik, e-mail eller forskningsleder Martin Lindberg-Larsen, Mobil:2521 3900 E-Mail:

Ansættelse sker i henhold til Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 29. november 2012.

Ansøgninger skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Vedhæftede filer skal være i Adobe PDF eller Word format. Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 20 Mb.

Odense 11/03/2021

calendar_today2 days ago

Similar jobs

location_onOdense, Denmark

work Syddansk Universitet

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions