Region Midtjylland

Pædagoger til Team FG på Mosetoft (BB-918E8)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Har du en stærk faglig profil indenfor arbejde med udviklingshæmmede borgere? Eller kunne du godt tænke dig at være med til at udvikle dig sammen med os? Vi vægter fagligheden højt, og vi er i gang med en spændende udviklingsproces – både fagligt og arbejdsmiljømæssigt

Arbejdsmiljø har et særligt fokus hos os, og vi arbejder med det hver dag – både i ledelsen og blandt medarbejderne. 
 
Vi søger 2 engagerede og dygtige pædagoger pr. 1. maj 2021 eller før. Stillingerne er på 37 timer i blandede vagter.

Vores nye kollegaer vil som det primære være tilknyttet Team FG. Vi er samtidig meget opsatte på at hjælpe hinanden på tværs af Mosetoft, og der kan derfor forekomme enkelte vagter i de øvrige huse. 

Borgerne som er tilknyttet Team FG

I et af husene er beboerne udfordret af et meget lavt kognitivt funktionsniveau, hvor udviklingsalderen er fra 9 måneder til 2,5 år. De er fysisk meget aktive, men også meget lidt selvhjulpne. De er nonverbale men i besiddelse af meget kropssprog, og hos den ene forsøger vi at implementere piktogrammer. Der skal påregnes en hel del personlig pleje hos beboerne i dette hus. Beboerne er i skærmet enhed, hvilket betyder, at vi arbejder 1 til 1 med dem. Det pædagogiske arbejde med beboerne betyder, at der arbejdes meget med observationer, og med konstant at finde den mindste udviklingsfremgang og ud fra dette arbejde målrettet på forbedringer. Det er vigtigt, at man som personale kan se de små lysglimt og er villig til at dele og sparre med kollegaerne. For at kunne arbejde med beboerne er det en forudsætning, at du kender til normaludviklingen.

Borgerne i det andet hus er kendetegnet ved lignende problematikker men generelt med en højere udviklingsalder. Vores tilgang til dem med hensyn til faglighed og en fast struktur er med undtagelser den samme i begge husene. 

Arbejdet med beboerne er beskrevet i procesbeskrivelser, således at en genkendelig hverdagsstruktur kan skabes, så forudsætninger for en ens dag kan blive skabt.

Jobbet som pædagog på Mosetoft

Som pædagog på Mosetoft indgår du i et tæt samarbejde med forældre/ værger, sagsbehandlere og kollegaer omkring at skabe den bedst mulige udvikling for vores borgere. 

Vi har fokus på at være trædesten i borgerens liv til øget selvstændighed, og vi arbejder med pædagogiske retninger og metoder som: Udviklingspsykologi som pædagogikkens fundament; Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP), Neuropædagogik og VUM. 

Vi arbejder systematisk med individuelt tilpassede delmål. Delmål udarbejdes ud fra de mål som er fastsat i den kommunale handleplan. Vi kvalitetssikrer vores indsatser gennem Socialtilsynets kvalitetsmodel. Vi arbejder ud fra en individuel tilgang til borgerne, hvor færdigheder, kompetencer og behov er i centrum

Vi søger pædagoger, der har lyst til at være en del af en institution i udvikling. Du er i stand til at håndtere udfordrende situationer og skaber samtidig tryghed ved at udvise omsorg for både borgere, pårørende og kolleger.

Du vil komme til at samarbejde med de øvrige faggrupper i tværfaglige teams, hvor samarbejdet bygger på gensidig dialog, nysgerrighed og åbenhed.

Vi tilbyder en arbejdsplads med:

• Stor fokus på arbejdsmiljø og arbejdsglæde
• Grundig introduktion til dine opgaver, kollegaer og borgere
• 20 skønne borgere, som har individuelle mål for at øge deres livskvalitet
• Faglig udvikling, både i praksis og via eget kursuscenter indenfor vores specialområde
• Faglig sparring og supervision af vores konsulenter
• Stort fokus på det gode arbejdsmiljø og alles ansvar ind i det
• Engageret nærledelse

Vi ønsker åbne og aktive kollegaer, som vil medvirke til, at afdelingen er et trygt sted at være for vores borgere samt deres værger og pårørende – samtidig skal Mosetoft være en god arbejdsplads for medarbejderne.

Dine opgaver vil være:

• Indgå i den daglige døgnrytme med vores borgerne
• Arbejde målrettet, systematisk og kontinuerlig med mål og delmål ud fra borgernes §141 handleplan
• Daglig dokumentation i Sensum
• Have et løbende fokus på, hvor din faglighed vil kunne komme borgeren til gode
• Udarbejdelse af statusrapporter og andre faglige vurderinger i forhold til vores borgere 

Da vi har en del kørsel med vores borgerne forventes det desuden, at du har et gyldigt kørekort.

Din arbejdsplads

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD er et bo- og beskæftigelsestilbud målrettet voksne med en udviklingshæmning og ofte en komorbiditet i form af psykiatriske problemstillinger og misbrug. Flere har en foranstaltningsdom, samt udfordrende adfærd.

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen: Bygmarken (Hedensted), Grankoglen (Allingåbro), Gårdene (Randers), Mosetoft (Viborg) og Nørholm (Herning). Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger, SOSA'er og omsorgsmedhjælpere under ledelse af 12 funktionsledere. 

På Mosetoft har vi plads til 20 borgere, og vi er 70 medarbejdere.

Interesseret?

Lyder dette som noget for dig, vil vi se frem til at modtage din ansøgning snarest muligt. 

Har du lyst til at lære lidt mere om vores specialområde og om Mosetoft, kan du læse om os på hjemmesiden: www.sua.rm.dk


 

calendar_today4 days ago

Similar jobs

info Fuldtid

location_onDenmark

work Region Midtjylland

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions