Region Midtjylland

Et vikariat som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Lindrende Behandling, Diagnostisk Center (BB-6427E)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Har du lyst til at arbejde indenfor palliation og få et godt indblik i dette subspeciale, så søger Klinik for Lindrende Behandling ved Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt en overlæge til et års vikariat.

Et vikariat som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for
Lindrende Behandling, Diagnostisk Center, er ledig til besættelse
pr. 1. april 2021 - 31. marts 2022, eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Klinik for Lindrende Behandling (KLB) hører under Diagnostisk Center og består af 2 teams. Det ene team har kontor på Regionshospitalet Silkeborg, og det andet team har kontor på Regionshospitalet Viborg, og satellitkontor på Regionshospitalet Skive.
Derudover har man som læge i KLB også funktion på Hospice Limfjord.
Tværfaglighed er omdrejningspunktet.

Dine opgaver:

 • Varetage specialiseret palliativ behandling i KLB
 • Sammen med de øvrige læger i klinikken, varetage den lægelige behandling på Hospice Limfjord
 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter
 • Medvirke til den faglige udvikling i KLB og på Hospice Limfjord
 • Varetage undervisning af lægefaglige kolleger og andre faggrupper
 • Deltagelse i evt. forskningsmæssige projekter
 • Dine kvalifikationer:
 • Evt. speciallægeuddannelse i relevant speciale
 • Gerne klinisk erfaring og kompetencer inden for smertebehandling og anden lindrende behandling. Det vigtigste er dog at du har mod og lyst til at arbejde med palliation.
 • Har gode samarbejdsevner og ser styrken og vigtigheden i det tværfaglige samarbejde,
 • Evner at møde patienterne, der hvor de er, i eget hjem, på plejehjem, på sygehusafdelinger eller på Hospice, og som i høj grad er i stand til at se patienternes behov ud fra en tværfaglig vinkel
 • Fagligt engagement
 • God til at samarbejde
 • Gode kommunikative evner og med en humoristisk sans.
 • Vi kan tilbyde dig:
 • at medvirke til at skabe og udvikle gode fleksible patientforløb i livets sidste faser
 • at medvirke i en kontinuerlig udvikling af Klinik for Lindrende Behandling, hvor ambitionsniveauet er højt
 • at indgå i et spændende tværfagligt fællesskab i KLB og på Hospice Limfjord
 • medvirke til at fremme synligheden af det palliative fagområde på såvel sygehuse som i primærsektor
 • Arbejdstid
  Der arbejdes primært på ugens hverdage i dagtid.

  Ansættelsesforhold
  Du vil være ansat i Diagnostisk Center med funktion i begge teams.
  Derudover vil du lejlighedsvis have funktion på Hospice Limfjord.
  I det daglige arbejde vil du referere til den fagligt ansvarlige overlæge i teamet.

  Om Klinik for Lindrende Behandling
  KLB ved Hospitalsenheden Midt, hører under Diagnostisk Center.
  KLB varetager den specialiserede palliative behandling i Hospitalsenhed Midts optageområde.

  Klinikken består af to teams. Det ene team har kontor på Regionshospitalet Silkeborg, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Silkeborg kommune, og det andet team har kontor på Regionshospitalet Viborg, med satellitkontor på Regionshospitalet Skive, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Viborg og Skive kommuner.
  Den daglig ledelse af klinikken varetages af den fagligt ansvarlige overlæge og afdelingssygeplejersken.

  Ud over læger er der i KLB også tilknyttet sygeplejersker, fysioterapeut, socialrådgivere, sekretærer og præster.

  Palliation er et målrettet indsatsområde både nationalt og regionalt. Det er et speciale i
  udvikling, og der er gode muligheder for at påvirke feltet bredt, samt initiere og deltage i
  forsknings – og udviklingsarbejde.

  Om Diagnostisk Center
  Diagnostisk Center er et udviklingscenter, der har til opgave at udvikle
  hensigtsmæssige patientforløb og samarbejde på tværs af specialer og sektorer. I
  Diagnostisk Center er alle 8 medicinske specialer og radiologien samlet. Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik i Innovative Patientforløb. Diagnostisk Center er flere gange kåret til landes bedste uddannelsesafdeling, lige som Regionshospital Silkeborg er
  kendetegnet ved sit gode kollegiale miljø, hvor centret har fået nogle af landets bedste
  medarbejder- og patienttilfredshedsundersøgelser.
  Samarbejdsevner, kollegiale og sociale kompetencer – og gerne godt humør -
  prioriteres derfor meget højt.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  info Fuldtid

  location_onDenmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions