Hjørring Kommune

Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring kommune søger en afdelingsleder til Økonomi og Planlægning (BB-94B44)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Arbejdsmarkedsforvaltningen varetager opgaver inden for kommunens beskæftigelsesområde, herunder indsatsen for ledige, sygemeldte, kontanthjælpsmodtagere, Ungegarantien mv. Økonomi og Planlægning er en stabsfunktion i forvaltningen.

Professionelle analyser, saglig økonomisk rådgivning samt ikke mindst styr på driften er afgørende for, at kommunen kan leve op til sine forpligtelser i forhold til borgere og virksomheder.

Vi leder derfor efter en dynamisk og resultatorienteret afdelingsleder med stærke økonomikompetencer til at indgå i organisationen til varetagelse af den daglige ledelse af stabsfunktionerne på Arbejdsmarkedsområdet.

Du har som afdelingsleder personaleledelsen i Økonomi og Planlægning og refererer til Arbejdsmarkedschefen. Økonomi og Planlægning beskæftiger i alt 15 medarbejdere og varetager driftsopgaverne i relation til udarbejdelse af budgettet for det kommende år, den løbende økonomiopfølgning samt den afsluttende regnskabsaflæggelse.

Økonomifunktionen er endvidere en central medspiller i alle spørgsmål med en økonomisk eller bevillingsmæssig vinkel i forhold til den daglige drift i fagafdelingerne. Endelig varetager Økonomifunktionen koordineringen og samarbejdet med kommunens centrale økonomiforvaltning.

Planlægningsfunktionen betjener det politiske niveau, herunder udarbejder sagsfremstillinger og beslutningsoplæg til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd, Integrationsråd mv. og laver overordnede analyser på forvaltningsniveau, digitaliseringsopgaver, informationsopgaver mv.

Gennem de seneste år er kravene til kommunernes dokumentation af resultater, effekt og ressourceanvendelse i arbejdsmarkedsindsatsen steget betragteligt. I Hjørring Kommune vil vi gerne være på forkant med den udvikling og en væsentlig opgave for dig som afdelingsleder vil være at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Arbejdsmarkedsforvaltningens økonomistyring, herunder udvikling af nye redskaber til evaluering og dokumentation af sammenhængen mellem opnåede resultater og ressourceanvendelsen. Denne udviklingsopgave løses i samarbejde med Planlægningsfunktionen.

Vi forventer derfor at du

 • er fagligt velfunderet med en samfundsfaglig uddannelse, gerne på kandidatniveau eller tilsvarende

 • har ledelseserfaring, gerne fra en kommune

 • har kendskab til og erfaring med udvikling af værktøjer til synliggørelse af ressourceanvendelsen

 • vil samarbejdet med andre faggrupper og afdelinger

 • kan arbejde selvstændigt og med korte tidsfrister

 • Vi tilbyder

 • en spændende og alsidig arbejdsdag med mange udfordringer

 • gode kollegaer, uhøjtidelig omgangstone

 • en familievenlig arbejdsplads med fleksible arbejdstider

 • Praktiske oplysninger

  Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

  Stillingen er på 37 timer ugentligt.

  Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkedschef Michael Duus Nielsen på tlf. 7233 6001 eller planlægger Anders Bøgh Jensen på tlf. 7233 6018.

  Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 12. Du vil få svar på din ansøgning via mail.

  Indhentning af referencer hos nuværende eller tidligere arbejdsgiver sker kun efter nærmere aftale med ansøgeren.

  Hjørring Kommune har

  Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude.

  Læs mere her: Røgfri arbejdstid

  Send ansøgning online

  Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke på knappen "Send ansøgning".

  calendar_today8 minutes ago

  Similar jobs

  location_onDenmark

  work Hjørring Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions