Region Midtjylland

Kvalitetskoordinator, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest (BB-7C49F)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

Vi søger en kvalitetskoordinator, 37 timer pr. 1. april 2021 eller snarest herefter.
Arbejdssted er indtil videre lige fordelt mellem Regionshospital Herning og Regionshospital Holstebro, hvor vi stiller kontorfaciliteter til rådighed begge steder.

Flytning til Gødstrup
Klinisk Biokemisk afdeling skal stå klar i Gødstrup sammen med resten af hospitalet 2021. Vi er derfor godt i gang med at konkretisere flytteplanerne i forbindelse med udflytning til Regionshospitalet Gødstrup. Efter udflytning vil dit arbejdssted være Regionshospitalet i Gødstrup.

Hvad er Hospitalsenheden Vest?
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest(HEV), som for nuværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing og Lemvig.
HEV har et optageområde på 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.

Klinisk Biokemisk Afdeling
Klinisk biokemisk afdeling er en spændende arbejdsplads med mange faglige udfordringer og opgaver. Der er konstant fokus på at udvikle afdelingens ydelser og samtidig fastholde et godt og åbent arbejdsmiljø. Der er et tæt og solidt samarbejde med de kliniske afdelinger på hospitalet, et samarbejde som er kendetegnet ved åbenhed, dialog og gensidig tillid.
Afdelingens ledelse består af den ledende overlæge og chefbioanalytikeren. Derudover består driftsledelsen af et antal funktionsledere og en stab med forskellige funktionsområder indenfor eksempelvis IT og kvalitet.
Afdelingen har en samlet personalenormering på 160 stillinger fordelt på bioanalytikere, laboranter, sygeplejersker, sekretærer, kemikere og læger.

Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret efter standarderne DS/EN ISO 15189 og DS/EN ISO 22870. Den samlede analyseproduktion er på mere end 8 mio. analysesvar om året fordelt på et bredt analyserepertoire på hovedfunktionsniveau og enkelte analyser på regionsniveau.

Akkreditering.
Klinisk Biokemisk afsnit i Holstebro og Herning blev akkrediteret i 2007/2008 af DANAK efter DS/EN ISO 15189 og i 2013 efter POCT standarden DS/EN ISO 22870.

Hvad kan vi tilbyde dig?
 • Du kommer til at indgå i et team arbejde med kvalitetskoordinatorerne.
 • En afdeling hvor akkrediterings-kulturen er etableret på alle niveauer.
 • Indflydelse på akkrediteringens rolle og betydning i det nye regionshospital i Gødstrup.
 • Ansættelse i et spændende og aktiv afdeling med højt fagligt niveau.
 • Et velfungerende fagligt og kollegialt arbejdsmiljø.
 • Udfordringer på fagligt og personligt niveau.

 • Arbejdsopgaver og ansvarsområde:
 • At vedligeholde og udvikle afdelingens kvalitetsledelses system i samarbejde med afdelingsledelsen og de andre kvalitetskoordinatorer.
 • At skabe løbende forbedringer og sætte kvalitetsmål.
 • Vurdere løbende om afdelingen lever op til gældende krav fra nationale lovgivende myndigheder og krav til akkrediterede medicinske laboratorier, herunder iværksætte nødvendige tiltag.
 • Informere, rådgive og vejlede personale, brugere og samarbejdspartnere om afdelingens ydelser og kvalitet
 • Udarbejde, vedligeholde og godkende dokumenter under kvalitetsledelsessystemet
 • Medvirke i og motivere til udvikling af afdelingens kvalitetskultur
 • Personlige og faglige kvalifikationer:
 • Der ønskes en medarbejder med erfaring fra klinisk biokemi og gerne med en bioanalytiker faglig baggrund suppleret med en diplomuddannelse eller lignende efter- eller videreuddannelse.
 • Kendskab til kvalitetsstyringssystemer og akkreditering, gerne med erfaring inden for audit og selvevaluering, er en fordel.
 • Gode IT kundskaber
 • Kunne planlægge, arbejde projektrelateret og tværfagligt.
 • Gode samarbejds- og kommunikative egenskaber.
 • Være initiativrig og kunne arbejde selvstændigt.
 • Være nytænkende
 • Være ansvarsbevidst, omstillingsparat og fleksibel.
 • God til formidling, mundtlig og skriftlig.

 • De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche stillings- og funktionsbeskrivelser for kvalitetskoordinator.  Organisatorisk indplacering
  Nærmeste overordnede er afdelingsledelsen.

  Ansættelsesvilkår
  Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med relevant faglig organisation.
  Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

  Flere oplysninger

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onViborg, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions