Aalborg Kommune

SKP-medarbejder med interesse for grønlændere og grønlandsk kultur (BB-EA1FA)

Found in: Neuvoo DK

Description:
SKP-medarbejder med interesse for grønlændere og grønlandsk kultur
Grundet opnormering søger Bo- og Gadeteamet under Center for Voksne i Aalborg kommune og i et samarbejde med Kofoeds skole, en ny medarbejder til vores støttekontaktpersonteam. Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. april. 2020.

Reglerne om støtte- kontaktpersoner er forankret i servicelovens 99. Formålet med støtte- og kontaktordningen er, at styrke borgerens mulighed for at opnå og bevare kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov og dermed gøre ham eller hende i stand til, at benytte samfundets muligheder og etablerede tilbud.

Målgruppen for indsatserne i denne stilling er de mest socialt udsatte grønlændere, som lever et liv med stof- og alkoholmisbrug og som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af eksisterende tilbud. Ordningen er uvisiteret hvorved, at alle kan henvende sig og gøre opmærksom på, at en person har brug for hjælp, ligesom støttekontaktpersonen er opsøgende i sin virksomhed.

Opgaven for SKP-medarbejderen er, at opbygge og skabe kontakt til målgruppen, som ofte ikke selv magter at henvende sig for at få hjælp. Formålet med indsatsen er at tilbyde hjælp der understøtter den enkeltes mulighed for et liv på egne præmisser og med større personlig- og social mestring. En del af opgaven er også, at fungere som brobygger til omverdenen som f.eks. kommunale myndigheder, væresteder, sundhedssystemet, behandlingssteder etc.

Til opgaven søges en kollega der:
 • Har lyst og interesse for arbejdet med grønlændere
 • Erfaring og kendskab til Grønland og grønlandsk kultur
 • Kan tale grønlandsk (ikke et krav).
 • Har en socialfaglig baggrund eller relevant erfaring fra arbejde med målgruppen
 • Har forståelse for målgruppens anderledes livsvilkår og besidder en god tålmodighed
 • Formår at indgå i et respektfuldt og tillidsskabende samarbejde med både borgere, såvel som interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Kan arbejde selvstændigt og evner, at planlægge og tilrettelægge sin egen arbejdsdag
 • Evner at være både fleksibel og vedholdende i sin tilgang til borgerne
 • Kan tænke kreativt i forhold til problemløsning og formår at træffe beslutninger på egen hånd
 • Er fysisk og psykisk robust og formår, at balancere professionelt mellem rollen som privatperson og professionel
 • Har kørekort
 • Vi tilbyder:
 • Et spændende job med en høj grad af frihed til selv at planlægge og tilrettelægge din arbejdsdag
 • Mulighed for at blive en del af et engageret og erfarent team der er gode til at hjælpe og støtte hinanden
 • Faglig og personlig udvikling gennem supervision med ekstern supervisor, kurser og temadage
 • En travl arbejdsplads med mange samarbejdspartnere og hvor ikke to dage er ens.
 • Stillingen er omfattet af lokal Løn. Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem respektive organisation og KL. Arbejdstiden er placeret på hverdage i tidsrummet mellem kl. 08.00 og 16.00.

  Yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til afd.leder Jeannette Fischer-Nielsen på tlf. 99 827610 mellem 08.30 og 14.00 eller læse om SKP-teamets arbejde på Aalborg kommunes hjemmeside:

  Samtaler forventes afholdt d. 22. marts 2021.

  Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

  calendar_today17 hours ago

  Similar jobs

  location_onAalborg, Denmark

  work Aalborg Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions