Region Midtjylland

Vågen nattevagt til SUA Grankoglen, Allingåbro (BB-24F1C)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Vi søges 1 vågen nattevagt til Grankoglen til ansættelse 1.4.2021 eller hurtigst muligt.

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du hveranden uge arbejder 7 nætter og fri i 7 nætter. Nattevagtsteamet består pt. af 2 nattevagter. Der er ikke krav om nogen specifik uddannelse, men det er en fordel at have kendskab til området.

Om specialområdet
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD består af en række større og mindre enheder geografisk spredt over regionen: Bygmarken (Hedensted), Grankoglerne (Allingåbro), Gårdene (Paderup), Mosetoft (Viborg) og Nørholm (Herning).
 
Der er i alt ca. 118 borgere i vore tilbud. Der er ansat ca. 300 medarbejdere, primært pædagoger, Sosu'er og omsorgsmedhjælpere under ledelse af 12 afdelingsledere/funktionsledere.
 
Borgerne på vore tilbud er alle udviklingshæmmede, størstedelen med tillægsdiagnoser inden for det sociale og psykiatriske diagnosefelt. Endvidere har vi specialviden omkring borgere med øvrige problemer som Demens, Prader Willi Syndrom og fysiske handicaps.
Mange af borgerne har dom, og det er en stor del af vores hverdag at yde en høj specialiseret indsats i forhold til deres komplekse problemstillinger, såsom trusler, vold, misbrug og kriminalitet.

Grankoglen i Allingåbro er en driftsklynge under Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, som har speciale i at arbejde med mennesker med Prader Willi syndrom og stor erfaring i at tilrettelægge en særlig struktureret hverdag, som mennesker med Prader Willi syndrom har brug for. Der er plads til i alt 22 beboere fordelt i 3 afdelinger.

Om stillingerne:
Der arbejdes på at være trædesten i borgerens liv til øget selvstændig.
Som medarbejder i organisationen skal du have fokus på begreberne ressourcer, udviklingsmulighed for borgerne og arbejde ud fra følgende pædagogiske retninger og metoder:
Relation- og udviklingspsykologi som pædagogikkens fundament.
Struktureret pædagogik.
Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP),
samt anvendelse af neuropædagogik, VUM, systemisk teori mm.
 
Vi forventer:
 • At du har dokumenteret erfaring med denne specielle målgruppe.
 • At du er psykisk, fysisk og mental robust
 • At du kan bevare overblikket i uforudsigelige og akut opstående situationer såsom udadreagerende adfærd
 • At du kan agere i dagligdagen med mange forskelligartet opgaver.
 • At du er velformuleret og fagligt reflekterende i både skrift og tale.
 • At du har en relevant opdateret faglig viden og kompetence.
 • At du er ansvarsbevidst og tager medansvar for den pædagogiske praksis
 • At du kan give og modtage konstruktiv feedback
 • At du kan anvende relevante IT systemer på brugerniveau.
 • At du har kendskab til Sensum vil være en fordel.
 • At du kan præstere et stabilt fremmøde.
 • At du har kørekort B
 • At du kan møde borgeren med respekt og anerkendelse
 • Vi tilbyder:
 • En spændende og omstillingsparat arbejdsplads.
 • En flok engagerede og højt kvalificerede kollegaer.
 • Stor grad af selvstændighed og ansvar i arbejdet med faglig udfordring.
 • Supervision, kurser, temadage og meget mere.
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Løn- og ansættelsesvilkår:
  Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og organisationen. Stillingen er omfattet af reglerne for ny løn, hvorfor der kan forhandles tillæg for kvalifikationer. Hertil kommer arbejdsgiverbetalt pension.
   
  Der skal indhentes reference og straffeattest inden endelig ansættelse.
   

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onAllingåbro, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions