Kriminalforsorgen

Jurister til Direktoratet for Kriminalforsorgen (BB-6EFD9)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Brænder du for spændende juridiske opgaver, har du blik for detaljen og vil du arbejde på et område med væsentlig samfundsmæssig betydning? Så har du nu chancen for at få et eftertragtet job på en spændende arbejdsplads.

Direktoratet for Kriminalforsorgen søger to juridiske fuldmægtige med særlig interesse for de opgaver, som kriminalforsorgen varetager. Der er tale om hhv. et barselsvikariat og en fast stilling.

Stillingerne er placeret i Koncern Klientsagsbehandling i Center for Straffuldbyrdelse og er ledige til besættelse pr. 1. maj 2021.

Dine opgaver

Alt efter din erfaring og dine kvalifikationer vil arbejdsopgaverne eksempelvis være:

 • konkret juridisk sagsbehandling vedrørende dømte, både 1. og 2. instans afgørelser

 • faglig sparring til de fire kriminalforsorgsområder

 • udarbejdelse af faglige notater af forskellig art, bl.a. i relation til minister- og departementsbetjening,

 • deltage i forvaltningsrevisioner og andre større projekter.

 • Hvem er du

  Du vil komme til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor der vil blive lagt vægt på, at du:

 • er uddannet cand. jur. og har gode juridiske forvaltningsretlige kompetencer

 • har god juridisk dømmekraft og hurtigt kan skære en sag til

 • har interesse for/erfaring med konkret sagsbehandling

 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner og er i stand til at formidle komplekse regler på en kortfattet og let forståelig måde

 • er robust og i besiddelse af gå på mod

 • er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og med sans for detaljen samtidig med, at du er i stand til at prioritere dit arbejde i en travl hverdag

 • er en holdspiller og en god kollega.

 • Der kræves ikke forudgående kendskab til det strafferetlige område, herunder straffuldbyrdelsesloven, men det vil naturligvis være en fordel.

  Vi tilbyder

 • et arbejdsindhold, der har en væsentlig samfundsmæssig betydning

 • en travl og spændende arbejdsdag med varierende arbejdsopgaver

 • et uformelt og dynamisk arbejdsmiljø præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt

 • dygtige og engagerede kollegaer, hvor vi sammen hjælper hinanden med at løfte kerneopgaverne.

 • Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og aflønning sker som fuldmægtig i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og AC for akademikere i staten.

  Der vil kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

  Stillingerne er på gennemsnitligt 37 timer om ugen og er ledige fra den 1. maj 2021.

  Barselsvikariatet er tidsbegrænset til den 30. november 2021 med mulighed for forlængelse.

  Hvis du i forvejen er ansat med et ansættelsesområde i Justitsministeriet med tilhørende institutioner, er dit ansættelsesområde ved ansættelse fortsat Justitsministeriet med tilhørende institutioner.

  Hvis du ikke i forvejen er ansat med ansættelsesområdet Justitsministeriet med tilhørende institutioner, er dit ansættelsesområde ved ansættelse kriminalforsorgen.

  Du har efter 2-3 år mulighed for at søge nye udfordringer ved at rokere til andre områder i kriminalforsorgen, f.eks. til et andet kontor i direktoratet eller som jurist i et af kriminalforsorgens områdekontorer eller ved et fængsel.

  Tjenestestedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

  Hvem er vi

  Kriminalforsorgen består af direktoratet og fire kriminalforsorgsområder. Kriminalforsorgen er ansvarlig for straffuldbyrdelse og har således ansvaret for at straffe bliver gennemført med den fornødne kontrol og sikkerhed samtidig med, at straffuldbyrdelsen også sker med støtte og motivation til den dømte.

  Koncern Klientsagsbehandling er opdelt i fire teams og består af 30 medarbejdere. Kontoret beskæftiger sig både med konkret sagsbehandling vedrørende dømte og med generel styring og udvikling på straffuldbyrdelsesområdet.

  Kontorets kerneopgaver er bl.a. juridisk sagsbehandling af sager med en høj kompleksitet, eksempelvis i relation til valg af afsoningssted, udgang, prøveløsladelse, benådning, klagesagsbehandling og domstolsprøvelse.

  Koncern Klientsagsbehandling har endvidere det overordnede ansvar for opfølgning og koordinering over for de fire kriminalforsorgsområder og har således et tæt samarbejde med alle dele af kriminalforsorgen. Der er ligeledes et tæt samarbejde med de øvrige kontorer i Center for Straffuldbyrdelse samt med Justitsministeriet og de øvrige myndigheder i straffesagskæden, herunder politi og anklagemyndighed.

  calendar_today3 days ago

  Similar jobs

  location_onDenmark

  work Kriminalforsorgen

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions