Region Midtjylland

Jordemoder, Herning (BB-171D5)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Brænder du for at arbejde med nybagte familier og gravide i et tværfagligt miljø?

Vi tilbyder :
 • 1 vikariat som jordemoder på svangre-barselsafdelingen fra 1/5-31/10 2021, 37 t
 • 1 sommerferievikar 1/7- 31/8 2021, 37 t
 • Faglig og organisatorisk profil
  Vi er et dynamisk fødested med muligheder og stor lyst til at udvikle vores fødested. På vores svangre-barselsafsnit er både jordemødre og sygeplejersker ansat. 

  Det er vigtigt for os, at vores familier oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i det enkelte pars ønsker og muligheder. Vi tror på, at sikkerhed, relationer og atmosfære er vigtige og nødvendige ingredienser i en stærk svangreomsorg. Knap halvdelen af alle fødsler varetages af kendt jordemoderordning. Vi arbejder for, at parret styrkes i troen på egne evner. Og vi er der for dem, også når de er i hjemmet. Alle ukomplicerede førstegangsfødende får valget mellem at gå hjem direkte fra fødegangen (og få 2 hjemmebesøg af mobiljordemoderen) eller blive en nat på barsel, og så tage hjem næste dag, når de er klar til det med 1 besøg af mobiljordemoderen i hjemmet. Det styrker vores mulighed for at yde ekstra omsorg til mere sårbare familier og komplicerede barselspt.
  Med skabelsen af ”Fremtidens fødemiljø” arbejder vi innovativt med at skabe rum og rammer, der booster oxytocin både under fødslen og på barselsstuerne, så vores kvalitet står godt på alle 3 ben: sikkerhed-relationer-atmosfære.

  Som et led i hospitalets vision om at skabe Danmarks bedste læringshospital, har vi på barselsgangen et ”obstetrisk studieafsnit” for medicin-, sygepleje- og jordemoderstuderende. Studieafsnittet varetager opvågning og barselspleje af alle vore elektive sectio.

  Hospitalsenheden Vest har i dag knap 3200 fødsler fordelt på 2 matrikler, nemlig Herning og Holstebro. 13/9 2021 sammenlægges hospitalerne på i Gødstrup (det nye hospital i Vest lige udenfor Herning). Vi glæder os, og vi arbejder allerede nu målrettet i forhold til at skabe en optimal fødeafdeling på Gødstrup.

  Vi har klinisk jordemodersupervisor døgnet rundt, og har et berigende samarbejde med afdelingens læger. Svangre-barselsafdelingen arbejder tæt sammen med fødeafdelingen, og vi hjælper hinanden i travle vagter og ved sygdom. På vej mod Gødstrup arbejder vi på at udbygge samarbejdet især med Børn- og Unge afdelingen, som vi kommer til at bo tæt sammen med.
  I Herning varetager vi alle slags fødsler med få undtagelser som eks. diabetikere, som visiteres til AUH (Skejby). Vi har Neonatal afdeling med børn ned til 28 uge.
  Vi har afdelingsjordemoder som supervisor døgnet rundt, og har et berigende samarbejde med afdelingens læger.
  Som ny jordemoder i vores afdeling indgår du i et struktureret introduktionsprogram med mentorordning, supervision og færdighedstræning, så du bedst muligt kommer godt ind i både den faglige og sociale kultur.


  Se Introduktionsprogram

  Arbejdsopgaver og ansvarsområde
  Vi arbejder målrettet med at udvikle vores organisationsform, og du kan i høj grad være med til at præge udviklingen. Vi tror på, at vi har fået skabt en afdeling med en stærk faglig profil, når fødslerne samles på Gødstrup. Som jordemoder på svangre-barsel forventes du at kunne hjælpe fødegangen i travle situationer med vanligt jordemoderarbejde (eks. sectio, veje/måle barn, ambulant virksomhed mv), dog ikke nødvendigvis at forestå en fødsel, med mindre du gerne selv vil bevare fødegangskompetencerne. Du får mulighed for at tilvælge eks. at have jordemoderkonsultation, være en del af mobiljordemoderteamet, som kører hjemmebesøg eller være ”telefonjordemoder”, hvor du har alle indgående tlf. samtaler med vores gravide og barslende.

  Vi er en åben organisation med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi har i afdelingen en uformel tone, og et godt humør. Her er højt til loftet, og vi har brug for alle medarbejders ideer og bidrag til at få skabt et super godt fødested. Nøgleord er selvstændigt ansvar, fleksibilitet, og sammenhæng/koordinering i information, pleje og behandling. Alle læger og jordemødre på både føde- og svangre-barsel gennemgår hvert år CTG E-leaning, tværfaglig obligatorisk teamtræning af akutte situationer, samt genoplivning af børn.

  Personprofil
  Vi forventer, at du:
 • Er faglig dygtig og engageret, og er opdateret både teoretisk og praktisk
 • Evner at arbejde teambaseret med stor teamånd
 • Er rummelig og evner at skabe tryghed. Du formår at bruge familiernes og dine kollegaers forskellighed konstruktivt
 • Vil være en del af en ”bidragskultur”, hvor det forventes, at alle bidrager til at skabe en god arbejdsplads og et godt fødested
 • Er stabil og fleksibel.
 • Er positiv og imødekommende med et godt humør
 • Evner nærvær med parrene, og formår at styrke og støtte dem på deres præmisser
 • Har dansk autorisation som jordemoder

 • Praktiske oplysninger
  Du kan få yderligere information om stillingerne og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte vicechef på svangre-barsel Lotte Thrige tlf. 78434805 eller chefjordemoder Ann Fogsgaard, 30351032
  Ansættelse efter aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
  Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV (i pdf- eller Word-format). .

  Ansøgningsfrist: 18/3- 2021. Ansættelsessamtaler vil finde sted 24/3 2021.  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onHerning, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions