Region Midtjylland

Grønlandsk tolk søges til retspsykiatrisk sengeafsnit i Skejby (BB-5BDEC)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Grønlandsk tolk søges til retspsykiatrisk sengeafsnit i Skejby

Taler du grønlandsk og interesserer du dig for sprog og mennesker med psykisk sygdom, så tilbyder vi et alsidigt, udfordrende og meningsfyldt arbejde.

Om stillingen
Vi er læger, psykologer, socialrådgivere, fysioterapeuter og ergoterapeuter, der har samtaler med patienterne, foruden basispersonalet, der består af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter.
Eftersom alle patienter på R3 stammer fra Grønland, og en del af personalet ikke taler grønlandsk, har vi et stort behov for tolkning mellem dansk og grønlandsk. Desuden har vi et mindre behov for oversættelse af forskellige dokumenter.
Der vil desuden, efter nærmere oplæring, være et behov for at tolke i forbindelse med mentalobservation både på afsnittet og under tjenesterejse til Grønland.

Det er en forudsætning for at søge, at man taler og skriver flydende grønlandsk og behersker dansk på et tilfredsstillende niveau. Stillingens præcise indhold og timetal afhænger af ansøgerens øvrige kvalifikationer.

Vi lægger vægt på følgende ved prioritering af ansøgere:
- Grønlandske sprogkundskaber (krav)
- Tolkeerfaring eller uddannelse
- Erhvervsmæssig og uddannelsesmæssig baggrund i øvrigt
- Erfaring fra psykiatri eller sundhedsvæsnet generelt

Afhængig af ansøgerens faglige og erfaringsmæssige baggrund vil der i løbet af ansættelsen tilbydes passende efter- og videreuddannelse.

Om os
R3 er et afsnit, som drives efter aftale med Grønlandsk Selvstyre og Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Afsnittet består af 16 sengepladser og varetager udelukkende behandlingen af patienter hjemmehørende i Grønland.
Afsnittet varetager fortrinsvis behandling af retspsykiatriske patienter, men modtager også enkelte særligt komplekse patienter uden en retslig foranstaltning ligesom der modtages patienter, som skal mentalobserveres.
Patienterne modtager en langvarig, intensiv behandling, hvor der arbejdes aktivt med rehabilitering og resocialisering. Afsnittet bemandes delvist af grønlandsk personale.

Spørgsmål til ansættelsen kan stilles til Anne Henriksen, specialpsykolog og afsnitsleder på tlf. 91168859 email: aneher@rm.dk

Stillingen ønskes besat snarest muligt.
Vi skal modtage din ansøgning senest d.19.3.2021 kl. 12.00 .
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 26.3.2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

calendar_today4 days ago

Similar jobs

location_onAarhus, Denmark

work Region Midtjylland

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions