Syddjurs Kommune

Ådalsskolen søger en alsidig matematiklærer (BB-EDF3A)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
På Ådalsskolen i Skørring i Syddjurs Kommune har vi en midlertidig lærerstilling ledig til besættelse fra senest 1. april og frem til 30. juni 2021 med mulighed for en senere fastansættelse.

Stillingen er på 80% og dækker timer i matematik, kristendom, engelsk, historie og N/T på 3. og 4. årgang. Teamtilknytning vil være på 3. årgang, hvor du vil indgå i teamet omkring klassen, og hvor du vil have ansvaret for den primære kontakt til nogle af eleverne. 2. og 3. årgang har et tæt teamsamarbejde om faglige aktiviteter og om holddeling.

Vi leder efter en person, der er fleksibel og som ser muligheder frem for begrænsninger. Du skal have gode kompetencer indenfor inkluderende læringsfællesskaber, klasseledelse og relationsarbejde og brænde for at skabe læring og trivsel for alle vores elever. Gode samarbejdskompetencer er en selvfølge for os.

Ådalsskolen er lokalområdets skole beliggende i smukke landlige omgivelser i Syddjurs Kommune med cirka 275 elever, som kommer til skolen fra et stort opland. Skolen er et- og tosporet og går fra 0.-9. klasse. Vi arbejder hver dag på at gøre alle elever så dygtige, de kan blive ud fra vores vision om læring og fællesskab for alle gennem vores tre pejlemærker leg, læring og livsduelighed.

Vi har fokus at på skabe inkluderende læringsmiljøer, der tilgodeser alle vores elevers forskellige forudsætninger og behov. Holddeling er derfor et vigtigt redskab for os til at skabe mindre enheder og opdelinger med afsæt i elevernes behov og forudsætninger. Tydelig struktur, overskuelighed og visuel støtte præger vores læringsrum, ligesom arbejdet med elevernes trivsel er vigtigt for os. Derfor er respekt, empati, tryghed og tolerance nøgleord i vores fællesskaber, uanset om det er blandt eleverne eller det kollegiale fælleskab.

Åbenhed om den enkelte medarbejders pædagogiske og didaktiske praksis er en forudsætning for samarbejde, videndeling og faglig udvikling mellem de forskellige grupper på skolen og skolens ledelse. Skolens medarbejdere er derfor organiseret i team, hvor et tæt, ligeværdigt og forpligtende samarbejde er rammen om dagligdagen og den faglige udvikling. Samtidig deltager alle lærere og pædagoger i PLF (professionelle læringsfællesskaber) som en ramme om vidensdeling, refleksion og faglig praksisudvikling med målet om at øge elevernes læring og trivsel.

I dagligdagen værdsætter vi aktiv holdningstilkendegivelse og finder det vigtigt at forholde sig professionelt og uden selvhøjtidelighed til hverdagen samtidig med, at vi sætter pris på et godt grin.

Ved ansættelse indhentes der straffeattest og børneattest.

 Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Er du interesseret i at høre mere, så ring til distriktsleder Morten Borup på 20 91 46 11 eller til pædagogisk leder Maibritt Vestergaard på 40 88 46 11.

Se evt. mere på kommunens hjemmeside www.syddjurs.dk og skolens hjemmeside www.aadalsskolen.dk.

Ansøgningen skal være afsendt elektronisk senest mandag den 22. februar 2021

Vær opmærksom på den korte ansøgningsfrist.

Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag den 25. februar 2021 om eftermiddagen.

Vi sender indkaldelse til samtale senest onsdag den 24. februar 2021

”Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.”.

Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.  (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 43.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske kommuner. Tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i kommunens vision ”Vi gør det – sammen” og i kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever i hverdagen internt og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
 

calendar_today2 days ago

Similar jobs

location_onEbeltoft, Denmark

work Syddjurs Kommune

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions