Tårnby Kommune

Afdelingsleder til Skottegårdens SFO (BB-BD6B7)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Vi søger engageret, selvstændig og initiativrig afdelingsleder, som er frisk på nye udfordringer, kan bevare overblikket og koordinere opgaver i en omskiftelig hverdag. Er du god til at skabe udvikling og aktiviteter, og har du erfaring med at arbejde med ledelse, børn og unge? Og kan du se dig selv i SFO og skole - så er det lige dig vi søger!

SFO´en ligger på skolen i selvstændige lokaler, vi er 190 børn og 14 fastansatte voksne. Vi har de skønneste lokaler, masser af kvadrat meter, tæt på stranden, skøjtehal og andre udflugtsmuligheder.

Vi lægger vægt på leg, kreativitet og nærværende voksne. Vi har fokus på pædagogisk faglighed, der kan ses i vores dagligdag. Vi har det sidste år arbejdet med ny struktur og organisering af voksne og børn.

Vi har et velfungerende og ligeværdigt samarbejde med skolen, hvor alle ansatte er med i indskolingen.

Din primære arbejdsfunktion er i vores 2 SFO afdelinger, det ene hus er for 0.-1. klasse og det andet for 2.-3. klasse. Vi arbejder i teams både i SFO og skole. Som afdelingsleder får du i samarbejde med SFO-leder, ansvar for udvikling af vores dygtige medarbejdere i SFO´en og den pædagogiske praksis. Derudover skal du have understøttende undervisning i indskolingen.


Vi søger en afdelingsleder der er optaget af og kan gå forrest i forhold til:

Kerneopgaven:

 • Du skal have en faglig og praktisk pædagogisk viden, men også være nysgerrig, og have lyst til selv at være i læring og udvikling, så du både kan bidrage og blive klogere i et læringsfællesskab.
 • Du skal være helt tæt på praksis i sparring med vores dygtige pædagoger.
 • Du skal kunne samarbejde både med forældre og i tværfaglige arenaer, omkring børnenes trivsel, læring og udvikling.
 • Du skal være interesseret i at sikre, at børnenes stemme bringes i spil i den daglige praksis.
 • IT systemer og digitale kompetencer:

 • Hvordan vi kan understøtte og øge børns digitale kompetencer og dannelse, og hvordan det kan bidrage til inkluderende lærings- og legefællesskaber.
 • At pædagogerne fortsat udvikler sig i forhold til IT systemer og pædagogiske og-didaktiske kompetencer.

 • Vi forventer, at du:

 • Hviler i lederrollen - har pædagogisk baggrund og erfaring med pædagogisk ledelse.
 • Har selvindsigt og er nysgerrig på andre mennesker.
 • Er tillidsskabende, tydelig og anerkendende
 • Er med til at skabe et positivt arbejdsmiljø
 • Arbejder systematisk og struktureret med overblik- følger opgaver til dørs.
 • Kan arbejde selvstændigt og arbejde i forskellige teams.
 • Har en legende tilgang til læring.
 • Brænder enten for it og digitale medier, musik, teater, natur/udeliv, børns leg eller andre aktiviteter.
 • Vægter gode og respektfyldte relationer til børn, forældre og kollegaer højt.
 • God til at kommunikere- både skriftligt og mundtligt.
 • Mestre klasserumsledelse og understøttende undervisning i skolen
 • Du skal kunne træde ind i praksisfællesskabet og bidrage med nysgerrighed og refleksion, over egen og andres praksis, for sammen med kollegaer og ledelse at få øje på handlemuligheder.

 • Vi kan tilbyde dig:

 • Et rigtig dejligt sted at arbejde.
 • Fantastiske kollegaer, børn og forældre.
 • Et kollegialt fællesskab i SFO og skole, med fokus på arbejdsglæde, hvor vi spiller hinanden gode.
 • En dynamisk arbejdsplads med fokus på udvikling.
 • Indflydelse på nye processor og medansvar for pædagogisk retning, i tæt samarbejde med SFO leder og kollegaer.
 • Et ledelsesteam bestående af skoleledelse, områdeleder og SFO leder. Hvor vi løser opgaver i fællesskab, støtter op om fælles tiltag og beslutninger, der tilgodeser løsninger for vores kerneopgave.

 • Løn- og ansættelsesvilkår

  Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med BUPL efter forhandling.

  Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest.Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

  Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her.

  calendar_today23 hours ago

  Similar jobs

  location_onTårnby, Denmark

  work Tårnby Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions