COWI

ERFAREN BYGHERRERÅDGIVER (BB-7913E)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

ERFAREN BYGHERRERÅDGIVER TIL BYGGERI, AALBORG, AARHUS, VEJLE OG ODENSE

Vil du være en del af landets stærkeste bygherrerådgiverorganisation? Kan du se dig selv løse komplekse bygherrerådgivningsopgaver i tæt relation med kunder og samarbejdspartnere? Og har du en betydelig erfaring med komplekse projekter, hvor du har haft ansvar for de projektrelaterede og aftalemæssige udfordringer i alle faser? Så send os din ansøgning eller ring til Helle Bundgaard eller Lars Becher.

Bliv en del af s bygherrerådgivningsafdeling Vest med medarbejdere placeret i AALBORG, AARHUS, VEJLE ELLER ODENSE

COWI Bygherrerådgivning Vest har ca. 30 medarbejdere (Ingeniører, Arkitekter, Jurister, Konstruktører mv.) placeret i Aarhus, Aalborg og Vejle, Odense og herudover har vi et tæt ressourcemæssigt og fagligt samarbejde med vores tilsvarende søsterafdelinger Bygherrerådgivning Øst med ca. 100 medarbejdere samt Arkitema Bygherrerådgivning i Aarhus og København.

Som bygherrerådgiver er COWI bygherrens nærmeste partner og varetager bygherrens interesser i et tillidsfuldt samarbejde fra idé til færdigt byggeri og idriftsættelse. Vi er meget bevidste om, at bygherrerådgiverrollen er en ledelsesrolle og vores faglighed er strategi, proces og ledelse. Som en del af COWIs brede kompetencepalette, ser vi det desuden som en af vores vigtigste opgaver at sikre vore kunder adgang til alle disse spidskompetencer. Hvad enten det drejer sig om ingeniørrelaterede kompetencer eller arkitekturrelaterede kompetencer i Arkitema.

Du kan få fast arbejdssted på vores kontor i enten Aarhus, Aalborg, Vejle eller Odense, og da mange af vore bygherrerådgivere i vest er placeret i Aarhus, forventes også jævnlig tilstedeværelse på kontoret i Aarhus.

DU HAR ERFARING SOM BYGHERRERÅDGIVER PÅ KOMLEKSE PROJEKTER

Du har en solid erfaring med større byggeprojekter med min. 10 års brancheerfaring. Heraf min. 5 års bygherrerådgivningserfaring med nedenstående arbejdsområder, hvilket har givet dig en dyb indsigt og bred viden om udviklings-, udbuds-, projekterings- og byggeprocesser. Du har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller en anden relevant byggefaglig uddannelse.

Du kender til byggeriets præmisser og ved hvilke mekanikker, der spiller afgørende ind i de forskellige faser.

Du vil løse dine opgaver i tæt samarbejde med kunder og samarbejdspartnere, for hvem du er den tillidsperson, som sikrer opgaveløsningen i fællesskab med COWIs mange fagspecialister. Herudover kan du via dit netværk og markedstilgang bidrage til afdelingens udvikling - såvel fagligt som markedsmæssigt, og du er parat til at påtage dig ledelsesmæssige opgaver med faglig udvikling af kolleger og projektmedarbejdere.

I dit daglige arbejde vil du komme til at arbejde bredt på projekter indenfor følgende områder:

 • Klassiske bygherrerådgivningsydelser som: ”behovsafdækning, etablering af beslutningsgrundlag, udbudsrådgivning, procesdesign, programskrivning, risikostyring, byggeledelse samt opfølgning på kvalitet, tid og økonomi under projektering, udførelse og aflevering”.
 • Strategisk rådgivning af bygherre ift. businesscase, interessenter, projekt og proces.
 • Løbende projektledelse i samarbejde med bygherreorganisationen og understøtning af bygherrens organisation ift. opfølgning og rapportering.
 • Bygherrerådgivning for Almen boligorganisationer.
 • Teknisk Due Diligence for investorer og ejendomsselskaber
 • Budgettering, planlægning og styring af egne projekter (internt)
 • COWI er førende inden for sit felt, fordi vores medarbejdere er førende specialister inden for deres fag. Vi giver dig mulighed for at lære af de bedste i branchen og udbygge dit potentiale i et unikt fagligt miljø, hvor vi samarbejder om at skabe fremtidens samfund. I samarbejde med din leder udstikker du retningen for din udvikling og opbygger dagligt dine faglige kompetencer som en del af vores danske og udenlandske projekter.

  Vi mener, at den rette person til stillingen er en holdspiller med overblik, stærke kommunikative evner og lyst til at indgå i et stærkt fagligt fællesskab.

  Derudover er du:

 • I besiddelse af omfattende viden om de grundlæggende discipliner ift. ydelsesbeskrivelser, aftaleforhold, kontraktstyring og kvalitetssikring.
 • Klar til at gribe ledelsesrollen på projekterne på vegne af bygherren og sikre, at de kommer i mål indenfor de aftalte rammer.
 • Hjemmevant i at facilitere samarbejdet mellem interessenter på et byggeprojekt
 • God til at lytte og til at forstå kundernes behov samtidig med at du agerer proaktivt og har gennemslagskraft.
 • Kommunikativ stærk og formår at formulere dig præcist i såvel skrift som tale.
 • DINE KOMPETENCER. VORES HOLD. SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN

  Dine kompetencer er nøglen til vores succes. På tværs af fagområder deler vi viden og opbygger stærke relationer til kolleger og kunder. Du vil bidrage med din ekspertise og få mulighed for at lære af de bedste i branchen.

  HAR DU SPØRGSMÅL?

  Kontakt Sektionsleder, Helle Bundgaard på tlf. +45 4176 4536 eller Vice President, Bygherrerådgivning Vest, Lars Becher på tlf. +45 4176 6043.

  SÅDAN ANSØGER DU

  Klik på linket nedenfor, og fortæl os, hvorfor du er den rette person til stillingen. Vi oplever et marked i vækst og rekrutterer løbende nye kollegaer. Vi vil derfor løbende afholde samtaler og ser frem til snarest at modtage din ansøgning.

  LIGEBEHANDLING I ANSÆTTELSESFORHOLDET

  COWI tilbyder lige ansættelsesmuligheder for alle medarbejdere og ansøgere uanset race, hudfarve, religion, køn, nationalitet, alder eller handicap. Dette omfatter alle betingelser og vilkår, herunder rekruttering, ansættelse, forfremmelse, opsigelse, fyring, orlov, aflønning og kurser/uddannelse.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onOdense, Denmark

  work COWI

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions