Region Midtjylland

Sygeplejersker til barselsvikariater, Kirurgisk Afdeling A1/A2, Hospitalsenheden Vest, Herning (BB-9ACFD)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

Kirurgisk sygepleje er spændende og udfordrende - kunne det være dig, der bliver vores nye kollega?

Vi søger sygeplejersker til barselsvikariater, pr. 1. marts, eller efter aftale.
Stillingerne er på fuldtid, hvor der fx kan afspadseres udvalgte tillæg, og vagttyperne kan være i kombination mellem dag/aften eller dag/nat. Det vigtigste for os er, at der er en god balance mellem familielivet og arbejdslivet.


Lidt om Kirurgisk afdeling A1/A2:
Kirurgisk Afdeling består af 2 stationære sengeafsnit med hver 19 sengepladser. I A2 er de 4 af pladserne gynækologiske.
Patienterne indlægges til behandling og pleje for lidelser i mave-tarmkanalen, herunder en del med colo-rectal cancer. Nogle af disse patienter får anlagt stomi. De gynækologiske patienter har overvejende nonmaligne gynækologiske lidelser.

Vi modtager patienter til planlagte operationer eller undersøgelser, samt patienter i akutte forløb, hvilke udgør ca. 80 %. Vi modtager også patienter via åben indlæggelse og disse er ofte i palliative forløb.

Der er en god variation i patientforløbene, da nogle er korte og mindre komplekse, mens andre er længerevarende og mere komplekse. Vi har stort patientflow, og den gennemsnitlige indlæggelsestid er på 3,4 dag.

I sengeafsnittene varetages sygeplejen af sygeplejersker, og plejen er organiseret som ”makkerskab med tildelt patientpleje”. Dette betyder, at to - tre sygeplejersker arbejder tæt sammen om en gruppe patienter, som de fordeler mellem sig. Som sygeplejerske varetager du helhedspleje hos egne patienter og i makkerskabet foregår vejledning og sparring knyttet til sygeplejen. Makkerskabet giver ligeledes mulighed for at bistå hinanden med praktiske opgaver. Vi har netop afviklet SKIS (Sygeplejefaglig Kvalificering af Individuelle Kompetencer), for alle medarbejder i sengeafdelingen.

A1/A2 er klinisk uddannelsessted for sygeplejerskestuderende på forskellige uddannelsestrin og social og sundhedselever, hvor du som sygeplejerske deltager i den daglige vejledningsopgave.


Vi kan tilbyde dig:
 • En arbejdsplads med høj aktivitet og stort fokus på kvalitet i pleje til patienterne
 • Alsidige, udfordrende og spændende arbejdsdage, med varierede sygeplejeopgaver
 • Engagerede kolleger på forskellige kompetenceniveauer og med pæn stor aldersspredning
 • At arbejde tværfagligt tæt sammen med bl.a. læger, terapeuter og sekretærer
 • Et godt læringsmiljø, med mulighed for individuel oplæring, samt faglig udvikling og vejledning
 • En afdeling, hvor arbejdsmiljøet for medarbejderne er højt prioriteret og præget af gensidig respekt, åbenhed og en god omgangstone
 • Arbejde hver 3. weekend med 8/12 timers vagter, eller hver 2. weekend med 8 timers vagter
 • At søge en af afdelingens kombinationsstillinger, hvor du arbejder ca. 4 dage (på en 4 ugers plan) i vores ambulatorium eller i vores endoskopiafsnit, når du er godt funderet i det kirurgiske speciale
 • Et individuelt tilrettelagt introduktions- og oplæringsprogram, følg evt. link:
 • Du finder mere om os, på vores hjemmeside Kirurgisk Afdeling

 • Vores forventninger til dig:
 • At du har interesse for kirurgisk sygepleje og trives med at patientforløb er varierede i længde og kompleksitet.
 • At du har klinisk erfaring som sygeplejerske, gerne kirurgisk erfaring.
 • At du kan trives i en travl hverdag og kan arbejde selvstændigt
 • At du besidder gode samarbejdsevner
 • At du er engageret og ansvarlig i forhold til dit arbejde
 • At du har en positiv tilgang til de daglige udfordringer og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • At du er aktiv reflekterende og deltager i at udvikle afsnittets værdier og holdninger

 •  
  Er du interesseret i yderligere informationer om stillingen, kan du henvende dig til afdelingssygeplejerskerne Laura Højland Nielsen tlf.78435325 eller Karsten Margon tlf. 78435315. Det er muligt at få tilsendt kompetenceprofilbeskrivelser for sygeplejersker i sengeafsnit A1/A2.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

  Samtaler afholdes i uge 8.
  Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk, www.sygeplejerskejob.dk og www.rm.dk ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onHerning, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions