Energinet

People Manager til agil it-organisation med fokus på udvikling (BB-E5DBC)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Som People Manager har du en central rolle i at facilitere medarbejdernes trivsel og udvikling med fokus på mennesket, kultur og kommunikation. Det er essentielt, at du som People Manager stræber efter at skabe et miljø baseret på gensidig tillid, hvor kompetente og motiverede medarbejdere og teams trives og sikrer udvikling og support af Energinets it-produkter og -services. Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Fokus på trivsel og udvikling af mennesker

I Business Development har vi fokus på teknologier, der hjælper forretningen med at udvikle deres respektive forretningsområde. Du bliver en del af en ny it-organisation med fokus på agile arbejdsgange, hvor vi dyrker beslutningskraften i teamet, og du får således en unik mulighed for at være med til at definere People Manager-rollen. Du skal derfor også kunne ”være i”, at ikke alt er mejslet i sten, men at du selv i høj grad er med til at skabe rollen og påvirke organisationen i samarbejde med Center Heads og People Manager-kolleger. Du bliver People Manager for ca. 40 medarbejdere med forskellige profiler som fx. udvikler, scrum master og ERP-specialist.

Som People Manger har du fokus på menneskers udvikling og trivsel - fremfor leveranceansvar og faglig ledelse, som i vores agile organisation varetages af en Product Owner. Det er din opgave at sikre sammenhænge mellem it-strategiske retninger, forretningens ambitioner og it-organisationens leveranceevne, og du er i samarbejde med Product Owner, Product Manger og Center Heads ansvarlig for på kort og lang sigt at udvikle og rekruttere de efterspurgte kompetencer samt sikre etablering og udvikling af teams. Samtidig faciliterer du medarbejdernes faglige og personlige udvikling gennem formelle og uformelle samtaler, coaching og sparring. Du arbejder tæt sammen med Scrum Mastere om performance og trivsel i teamet, hvor dit fokus primært er på individet. Endeligt er du ansvarlig for insourcing af konsulentydelser og sikrer aftaler med leverandører i tæt samarbejde med indkøbsafdelingen – ligesom du med blik for den langsigtede udvikling af kompetencer har dialog med såvel forretningen og it-organisationen som strategiske leverandører, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i energibranchen.

Da fem af dine medarbejdere har arbejdsplads på Energinets kontor i Ballerup, skal du være indstillet på at tage til Ballerup et par gange om måneden.

Erfaren People Manager med strategisk overblik

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men vi forventer, at du har minimum 5 års erfaring med personaleledelse i en it-udviklingsorganisation. Samtidig er du helt afklaret med, at du ønsker et lederjob med fokus på mennesker, trivsel og udvikling – fremfor leverancer. Du har desuden erfaring med forandringsledelse og agile udviklingsmetoder – og du har lysten og evnen til at sætte dig ind i en kompleks forretning.

Som person og leder har du et højt personligt drive og et smittende engagement, ligesom du er en god relationsskaber, der kan lide at dele viden og formår at skabe et harmonisk miljø med et godt sammenhold og masser af energi. Du skal i høj grad selv være forandringsparat, men skal også kunne drive store forandringer og gå foran.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision

Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

calendar_today23 hours ago

Similar jobs

location_onDenmark

work Energinet

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions