Nature Agency

SLING praktikant til Naturstyrelsen Kronjylland (BB-B2B7A)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Er du skov- og landskabsingeniør (SLING) studerende? Kan du nu søge din praktikplads hos Naturstyrelsen.

Om os
Naturstyrelsen Kronjylland administrerer ca. 8.000 ha. skov og naturarealer fordelt ved Viborg, Bjerringbro, Randers, Kalø, Mols og Helgenæs. Derudover 6 vildtreservater. Endvidere ligger en del af arealerne inden for National Park Mols Bjerge.

Personalet består p.t. af 1 skovrider, 3 forstfuldmægtige, 1 landbrugsfuldmægtig, 2 vildtkonsulenter, 1 LIFE - projektmedarbejder, 3 skovfogeder, 1 biolog, 1 HK'er, 9 skov – og landbrugsarbejdere og 2 skov- og naturteknikerelever.

Enheden spænder vidt hvad angår geografi, jordbund og naturtyper. Fra tørre overdrevsarealer i Mols Bjerge over frodige løvskove i Østjylland og midtjyske ådale til plantager, egekrat og hedearealer i Midt- og Vestjylland.

Vi arbejder som regel altid med et eller flere større projekter på enheden. Aktuelt kan nævnes ”De fem Halder” ved Viborg (Historie, kulturhistorie og landskab), skovrejsningsprojekt ved Hinnerup og den kommende Naturnationalpark i Indskovene ved Fussingø.

Vi deler hus med Miljøstyrelsen med for øjeblikket 43 medarbejdere – inklusive en kontorchef - primært med opgaver som overvågning og planlægning inden for fersk og marin vandnatur, grundvand, vandplaner og skovlovsadministration.

Om din praktik
Din praktikvejleder har sammen med dig det overordnede ansvar for, at du får den bedst mulige praktik.

På Naturstyrelsen Kronjylland er vi funktionsopdelt efter arbejdsområder. Det betyder, at du kommer til arbejde sammen med de fleste kolleger på enheden i et eller andet omfang. Vi lægger vægt på, at I som studerende altid får bibragt grundlæggende færdigheder indenfor arbejdsledelse og økonomi, samt planlægning, udførsel og evaluering af driftsopgaver. Hvor meget du arbejder sammen med de enkelte kolleger derudover afhænger af, hvilke områder du ellers vælger at fokusere på.

Du får kontorplads på enhedskonteret på Fussingø ved Randers.

Der er mulighed for elevbolig på Fussingø.

Du skal have kørekort til alm. bil. Det er i vidt omfang muligt at anvende tjenestebil, hvis du bor på Fussingø. Hvis du bosætter dig andetsteds, er det nødvendigt, at du har bil.

Om dig
Kunne du tænke dig at arbejde med natur- og landskabspleje, skovdrift, økonomi, udbud og entreprenørstyring, partnerskaber, publikumsfaciliteter og praktisk arbejdsledelse? Kunne du også tænke dig at lære noget om vildt- og biotoppleje, formidling, naturgenopretnings- og friluftsprojekter, jagtplanlægning, miljøovervågning eller økologisk landbrug? Så er det dig der skal være studerende hos os!

For at få fuldt udbytte af opholdet er det væsentligt, at du har gå-på-mod, er initiativrig og viser engagement i forhold til virksomheden, og at du kan arbejde selvstændigt, men også som en del af et team.

Vi tilbyder 
En spændende praktikplads i en organisation hvor tingene nogle gange skal gå stærkt, men hvor humoren er vigtig. Mulighed for selv at præge din hverdag. Mulighed for selv at sammensætte væsentlige dele af praktikforløbet. En afslappet og uformel omgangstone. Vi anbefaler, at begge praktikperioder lægges i samme virksomhed.

Yderligere oplysninger
For nærmere oplysninger kan du kontakte praktikkoordinator, skovfoged Steen Bonne Rasmussen på tlf. 2469 3840. 

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online sende din ansøgning, CV m.m. senest den 12. februar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 19. februar 2021 på Fussingø. Af hensyn til restriktioner i.f.t. COVID-19 kan det dog blive nødvendigt at afholde samtalerne online.

Er du interesseret i at uddanne dig til skov- og landskabsingeniør kan du læse mere om uddannelser på .

calendar_today3 days ago

Similar jobs

location_onCopenhagen, Denmark

work Nature Agency

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions