UDENRIGSMINISTERIET

Lønforhandler og administrativ koordinator med blik for detaljen og de store linjer (BB-9ACF3)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:


til Team Løn, Politik og Analyse (LPA) i Udenrigsministeriets HR-kontor i København, som kan være krumtappen og sikre høj kvalitet af vores løn- og kontraktområde på en omskiftelig og dynamisk arbejdsplads, hvor opgaverne spænder vidt.

Du vil bl.a. skulle koordinere opgaver som bl.a. udarbejdelse af ansættelseskontrakter, lønforhandling ved nyansættelse og rokader samt barsel- og sygerefusion. Koordinationen sker i samarbejde med teamlederen. Du vil løbende skulle oplære og vejlede kollegerne i teamets administrationssektion, herunder sikre nødvendig kontrol og funktionsadskillelse, samtidigt med at du selv bidrager med udarbejdelsen af kontrakter, lønbilag m.v. Du vil have ansvaret for gennemførelsen af de årlige lønforhandlinger under chefsniveau samt overvågning af løndannelsen i ministeriet og udarbejdelsen af lønanalyser. UM overgår i 2022 til et fælles statsligt HR-system, en proces du også vil blive involveret i fsva. tilpasning af arbejdsgange og –processer.

Vi forestiller os , at du har en relevant akademisk eller professionsbachelor uddannelse, samt har kendskab til HR-administration inkl. refusion, kontrakter og løn, samt lægger vægt på , at du:

 • Har et godt kendskab til statslige overenskomster og ansættelsesvilkår
 • Har stærke analytiske evner og kompetencer, også inden for Excel, databehandlingsværktøjer og IT
 • Har erfaring med optimering og digitalisering af driftsprocesser på HR-området
 • Er detaljeorienteret, struktureret og ansvarsfuld i dit arbejde, samt trives med driftsopgaver
 • Udviser engagement, initiativ og er resultatorienteret, samtidigt med at du bevarer et godt overblik og er hjælpsom over for kolleger og ’kunder i butikken’
 • Er en dygtig og præcis kommunikator med blik for at kommunikere målrettet, empatisk og effektivt ifht. ministeriets forskellige målgrupper, medarbejdere såvel som chefer.
 • Vi tilbyder:

 • Et spændende, udfordrende og afvekslende arbejdsmiljø med gode kolleger, som gerne går den ekstra mil for hinanden og ministeriet.
 • Mulighed for at præge opgavevaretagelsen, herunder også nye digitaliserede processer, som kan sikre hensigtsmæssig opgavevaretagelse
 • Organisatorisk placering
  Stillingen er placeret i Udenrigsministeriets Koncern HR-kontor i København.


  Løn- og ansættelsesvilkår
  Løn- og ansættelsesvilkår vil være som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem staten og den relevante faglige organisation. Det er en betingelse for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan opretholde din sikkerhedsgodkendelse i løbet af hele ansættelsen.


  Tiltrædelse
  1. maj 2021


  Ansøgningsfrist og kontakt
  Ansøgningsfristen er 5. marts 2021 . Vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og 11. Du søger under ”job” på www.um.dk. Du skal indsende en ansøgning (maks. 1 side), CV samt eksamensbevis. Dit CV skal indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde og øvrige kvalifikationer, niveau for sprogkundskaber, referencer m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Spørgsmål til stillingen som ikke er besvaret i opslaget eller på www.um.dk bedes stillet til Kirsten Steffensen [tlf: +45 3392 1024, e-mail: kirste@um.dk]. Spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår bedes stillet til Thomas Hadrup [tlf: +45 3392 1008, e-mail: thohad@um.dk].

  Udenrigsministeriet ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge en stilling i UM.


  Se her hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du ansøger en stilling hos Udenrigsministeriet.


  Om os
  Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. Alle ledige stillinger i Udenrigsministeriet kan findes på www.um.dk.

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onCopenhagen, Denmark

  work UDENRIGSMINISTERIET

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions