Region Midtjylland

Overlæge til eplilepsi-teamet i Neurologisk klinik ved Aarhus Universitetshospital (BB-F708F)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
En stilling som overlæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Neurologi er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i neurologi.

Vi tilbyder et job, med deltagelse i et stort epilepsiteam med 4.000 tilknyttede patienter. Teamet varetager mange funktioner på regions- og højt specialiseret niveau bl.a. EEG-langtidsmonitorering, udredning af PNES, behandling med VNS-stimulator og udredning til epilepsikirurgi i samarbejde med Rigshospitalet. Neurologi råder over to Video-EEG senge til langtidsmonitorering og en MEG-skanner som drives i samarbejde med Neurofysiologisk Klinik.

Din opgave vil være at skabe grundlaget for høj kvalitet og dynamisk udvikling af behandlingsopgaverne i et samarbejde med de andre deltagere i teamet, Afdelingsledelsen i Neurologi samt de to øvrige epilepsiteams i Region Midtjylland.
 
Neurologi tilbyder et engageret og professionelt team, som støtter hinanden i dialogbaseret samarbejde og udvikling. Sammen med de øvrige deltagere i teamet understøtter du undervisning og forskning på højt internationalt niveau, ligesom du bidrager til translationen fra forskning til klinik.

Dine kolleger og sparringspartnere i de andre kerneområder på Neurologi er alle engagerede og arbejder inden for deres felt ligeledes for at lave gode patientforløb, udvikling og forskning af høj kvalitet. Afdelingen deltager i uddannelse af læger ved Aarhus Universitet og speciallæger i neurologi i Videreuddannelsesregion Nord. 20% af speciallægernes tid er frikøbt til forskning og der er på afdelingen seks professorer og otte lektorer. Der er således gode muligheder for at deltage i - og drive - et forskningsmiljø på internationalt niveau.

Epilepsiteamet er forankret i Neurologisk Klinik og har et godt samarbejde med Neurofysiologisk Klinik, der ligeledes er organiseret under Neurologi samt Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital. Der pågår i øjeblikket en åbning af det tvær regionale samarbejde i Region Midt inden for det faglige fællesskab ”Epilepsi RM”, der også inddrager Børne- og Unge afdelingerne med optimering af epilepsibehandling på tværs af enhederne.


Du er speciallæge i neurologi og har en bred klinisk og forskningsmæssig baggrund inden for epilepsi. Desuden kan du demonstrere erfaring inden for drift og udvikling af ambulatorievirksomhed. Du har her ud over kliniske kompetencer inden for avancerede epilepsibehandlinger på regionalt- og højtspecialiseret niveau. Du har stor erfaring med forskning inden for epilepsi og har kompetencerne samt evnerne til at bidrage aktivt til afdelingens epilepsiforskning. På det personlige plan, er du professionel, beslutsom, tillidsvækkende og har gode samarbejdsevner.

Det forventes herudover, at ansøger har interesse for og lyst til at bidrage til fortsat faglig og organisatorisk udvikling af Region Midt's tilbud til neurologiske patienter generelt på tværs af fag- og sektorgrænser. Der vil blive lagt vægt på ansøgers evne til at indgå i samarbejde både tværfagligt og i teamsammenhæng samt ansøgers ledelsesmæssige og organisatoriske forståelse.

Den læge som ansættes kan alt efter afdelingens behov efter aftale indgå i afdelingens andre arbejdsfunktioner inden for neurologi herunder stuegang og lignende samt bagvagtslag eller i trombektomi bagvagtslaget. Begge vagttyper er tilrettelagt som tilstedeværelsesvagt med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig alle ugens dage. Deltagelse i vagt kræver erfaring med behandling af stroke patienter og opdateret erfaring med varetagelse af trombolyse behandling samt visitering til mere avanceret behandling af stroke.

Der henvises i øvrigt til nærmere beskrivelse i .

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema udfyldes som en del af ansøgningsprocessen.

calendar_today2 days ago

Similar jobs

location_onAarhus, Denmark

work Region Midtjylland

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions