Hillerød Kommune

Afdelingsleder til indskolingen på Grønnevang Skole marts marts (BB-B48FC)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Hillerød Kommune søger en afdelingsleder, der sammen med personalet, eleverne, forældrene og lederteam vil arbejde for, at Grønnevang Skole fortsat er en rigtig god skole at gå - og arbejde på.

Om Grønnevang Skole

Grønnevang Skole ligger fordelt på tre matrikler. Skolen har tre afdelinger i henholdsvis Hillerød og Nødebo, og skolen er faseopdelt i indskoling fra 0. til 5. klasse og udskoling fra 6. til 9. klasse. Skolen har også to specialklasserækker og LST-kompetencecenter. Fritiden varetages af HFO, der består af både SFO og Klub, og skolen har tilknyttet et fritids-værested.

Skolens inddeling i afdelinger, der følger matrikler, giver nogle unikke pædagogiske muligheder for at arbejde med at skabe et specialiseret børnemiljø og et ungemiljø, og samlet er skolen en organisation med utroligt mange spændende opgaver og muligheder. Skolen har gode faciliteter både ude og inde, og alle afdelinger ligger i et område med mange muligheder.

Afdelingslederstillingen er som udgangspunkt til indskolingsafdelingen på Jespervej, og ud over opgaver her er der også tværgående opgaver på hele skolen.

Grønnevang Skole afspejler mangfoldigheden i vores samfund, og skolen er en vigtig del af det lokalsamfund, der omgiver den. En grundlæggende værdi i folkeskolen er at skabe sammenhængskraft i samfundet, ved at vi mødes på tværs af alle skel, og det er Grønnevang Skole en meget vigtig del af, for skolen er netop mangfoldig.

Elevernes trivsel og faglige progression er i fokus, og skolen er en vigtig deltager i elevernes dannelsesproces. Som afdelingsleder på Grønnevang Skole har du ambitioner for såvel elevernes faglige udvikling som deres trivsel, du ser dannelse som en af skolens vigtige opgaver i fællesskab med forældrene, og du er drevet af høje ambitioner om at gøre en positiv forskel for alle eleverne – også når det er svært.

Arbejdsopgaverne er mangfoldige og fordeles i samarbejde. Følgende indgår som udgangspunkt

 • Samarbejde med personale, ledergruppe og forældre om klassernes og den enkeltes faglige udvikling, trivsel og dannelse.
 • Personaleledelse i samarbejde med de øvrige ledere og nærmeste leder for en gruppe medarbejdere.
 • Administrative opgaver herunder planlægning af året, arbejdstid, vikardækning og lignende.
 • Faglige kompetencer

 • Kan lede møder, stå for opfølgning, arbejde systematisk med både overblik og sans for detaljer, og har lyst – og evne til at navigere inden for det serviceniveau, der er politisk besluttet, og hvor vi altid stræber mod det bedste af det mulige.
 • Stærk og præcis i kommunikation – også skriftligt.
 • Teknisk kunnen inden for administrative systemer, men ikke nødvendigvis erfaring.
 • Uddannet inden for skoleverdenen og med diplomuddannelse i ledelse eller villig til at tage diplomuddannelsen ved siden af en travl hverdag.
 • Personlige egenskaber

 • Blik for hvad der skal til for at skabe de bedste rammer for medarbejdere og elever.
 • Arbejdsom og får opgaverne fra hånden.
 • Systematisk og god til at skabe og bevare overblik.
 • Trives også når vi er i proces og i gang med udvikling.
 • Kan arbejde selvstændigt og loyalt ud fra de rammer, værdier og beslutninger, der er truffet.
 • Har klare værdier i forhold til elever, personale og forældre samt i forhold til det at være ansat i offentlig forvaltning.
 • Ledelsesteamet på Grønnevang Skole består af 8 afdelingsledere og en distriktsskoleleder, så som leder er man ikke alene om opgaven. Ledelsesteamet har fokus på opgaven og den fælles retning som skole og organisation, og det er opgaven, der binder sammen som team. Ledelsesteamet har det godt sammen og støtter op om hinanden og giver gerne hinanden en hånd på tværs af afdelingerne, når der er behov for det.

  En forudsætning for at medarbejderne kan holde fokus på deres vigtige arbejde med elever og samarbejde med forældre, er, at ledere skaber de bedst mulige rammer for medarbejderne.

  Som afdelingsleder skal man have lyst til at arbejde bag linjerne med alle de administrative opgaver, der giver de bedst mulige rammer. En vigtig evne er derfor, at man kan tænke sig til, hvad der skal til, for at andre får de bedste betingelser, og at man kan handle derefter. I stillingen vil der være administrative opgaver.

  Skoleleder i Hillerød Kommune

  Som skoleleder i Hillerød Kommune er du en aktiv deltager i udviklingen af vores fælles skolevæsen, og vi arbejder sammen med alle andre ledere og medarbejdere på børneområdet ud fra ”Fælles Børn Fælles Ansvar”, som indeholder vores sammenhængende børne- og ungepolitik, de politisk fastsatte indikatorer samt procedurer for at sikre tidlig indsats og sammenhæng i børn og unges liv.

  Ansættelsesvilkår

  Stillingen ønskes besat fra den 1. maj 2021.

  Afdelingsledere i Hillerød Kommune indplaceres på grundlønstrin 48, og lønnen fastlægges ud fra kvalifikationer.

  Yderligere oplysninger

  Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte distriktsskoleleder, Anja Athar på telefon 72 32 73 40 eller mail eller viceskoleleder Mette Vibeke Schmidt på telefon 72 32 73 10 eller mail

  Ansøgning

  Indsend: Ansøgning sendes med CV, relevante eksamensbeviser samt relevante udtalelser.

  calendar_today3 days ago

  Similar jobs

  location_onHillerød, Denmark

  work Hillerød Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions