Region Midtjylland

Behandlersygeplejersker til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg (BB-3B1B0)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Helt unikke stillinger som behandlersygeplejersker er nu til besættelse på Akutafdelingen, Hospitalsenhed Midt i akutmodtagelse, skadestue og akutklinikker  - er det noget for dig?
Så kig her:


Akutafdelingen søger behandlersygeplejersker til et spændende job med høj faglighed, muligheder for udvikling og et meget afvekslende arbejdsliv.

Faste stillinger som behandlersygeplejerske er ledige til besættelse pr. 1. maj 2021 eller snarest. Stillingerne er på 37 timer.

Du kan forvente:
 • en ganske særlig arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel vægtes højt
 • en spændende, travl og alsidig hverdag med modtagelse af akutte, uafklarede patienter inden for det akutte speciale
 • mulighed for at arbejde i en skadestue med højt flow af ortopædkirurgiske patienter, samt i et akutvurderingsspor med medicinske patienter
 • spændende og selvstændigt arbejde i akutklinikkerne i enten Skive eller Silkeborg, hvor du virkelig få brugt din behandleruddannelse
 • et godt og inspirerende arbejdsmiljø med gode muligheder for faglig og personlig indflydelse og udvikling
 • dygtige og engagerede kollegaer både mono- og tværfagligt
 • en helt ny og top moderne afdelingen i stor udvikling i Viborg, samt arbejde på to meget velstrukturerede og velfungerende akutklinikker
 • høj faglighed både mono- og tværfagligt
 • mulighed for yderligere uddannelse efter behov og interesse
 • velstruktureret oplæringsforløb med fokus på oplæring og det at være ny i job
 • arbejde i skiftende vagter med vagt hver 3. weekend
 • tillæg for arbejde i det akutte speciale
 • Vore forventninger til dig:
 • at du er uddannet behandlersygeplejerske
 • at du kan arbejde selvstændigt
 • at du har en faglig profil, som passer til det akutte område, der er kendetegnet ved højt flow, korte patientkontakter og stor selvstændighed i jobbet
 • at du har et ønske om at udfordre dig selv fagligt og personligt
 • at du har lyst til at arbejde med uafklarede akutte patienter inden for mange specialer inkl. de akutte skader
 • at du har gode kommunikative og pædagogiske evner
 • at du har lyst til at være med til at udvikle en organisation i nye rammer, samt videreudvikle på den velfungerende hverdag i klinikkerne
 • at du er rummelig og imødekommen over for både patienter, pårørende og samarbejdspartenere
 • at du trives i en hverdag, hvor tingene går stærkt og hvor du har vagter på skiftende matrikler
 • at du har dokumenteret stabilt fremmøde
 • Om Akutafdelingen
  Afdelingen er etableret som en udløber af Region Midtjyllands vedtagelse af akutplanen og en af fem akutafdelinger i regionen. Vi er i november måned 2019 flyttet til nye, topmoderne rammer, hvor nye, spændende organiseringer, nyeste teknologi og en formidabel sø-udsigt, præger vores hverdag fremadrettet. Det er fantastisk og vi nyder de nye rammer og muligheder! 

  Patienterne i akutafdelingen er akutte, hvorfor dagligdagen er præget af et stort patientflow og højt tempo. Vi modtager ca. 100 patienter i døgnet.

  Akutafdelingen består af 3 sengeafsnit med i alt 42 senge, en skadestue, skadeklinikkerne i Skive og Silkeborg samt en hospitalsvisitation. Der arbejdes tæt i tværfaglige team omkring patienter og pårørende. Her er derfor mulighed for mange forskellige arbejdsopgaver og dermed et spændende og afvekslende arbejdsliv.
  Vi har et tæt og godt samarbejde, både mono- og tværfagligt, så både patienter og pårørende føler sig ventet og velkommen.

  Akutafsnit 1:
  Modtagerafsnittet i Akutafsnite1 modtager akutte uafklarede patienter, som får lagt behandlingsplan, observeres og vurderes inden for få timer. Det er derfor korte, accelererede patientforløb.

  Akutafsnit 2:
  Akutafsnit 2 er et behandlingsafsnit også med korte accelererede forløb, hvor alle patienter kommer efter primær modtagelse på Akutafsnit 1 og får yderligere observation, pleje og behandling, inden de hjælpes videre til andre instanser eller udskrives. For nuværende modtages OBS COVID patienter direkte på Akutafsnit 2.

  Akutafsnit Børn og Unge:
  Har 4 sengepladser og bemandes fra Børn og Unge afdelingen med både plejepersonale og læger, men man hjælper hinanden på tværs ved travlhed

  Skadestuen:
  Skadestuen modtager og behandler akut opståede ortopædkirurgiske skader og sygdomme. Fra 1/3-21 modtages også medicinske patienter i et Akutvurderingsspor i skadestuen.

  Derudover modtages akutte medicinske og kirurgiske traumer og vi har beredskabsfunktion ved større ulykker og katastrofer. Akutklinikkerne bemandes af uddannede behandlersygeplejersker.

  Ved ansættelse i akutafdelingen bliver du tilknyttet én af de to funktionsledere (afdelingssygeplejersker) og du vil få din daglige gang i hele akutafdelingen. I takt med kompetenceudvikling og anciennitet vil der være mulighed for at blive oplært i specialfunktioner som fx flowkoordinator og hospitalsvisitator.

  Om  Hospitalsenhed Midt
  Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

  De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

  Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på

  Om løn- og ansættelsesvilkår
  Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

  Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

  Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onViborg, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions