Aalborg Universitet

Digitale læringskonsulenter til Center for Digitalt Understøttet Læring på Aalborg Universitet (BB-B1C9B)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Ved Aalborg Universitet (AAU) opslås to fuldtidsstillinger som digitale læringskonsulenter til besættelse pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Aalborg Universitet vedtog i 2018 en ambitiøs digitaliseringsstrategi med høj vægt på uddannelsesområdet og et særligt fokus på at udvikle og understøtte digitalisering af AAU’s PBL-baserede læringsmodel. I denne forbindelse er der opbygget et Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL). CDUL er en fælles forankret ressource for hele AAU og bidrager til den løbende udvikling af digitalt understøttede læringsformer, særligt inden for PBL, og har tæt kobling til relevante forskningsmiljøer.


CDUL består af otte digitale læringskonsulenter, hvoraf fem er tilknyttet de enkelte fakulteter og disse lokalt forankrede projekter. Som ny digital læringskonsulent i CDUL vil du enten have Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH) eller Det Humanistiske Fakultet (HUM) som dit primære fokusområde. På fakulteterne skal den digitale læringskonsulent, i samarbejde med fakultetets undervisere, studerende og ledelse, være med til at understøtte udviklingen mod digitalt understøttede uddannelser. Fokus vil være på både pædagogisk, teknisk og praktisk understøttelse. Derudover indgår den digitale læringskonsulent også aktivt i CDUL-teamet med fokus på fælles opgaveløsning, sparring og videndeling på tværs.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Formidling af og støtte til metoder og modeller for digitalt understøttet læring inden for både kurser og projektarbejde
 • Støtte til undervisere, herunder planlægning og realisering af konkrete digitalt understøttede undervisnings- og vejledningsforløb
 • Opbygning af netværk og samarbejde på tværs af hele organisationen med henblik på at understøtte forandringsprocesser
 • Afholdelse af introducerende forløb, kurser og workshops, der støtter udbredelse og forankring af en digitalt understøttet undervisningspraksis
 • Udarbejdelse af støttematerialer, best practice-eksempler og lignende
 • Opsøgning, afprøvning og implementering af nye digitale løsninger, teknologier og formater med øje for AAU's overordnede didaktiske tilgang; problembaseret læring.
 •  
  Kvalifikationer

  Du har en relevant uddannelsesbaggrund og praktisk erfaring med forskellige digitale læringsmiljøer i et anvendelsesorienteret perspektiv. Du har med denne baggrund lyst til at udvikle og bidrage til indsatsen for digitalt understøttet læring på AAU.

  Der vil blive lagt vægt på kvalifikationer inden for følgende områder:

 • Viden om og erfaring med digitalt understøttet læring, herunder it-pædagogiske og -didaktiske modeller og teknisk viden - gerne inden for universitetsverdenen
 • Forståelse for både undervisere og studerendes virkelighed og den universitetspædagogiske kontekst, herunder PBL
 • Erfaring med undervisning, afholdelse af arrangementer og lignende, gerne både fysisk og online
 • Gode mundtlige og skriftlige kommunikative evner på dansk og engelsk
 • Kendskab til AAU's kernetjenester (fx Office 365, Moodle, Panopto, Zoom)
 • Som person:

 • er du udadvendt og trives i det opsøgende arbejde i organisationen
 • har du gode samarbejdsevner og ser muligheder frem for begrænsninger
 • er du initiativrig og kreativ – du motiveres af at omsætte ideer til praktisk gennemførlige løsninger
 • kan du arbejde selvstændigt og koordinere din opgaver
 • bevarer du overblikket i perioder med stort arbejdspres
 • Organisatorisk forankring

  Stillingen er organisatorisk forankret på Institut for Kultur og Læring i Center for Digitalt Understøttet Læring. Du koordinerer dine opgaver i tæt dialog med fakultetets projektleder/projektorganisation samt CDUL’s teamleder.

  Din daglige arbejdsplads vil være på fakultetet samt CDUL’s kontor på Campus Aalborg Øst. Der vil også være aktiviteter i København.

  Læs mere om TECH www.tech.aau.dk, HUM www.fak.hum.aau.dk samt CDUL her: www.cdul.aau.dk.

  Vi forventer at afholde 1. samtale d. 16. marts og 2. samtale 18. marts.

  Angiv evt. i ansøgningen, hvis du har særlige styrker inden for TECH eller HUM-områderne.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

  Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

  Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

  AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

  calendar_today10 hours ago

  Similar jobs

  location_onAalborg, Denmark

  work Aalborg Universitet

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions