Slagelse Kommune

Centerkoordinator med sundhedsfaglig baggrund til Blomstergården (BB-623C0)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Struktureret og empatisk centerkoordinator medsundhedsfaglig baggrund søges til Blomstergården

Trives du i et job, hvor kerneopgaven er at sikre drift oghvor der er fart over feltet og kan du skabe og have det nødvendigeoverblik i en spændende og dynamisk sundhedsfaglighverdag?

Blomstergården består af 144 pleje- og rehabiliteringsboligerfordelt i 5 afdelinger. Der er fire somatiske afdelinger á 24boliger og en afdeling med 48 midlertidige boliger. Alle afdelingerer indrettet som 2 leve-bo enheder. Vi er 225 ansatte påBlomstergården.

Vi arbejder ud fra visionen 'lev livet aktivt', hvor borgerenstøttes og motiveres til at klare hverdagens opgaver og opnå entilværelse med øget deltagelse og livskvalitet. Det er denhverdagsrehabiliterende tilgang som er omdrejningspunktet forarbejdet med kerneopgaven. Vi har blandt andet stor fokus på madenog måltiderne. Vi arbejder efter Slagelse kommunesværdighedspolitik, hvor vi skaber et meningsfyldt liv for denenkelte.

Vi søger to centerkoordinatorer, én til de somatiske boliger og éntil midlertidige boliger.

Om stillingen

Du bliver, sammen med din koordinatorkollega, bindeleddet mellemmedarbejderne og de daglige ledere. Vi har brug for, du har ensundhedsfaglig baggrund, fx sygeplejerske eller social- ogsundhedsassistent og du har praksis erfaring med pleje afgeriatriske borgere. Derudover kendetegnes du ved, at du
 • er erfaren bruger af vagtplanssystem, gerne KMD Opusvagtplan
 • er selvstændig og handlekraftig når ressourcer skal fordeles ogopgaverne følges til dørs
 • har kendskab til såvel sundheds- og serviceloven
 • er fortrolig med overenskomsterne for SOSU, sygeplejersker,fysio- og ergoterapeuter
 • er struktureret og trives med orden og "snorlige" driftssikrevagtplaner
 • er empatisk og løsningsorienteret
 • er økonomisk ansvarlig
 • er nysgerrig og omsorgsfuld i dialogen med dine kollegaer,borgere og pårørende
 • er erfaren bruger af Office pakken og har flair for it
 • er god til kommunikation som er hyppig, præcis, rettidig ogproblemløsende
 • kan arbejde værdibaseret og har kendskab til betydningen afsocial kapital.
 • Dine arbejdsopgaver, vil bl.a. være

 • Vagtplanlægning og lønregistrering i KMD-vagtplan
 • Ferieplanlægning - kendskab til feriepolitik oglokalaftaler
 • Modtage syge- og raskmeldinger
 • Daglig fordeling og koordinering af ressourcer og kompetencerud fra opgaver
 • Oprette grundrul for nye medarbejdere og elever
 • Planlægge diverse kursusaktiviteter
 • Administrative opgaver ift. daglig drift
 • Superbruger af elektroniske uniformsskabe
 • Introduktion af nye medarbejdere
 • Diverse akut og ad-hoc opgaver
 • Medansvarligt for ressourceforbrug og sikker økonomiskdrift
 • Arbejdstid

  Stillingen er på 37 timer i dagvagt, som udgangspunkt mandag tilfredag med mødetidspunkt er kl. 06.30.

  Ønsker du mere information

  om stillingen, eller har du lyst til en uforpligtende snak inden dusender din ansøgning, er du velkommen til at kontakte
 • daglig leder på somatiske pladser Winnie Thomsen på telefon 2467 37 40 eller
 • daglig leder på midlertidige Bettina Olsen på telefon 20 29 6252
 • Ansøgningsfrist

 • Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 08.00

 • Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 25. februar.

  Bliver du udvalgt til samtale, vil vi bede dig udfylde en testforud for samtalen. Testen sendes som et link til din mail.

  Ansættelse pr. 1. april 2021.


  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onSlagelse, Denmark

  work Slagelse Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions