Herlev Kommune

Centerchef til kommune i rivende udvikling (BB-4D9DC)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Herlev Kommune er i vækst. Etablering af letbanen, udbygning af Herlev Bymidte, et nyt multihus med plejeboliger, sundhedsfaglige funktioner og kontor, modernisering af idrætsområdet omkring Herlev Hallerne samt nyt rådhus i Hjortespring er blot nogle af de projekter, som kommer til at ændre byen.

Du får mulighed for at være med i front, i Herlev Kommunes arbejde med at sikre attraktive rammer for både borgere og erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at du som vores nye centerchef formår at have fokus på at komme i mål med udviklingsopgaverne, uden at det får indflydelse på driften.
 
Om Center for Teknik og Miljø
I Center for Teknik og Miljø er der ca. 85 ansatte. Halvdelen af medarbejderne arbejder på rådhuset med myndigheds- og driftsopgaver samt projekter indenfor klima, miljø, jord, affald, vand, energioptimering, byggesagsbehandling, trafik, parker, natur, vandløb og grønne områder. Derudover varetages opgaver i forbindelse med bygherrerådgivning og projektledelse ved anlægs-, renoverings- og vedligeholdelse af kommunale bygninger.
 
Den anden halvdel af medarbejderne er fordelt på Genbrugsstationen, Serviceafdelingen og Teknisk Service, hvor der udføres driftsopgaver, såsom renholdelse, reparationer og tilsyn med vejarbejder samt daglig drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.
 
Samlet har Center for Teknik og Miljø i 2021 et budget på ca. 274 mio. kr. fordelt på 154 mio. kr. på driftsbudgettet og 120 mio. kr. på anlægsbudgettet.
 
Som centerchef for Teknik og Miljø står du i spidsen for et center med dedikerede og fagligt kompetente medarbejdere fordelt på 5 teams. Organisationsdiagram kan læses her.
 
Om dig
Du trives i et miljø med højt tempo og plads til nye ideer. Du er rygraden i centret og din ledelsesstil er resultatorienteret og motiverende, og du er vant til at gå foran med det gode eksempel. Du kan skabe engagement og trivsel samtidig med, at du kan tage beslutninger og få dem sat i værk. Du skal udvise et fagligt engagement, og du er tydelig i dine krav og forventninger både i forhold til kolleger og medarbejdere.
 
Din opgave er at skabe gode rammer for medarbejderne, hvor de får mulighed for at udfolde deres faglige kompetencer. Det er derfor ikke en forventning, at du er faglig ekspert på området.
 
Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:
 • Du er en udadvendt leder, der kan etablere gode relationer til centrets samarbejdspartnere og du kan agere i forskellige faglige miljøer.
 • Du er energisk, initiativrig og drives af at se resultaterne udfolde sig i praksis.
 • Du har stærke ledelsesmæssige kompetencer og har erfaring med ledelse.
 • Du er dygtig til at samarbejde med det politiske niveau og du kan agere på områder med politisk bevågenhed.
 • Du har forståelse for de forskellige fagområder i centret.
 • Du har gode kommunikative evner både i skrift og tale, og det forventes, at du kan kommunikere både med borgere, politikere og ansatte.
 • Du kan sikre solide processer og prioritere ressourcerne, så alle opgaver bliver løst som planlagt.
 • Du besidder evnen til at tænke i helheder og kan arbejde på det strategiske niveau både indenfor eget center og på tværs af organisationen.
   

 • Centerchefens primære opgaver:
 • Ansvar for centrets samlede økonomi og opgavevaretagelse.
 • Varetage betjeningen af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i samarbejde med fagdirektøren.
 • At bidrage til at understøtte, omsætte og formidle de politiske prioriteringer.
 • Udvikle centrets ansvarsområder, samtidig med at der er fokus på sikker drift.
 • Bidrage til et tværfagligt og helhedsorienteret perspektiv i organisationen.
 • Sikre mål og retning for centret med fokus på borgerne og konkrete mål.
 • Sikre et godt arbejdsmiljø med trivsel og en uhøjtidelig omgangstone.
 • Sikre aktiv inddragelse af medarbejdere og ledere som en naturlig del af både drift og udvikling.

 • Løn og ansættelsesvilkår
  Stillingen er på fuld tid og ansættelse sker indenfor rammerne af Aftale om aflønning af chefer.
  Stillingen er til besættelse pr. 1. maj 2021.
   
  Ansøgningsfrist
  Ansøgningsfrist er 5. marts 2021.
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 16. marts, med 2. samtalerunde den23. marts. For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der også være mulighed for en samtale med borgmesteren den 19. marts.
   
  Ansøgning
  Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.
   
  Få mere at vide
  Du kan læse mere om kommunen på herlev.dk, og du er meget velkommen til at kontakte direktør Charlotte Wieth-Klitgaard på tlf. 3033 9466 eller på mail charlotte.wieth-klitgaard@herlev.dk.

  calendar_today4 days ago

  Similar jobs

  location_onHerlev, Denmark

  work Herlev Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions