Slagelse Kommune

Teamleder til løn, Administrativ Service (BB-4B898)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Får du energi af at gå forrest og udfordre"plejer"? Så skal du være teamleder for løn iAdministrativ Service, Slagelse Kommune

I Administrativ Service tør vi godt - vi er modige, og vi sætterord på det, vi ser. Vi udvikler og finder løsninger, der hjælperdet enkelte område, baseret på input fra enheder rundt om iorganisationen.

Vi har fokus på at understøtte kommunens enheder, så de har luft ogoverblik til at kunne levere velfærd til borgerne. Udvikling,optimering, smartness, digitalisering og servicering motiverer osog fylder vores hverdag. Vi tænker nyt, ser potentialer og handlerpå dem.

Du bliver en del af et ledelsesteam, hvor udvikling og fremdrift eren tydelig del af DNA'et. Vi kan garantere dig en spændende ogtravl hverdag med engagerede medarbejdere, en stærk teamånd, højtfagligt niveau, stor fleksibilitet og en uhøjtideligomgangstone.

Administrativ Service har til opgave at servicere heleorganisationen i forhold til primært løn- og økonomiopgaver. Vi eren afdeling med cirka 40 medarbejdere opdelt i to teams, og erplaceret under Stab for Økonomi og Digitalisering. Voressamarbejdspartnere er først og fremmest chefer og ledere, men ogsåandre med administrativt ansvar. Du kan læse mere omorganisationsgrundlaget for vores stab her. (nyt vindue)

Vi forventer, at du

 • motiveres af at skabe udvikling og løsninger sammen medandre
 • trives med at gå forrest og spille medarbejderne stærke
 • er nærværende og tillidsskabende, så dine medarbejderenaturligt leder op ad
 • som person er du udadvendt, målrettet og god til at etablereteamånd og følgeskab
 • sætter pris på at være en del af et ledelsesteam, derprioriterer sparring og fælles retning
 • får energi af at bygge relationer til omverdenen og sermuligheder på tværs af organisationen
 • kan omsætte fagsprog til et let forståeligt sprog.
 • Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være

 • ledelse og udvikling af lønteamet med 14 medarbejdere
 • sikre stabil drift på lønområdet
 • sætte retning, prioritere og være tydelig i kommunikationen meddine medarbejdere
 • indgå i den gode dialog med kommunens ledere om optimering ogsamarbejde
 • understøtte udviklingssamarbejder på tværs af helekommunen.
 • Din baggrund

 • Du har erfaring med ledelse af forandrings-, udviklings-, oglæringsprocesser.
 • Du har erfaring med eller lyst til løn- ogpersonaleområdet.
 • Du har eller er interesseret i at tage en lederuddannelse.
 • Det er en fordel, at du har systemflair, vi bruger KMDOpus.
 • Løn- og ansættelsesvilkår

  Aflønning efter gældende overenskomst på baggrund af uddannelse ogerfaring. Stillingen er på 37 timer om ugen. Tiltrædelse snarestmuligt.

  Der skal foreligge straffeattest ved ansættelse i Stab for Økonomiog Digitalisering.

  Flere oplysninger

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til atkontakte
 • afdelingsleder Karen Bitsch, telefon 20 35 12 40
 • Ansøgning

  Send din ansøgning med relevante bilag senest
 • 14. marts 2021
 • Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fuldtfortroligt.

  calendar_today4 hours ago

  Similar jobs

  location_onSlagelse, Denmark

  work Slagelse Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions