Region Midtjylland

Overlæger/Afdelingslæger, Patologi, Regionshospitalet Randers (BB-668CC)

Found in: Neuvoo DK

Description:
1-2 stillinger som overenskomstansat overlæge/afdelingslæge ønskes besat ved Patologisk Institut, Regionshospitalet Randers pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.
 
Dine Kvalifikationer
Du skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi og have lyst og evner til at indgå i et teamwork med afdelingens øvrige speciallæger og personale.

Vi har en stor præparatmængde indenfor dermatopatologi, gynækopatologi og gastropatologi og mangler arbejdskraft indenfor alle områder.

Du skal gerne have lyst og evner til at deltage i udviklings- og forskningsopgaver.

Vi tilbyder
En god og velfungerende arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og plads til humor. Vi har fokus på løbende videreuddannelse, hvorfor du vil blive tilbudt efteruddannelse på nationale og internationale kurser og kongresser. Vi kan også tilbyde dig supplerende lederuddannelse for funktionsledere i Region Midtjylland.

Vi er langt med etablering af digital patologi og arbejder hen imod etablering af hjemmearbejdsplads efter ønske.

Vi er desuden i gang med at etablere molekylærpatologisk laboratorium med drift fra 1. september 2021 indenfor colo-rectal patologi.

Patologi ansvars- og arbejdsopgaver
Regionshospitalet Randers har regional centerfunktion for screening mod livmoderhalskræft og opgaver relateret til alle regionens gynækologiske og obstetriske afdelinger.
Patologi, Randers, deltager også i screeningsprogrammet mod tarmkræft, og har centerfunktion for undersøgelse af tarmresektater med coloncancer. Endelig modtages mange vævsprøver fra praktiserende læger og speciallæger.

Patologi betjener Regionshospitalerne i Randers og Horsens samt Sundhedshuset i Grenå og de mange praktiserende læger og speciallæger fordelt i navnlig den østlige del af Region Midtjylland, men i forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft betjenes alle praktiserende læger i Region Midt. Afhængig af opgave vil det befolkningsmæssige grundlag derfor variere mellem ca. 400.000 – 700.000 borgere.
 
Personalet
Vi er i gang med generationsskifte blandt overlægerne og er aktuelt 5 overlæger (heraf 2 på orlov), og pr. 1. maj 2021 2 afdelingslæger. Vi har haft flere PhD-forløb og vi har flere forskningsprojekter i gang.

Instituttets samlede antal årsværk er 47 med et budget på næsten 40 mill.kr.

Undervisning og udvikling
Patologi er uddannelsesafdeling for speciallæger i patologisk anatomi og deltager i uddannelsen af bioanalytikere. Den der ansættes, forventes derfor, sammen med afdelingens øvrige speciallæger, at deltage i afdelingens undervisning, herunder uddannelse af yngre læger.

Stillingen refererer til afdelingsledelsen og er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtigelse.

Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. En nærmere beskrivelse heraf findes på Region Midtjyllands hjemmeside under ”Ansættelse af speciallæger i Region Midtjylland), der kan læses påog hvorfra retningslinjer og skema kan downloades, idet skemaet bedes forud udfyldt af ansøger og medsendt ansøgningen.

Ansættelsen som overlæge sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
For alle ansatte ved Regionshospitalet Randers er der rygeforbud.

calendar_today5 days ago

Similar jobs

location_onRanders, Denmark

work Region Midtjylland

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions