Region Midtjylland

Sygeplejerske søges til Døgndækkende Hjemmebehandlingsteam i Psykiatriens Hus i Silkeborg (BB-64708)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Har du lyst til at gøre en vigtig forskel for patienter med en bred vifte af psykiatriske lidelser i en af landets bedste psykiatriske afdelinger? Så har vi lige nu, fra 1. maj 2021 eller snarest herefter, en ledig plads på holdet som fast sygeplejerske ved Regionspsykiatrien Midt i Hjemmebehandlingsteamet i Silkeborg.

Jobbet hos os byder på masser af muligheder – både faglig udvikling for dig selv, men også medvirken til forbedringsarbejde og udviklingsprojekter.

Psykiatriens Hus er et sted, hvor der er højt til loftet – og hvor der er plads til både sikker drift og afprøvning af nye ideer.

Hjemmebehandling er en afgrænset, akut og intensiv psykiatrisk behandling i eget hjem og bl.a. et alternativ til indlæggelse.

Kerneopgaverne er:
 • suicidalrisikovurdering
 • vurdering af behandlingseffekt, herunder observation af medicinsk behandling, virkning og bivirkning
 • opmærksomhed på tilbagefaldsforebyggelse
 • støtte og vejledning til pårørende og samarbejdspartnere
 • psykoedukation
 • støttende samtaler
 • vurdering og vejledning ift. patientens samlede tilstand
 • planlægning af struktur i patientens hverdag

 • Behandling i eget hjem kan midlertidigt suppleres med et kortvarigt ophold i Akut Døgntilbud mhp. at støtte patient og pårørende intensivt i særligt vanskelige perioder, observere symptomer samt yde medicinsk og støttende behandling. 

  Filosofien bag hjemmebehandling er, at for et hvert menneske er dagligdagsfunktioner og relationer med til at opretholde den personlige identitet. Ved behandling i eget hjem bevarer patienten i højere grad magten over eget liv, fordi dagligdagsfunktioner og relationer kan bibeholdes og inddrages i behandlingen.

  Når patienten bruger egne erfaringer sammen med behandlernes faglige viden, styrkes den enkeltes ressourcer til at leve med sygdommens konsekvenser.

  Vagter
  Man arbejder hver 4. weekend og har to-tre rådighedsvagter pr. måned (16-08) og tre 14–22–vagter. Der kan være flere, da man skal hjælpe med at dække vagter ved ferie og sygdom.

  Psykiatriens Hus
  Hjemmebehandlingsteamet har til huse i Psykiatriens Hus i Silkeborg. Herfra varetages ambulante, psykiatriske behandlingstilbud, der er organiseret i specialiserede teams: Team for Depression og Mani, Hjemmebehandlingsteamet, Psykoseteam, Team for Personlighedsforstyrrelser, Team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri, Team for OCD og Angstlidelser samt et Sekretærteam.

  Alle teams er ledet af et ledelsesteam bestående af en overlæge og en ledende sygeplejerske. Fysisk er Psykiatriens Hus beliggende på Falkevej 5, Silkeborg, hvor også Socialpsykiatrisk Center i Silkeborg Kommune holder til. Når man har rådighedsvagt i akut døgn, samarbejder man med kommunale kollegaer, der er ansat i socialpsykiatrien.

  Hjemmebehandlingsteamet består af ca. 15 medarbejdere: Sygeplejersker, SOSU assistenter, en sekretær, en overlæge og en yngre læge.

  Sygeplejerskens arbejde består i primært at varetage den direkte patientkontakt i patientens eget hjem eller i Akut Døgn, herunder:
 • Akut vurdering af nyhenviste patienter
 • Varetage afklarende samtaler i forhold til udredning
 • Planlægning og gennemførelse af individuelle behandlingsforløb
 • Koordinering af indsatsen i.f.t. øvrige teams, bostøtte, hjemmepleje, evt. sengeafsnit i Viborg m.fl.

 • Vi søger en sygeplejerske, der gerne:
 • har mod på at arbejde og lyst til at bidrage i udviklingen af den ambulante behandlingspsykiatri
 • har klinisk psykiatrisk erfaring
 • evner at se sammenhænge, tænke kreativt og se muligheder
 • kan arbejde selvstændigt og løbende og fleksibelt prioritere arbejdsopgaverne
 • vægter det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde højt
 • er fleksibel, bidrager positivt ind og ud af teamet og har et godt humør
 • har kørekort til bil
 • er villig til og indstillet på godt samarbejde i teamet og med de øvrige teams

 • Vi kan tilbyde:
 • afvekslende og selvstændige arbejdsopgaver
 • medbestemmelse og fleksibilitet
 • positive, erfarne og engagerede kolleger med godt humør
 • individuel introduktion og oplæring samt mentorordning
 • fast sygeplejefaglig vejledning og supervision
 • et godt arbejdsmiljø

 • Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst med Dansk Sygeplejeråd. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation, og stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen med start d. 1. maj 2021.

  For yderligere oplysninger kan du kontakte afdelingssygeplejerske Marianne Løvenskjold Lauridsen på tlf.: +45 20584219/mail: eller funktionsledende overlæge Preben Friis på tlf. 2136 5644/mail: preben.friis@rm.dk

  Interesseret i stillingen?
  Hvis ovenstående har fanget din interesse, og du har lyst til at tage del i vores udvikling og varetage en central rolle i vores patientforløb, så send os en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt CV.

  Ansøgningsfrist: den 8. marts 2021.
  Ansættelsessamtaler: afholdes den 23. marts 2021.

  Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside
  http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-midt
  Eller på hjemmesiden for Psykiatriens Hus https://psykiatrienshus.silkeborg.dk/


  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


   

  calendar_today4 hours ago

  Similar jobs

  location_onViborg, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions