Region Midtjylland

HR-konsulent, personalejurist (BB-7E3B7)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Fremtiden er i Regionshospitalet Gødstrup

Indflytningen i Regionshospitalet Gødstrup sker i 2021 og vi har brug for en HR konsulent – Personalejurist, som kan medvirke til at gennemføre de personalepolitiske processer i dette forløb. I enheden er der knap 4.000 medarbejdere, som skal have nye løn- og ansættelsesvilkår i forbindelse med udflytningen til det nye hospital, og vi er godt i gang med at planlægge denne proces.

I HR funktionen er vi 40 højtengagerede medarbejder, som løser en række vigtige og vitale udviklings- og driftsopgaver i hverdagen. Gennem de seneste år har vi planlagt udflytningsprocessen, og vi står nu overfor den sidste og vigtigste del af processen – at gennemføre den praktiske udflytning. Vi lægger os i selen for at skabe respekt og anerkendelse for vores virke ved hjælp af rettidig omhu, organisatorisk flair og en udtalt respekt for hospitalets ansatte.

I HR konsulentgruppen, som i alt tæller 10 kolleger, varetager vi en bred vifte af opgaver inden for HR-området, hvor vi understøtter hospitalets afdelinger og ansatte i at levere det gode patientforløb. Samlet set yder HR konsulentgruppen rådgivning, sparring og sagsbehandling i forhold til såvel drift- som udviklingstiltag til ledere og den øvrige organisation.

HR konsulentgruppen søger en Personalejurist, som med de rette faglige kompetencer og den nødvendige erfaring kan bistå hele organisationen i udflytningsprocessen. Som Personalejurist bliver din fornemmeste opgave, at omsætte juridisk aftalestof ind i den praktiske virkelighed.

Du vil, som de øvrige HR-konsulenter, blive kontaktperson for en række afdelinger. Afdelingerne skal bistås med generel rådgivning, sparring og sagsbehandling omkring personalesager, særligt opgaver i relation til fastholdelse og Det Sociale Kapitel, særlige ansættelser, tjenstlige forløb, afskedigelser m.v. Herudover har den enkelte HR-konsulent særlige faglige ansvarsområder f.eks. løn og overenskomster, personalejura eller kompetenceudvikling – opgaver der er fordelt blandt konsulenterne efter kompetencer og faglig profil.

Som personalejurist skal du bidrage indenfor en bred pallette af konsulentopgaver:
 • Kontaktperson for udvalgte afdelinger – f.eks. vejledning og support til lederne om HR-relaterede emner.
 • Generel og konkret vejledning og support til Hospitalsledelsen og Afdelingsledelserne i forhold til det personalejuridiske område.
 • Konkret vejledning og sparring af dine konsulentkolleger på vanskelige eller komplekse HR juridiske sager.
 • Udarbejdelse af informationsmateriale til eks. Hospitalsledelsens nyhedsbrev – tillige formidling af dette materiale i forskellige fora.
 • Projektopgaver/-ansvar og implementering i forhold til ny lovgivning, ændrede overenskomster/aftaler og lignende inden for personalejura.
 • Den personalejuridiske vinkel på udviklingsopgaver inden for HR og i forhold til opgaver forbundet med flytningen til Regionshospitalet Gødstrup.
 • Deltage i HR-relaterede arbejdsgrupper om personalepolitiske emner.
 • Juridisk sagsbehandling og bistand i forhold til personalesager.

 • For nærmere oplysninger om indhold i stillingen se

  En ansøger med følgende profil vil blive foretrukket:
 • Relevant videregående uddannelse, Cand.jur., Cand.merc.(jur.) – Personalejura.
 • Erfaring inden for HR-området og/eller personalejura er en forudsætning.
 • Indsigt i og forståelse for en politisk styret organisation og kan agere i dette felt.
 • Kan overskue og indgå i opgaveløsning i en kompleks organisation og vægter ordentlighed i processer og relationer.
 • Tager selvstændigt ansvar i opgaveløsningen og bidrager aktivt til konsulentgruppens tætte samarbejde og opgaveløsning som helhed.
 • Evner at kommunikere tydeligt og præcist i skrift og tale.

 • Stillingen som HR konsulent – Personalejurist har hovedtjenestested ved Regionshospitalet Holstebro. HR varetager opgaver på alle enhedens matrikler, og der må påregnes mødeaktivitet på de øvrige matrikler.

  Praktiske oplysninger
  Der er tale om en fast fuldtidsansættelse.

  Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

  Du kan få yderligere information om Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk. Har du spørgsmål eller brug for yderligere information om stillingen kan du kontakte HR-chef Lasse P. Hansen på tlf. 2924 3207.

  Ansøgningsfristen er den 26. februar 2021.

  Ansættelsessamtaler vil finde sted den 5. marts 2021.   Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

  calendar_today10 hours ago

  Similar jobs

  location_onHolstebro, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions