Hillerød Kommune

VVS-installatør til drift, vedligehold og projekter marts marts (BB-FC343)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Er du vores nye VVS-installatør?
Ved du (næsten) alt om VVS-installationer? Og elsker du at arbejde i spændingsfeltet mellem udvikling og drift af installationerne? Er du god til at samarbejde med kollegaer med forskellige fagligheder? Så er du måske vores nye kollega til vores velfungerende ejendomsafdeling i Hillerød Kommune.

Hillerød Ejendomme varetager den overordnede forvaltning, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Vi skaber rum til byens liv og understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer. Vi udvikler løbende ejendomsporteføljen ved at bygge nyt, bygge om og bygge til. Vi forvalter ca. 220 ejendomme med et samlet etageareal på ca. 300.000 m2.

Om jobbet

En del af Ejendommes opgaver handler om at udvikle og drifte vores mange VVS-installationer.

Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for hele det tekniske område. Arbejdet spænder fra det udviklingsorienterede arbejde med udvikle og effektivisere anlæggene fra centralt hold – og det daglige arbejde med at vedligeholde anlæggene og løse de driftsproblemer, der måtte opstå – og de anlægsopgaver, der kræver dine særlige kompetencer inden for VVS. Din arbejdsplads vil være på rådhuset, hvor du vil indgå i et dynamisk team med fokus på bygningsoptimering. Du vil dog bruge en del af din tid på at være ude på ejendommene – og være i tæt dialog med vores tekniske serviceledere på skolerne og med vores ”flyverteam”-håndværkere, der varetager vores øvrige ejendomme.

Det er samtidig vigtigt, at de løsninger, der etableres og vedligeholdes sker i tæt dialog med brugerne af bygningerne og vores øvrige samarbejdspartnere i kommunen.

Du vil være en del af sektionen ”Bygninger” i Ejendomme – hvor vi har samlet henholdsvis anlægsmedarbejdere, vedligehold og teknik samt dele af porteføljeopgaverne. Inden for det tekniske område vil du indgå i et meget tæt samarbejde med vores CTS-tekniker samt vores energimedarbejder og sikringskoordinatoren, der også er en del af teknikteamet. I forhold til energiarbejdet vil det tætte samarbejde både handle om ”nu og her” løsninger og i høj grad også om at være med til at udvikle vores tanker om, hvordan anlæg og installationer er med til at sikre en bæredygtig fremtid.

En af dine første opgaver vil være sammen med vores CTS-tekniker at få foretaget en registrering af vores ventilationsanlæg og udarbejdet en vedligeholdelsesplan for dem. En anden opgave vil være at få etableret en plan for måling og bekæmpelse af legionella i drikkevandet. Samtidig med disse opgaver vil der være ”her- og nu”-driftssager, som du ofte løser i fællesskab med vores flyverteam eller vores tekniske serviceledere.

Dine øvrige kollegaer i sektionen har en del forskellige baggrunde, men der er blandt andet en del konstruktører og arkitekter.

Du bliver specialisten på dit område – derfor er det vigtigt, at du både brænder for og er skarp på dit faglige felt – samtidig med, at du har lyst til at arbejde med både anlæg og drift samt til at tænke dit arbejde ind i en bæredygtig fremtid.

Om dig

Vi forestiller os, at du er uddannet VVS-tekniker/VVS-installatør. Måske har du en anden baggrund som maskinmester eller lignende – men det er et absolut krav til stillingen, at du har stærke kompetencer inden for VVS-installationerne og at du har praktisk erfaring med driftsarbejde. Det er desuden en nødvendig forudsætning, at du har almindeligt kørekort (B). Derudover er det en fordel hvis du har erfaringer med oliefyr, varmepumper og større varmecentraler.

Det er derudover vores klare forventning, at du har erfaring med at planlægge, styre og gennemføre projekter og har kendskab til udbuds- og tilbudslovgivningen. Vi forventer også, at du kan kommunikere om de tekniske problemstillinger på en måde, der er til at forstå, i dialogen med vores brugere og i dialogen med dine nærmeste kollegaer.

Du trives lige så godt med at være ude hos den tekniske serviceleder og håndtere et driftsproblem som du trives med at styre mindre projekter inden for det tekniske område. Og at du samtidig trives med, at vi engang imellem løfter hovedet fra hverdagen og drøfter de mere langsigtede strategier i tæt samarbejde med dine kollegaer i afdelingen.

Erfaring fra en offentlig eller en anden større organisation vægtes positivt, men er ikke et krav.

Om os

Vi er en afdeling med ambitioner og mod til at føre dem ud i livet. Vi er proaktive og fremmer tværgående og effektive løsninger på vores fagområde. Vi omsætter politiske dagsordener til løsninger, der skaber værdi for byens borgere og brugere. Vi leverer høj faglig viden og sparring, tænker langsigtet og bredt og i hele processer. Vi er i stadig dialog med vores kunder, for at bedre kunne forstå deres behov.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår ift. overenskomst og efter kvalifikationer. Vi har fleksordning med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer ugentlig og arbejder i moderne faciliteter med storrumskontor. Der vil desuden være mulighed for hjemmearbejdsdage efter nærmere aftale.

Arbejdssted

Hillerød Rådhus, Trollesminde Allé 27, 3400 Hillerød.

Ansættelsesprocedure

Send din ansøgning, vedlagt CV og relevante bilag via nedenstående link.

calendar_today1 day ago

Similar jobs

location_onHillerød, Denmark

work Hillerød Kommune

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions