Region Midtjylland

Reservelæge søges til tidsbegrænset uklassificeret stilling ved Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S4 Herning pr. 15.4.2021 (BB-F49E6)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S4 søger en reservelæge til en uklassificeret fuldtidsstilling i perioden den 15.4.2021 – 31.8.2021. Vores sengeafsnit er delt på to matrikler (Herning og Skejby), hvor du som udgangspunkt vil være tilknyttet S4 i Herning. Du vil i et samarbejde med afsnittets øvrige læger og psykologer skulle varetage akutte vurderinger, gennemgange såvel som udrednings- og behandlingsopgaver. De specifikke opgaver aftales med afsnitsledelsen. Endvidere vil du blive en del af forvagtslaget i BUA, som dækker dagvagter i Herning samt døgnvagter i Skejby. Du vil blive inddraget i udvikling af afsnittets faglighed og understøtte implementering af visioner for afsnittet.
Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) BUA er én afdeling under området Psykiatri i Region Midtjylland. BUA er en selvstændigt afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt.


Det psykiatriske sengeafsnit for unge Herning/Skejby
Afsnitsledelsen består af en afsnitsledende overlæge og af 2 afdelingssygeplejersker.Afsnittet består af to sengeafsnit hhv. i Skejby (11 pladser) og i Herning (6 pladser). Dertil har afsnittet tilknyttet en retspsykiatrisk klinik. Der er ansat følgende faggrupper: Læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og sekretærer.

Målsætning for afsnittet
 • Afsnittet har som overordnet mål at sikre gode patientforløb for de unge med stort fokus på, at sikre gode overgange mellem sygehus og familie/bosted.
 • Have fortsat udvikling af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling. 
 • Arbejde med forebyggelse af tvang.
 • Være en attraktiv arbejdsplads med en udviklingsorienteret kultur 
 • Have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme. 

 • Dine kvalifikationer

 • Du har færdiggjort en introstilling inden for Børne- og ungdomspsykiatri
 • Du besidder overblik, gode samarbejdsevner samt lyst og evne til at arbejde internt og eksternt med en stor personalegruppe i en kompleks organisation
 • Du er udviklingsorienteret og samtidig motiveret for fastholdelse af den daglige drift
 • Du har interesse for og kompetencer til at indgå bredt det klinisk arbejde

 • Vi tilbyder
 • Et godt tværfagligt samarbejde med in- og eksterne samarbejdsparter
 • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
 • Høj vægtning af faglig og personlig udvikling
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
 • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
 • Mulighed for individuel og gruppesupervision
 • Medarbejdere og ledelse, der er kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af kerneopgaven
 • En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til et godt arbejdsmiljø

 • Løn- og ansættelsesvilkår I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Yngre Læger.
  Du vil indgå i BUA’s selvstændige vagtberedskab i Skejby og Herning med tilstedeværelsesvagt.

  Ansøgningsfrist: 26. februar 2021.

  Ansættelsessamtaler afholdes: 3. marts 2021.

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onHerning, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions