Skattestyrelsen

Underdirektør (BB-7C7F6)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

-

Har du mod på at stå i spidsen for en udfordrende og kompleks, men vigtig samfundsopgave? Så har vi et karrierejob for dig, der er kompetent og motiveret til at gå forrest i arbejdet med at styrke regnskabsaflæggelsen og sikre et korrekt indtægtsregnskab i staten. Vi søger en stærk underdirektør til afdelingen Regnskab § 38 i Økonomi i Skattestyrelsen. Du skal kunne videreformidle komplicerede regnskabsmæssige problemstillinger og levere fokuserede beslutningsgrundlag samtidig med, at du sætter retningen for afdelingens opgaveløsning. Du får mulighed for at arbejde tæt på Skattestyrelsens topledelse og bliver en aktiv sparringspartner for Skattestyrelsens økonomidirektør.

Din nye afdeling: Regnskab § 38

Du får ansvar for afdelingen Regnskab § 38, der foruden dig som underdirektør består af fire kontorchefer, en funktionsleder og i alt ca. 65 medarbejdere. Du vil referere direkte til økonomidirektøren og blive et aktivt medlem af økonomidirektørens ledergruppe.

Afdelingens vigtigste opgave er at sikre, at statens indtægtsregnskab for Finanslovens § 38, Skatter og Afgifter aflægges korrekt. Der er tale om et regnskab i størrelsesordenen 1.000 milliarder kroner hvert år. Processen for regnskabsaflæggelsen har i de seneste år været inde i en positiv udvikling. Det er således væsentligt, at der også fremadrettet stræbes efter, at Skattestyrelsen i stadigt højere grad kan leve op til de højeste faglige standarder for at sikre korrekte regnskaber.

Du vil få ansvaret for følgende centrale opgaver:

 • Rammesætning af regnskabsopgaven og aflæggelse af årsregnskab for statens indtægtsregnskab for Finanslovens § 38, herunder aflæggelse af perioderegnskaber og månedlig rapportering
 • Fastsætte og beskrive anvendt regnskabspraksis, herunder anvendte periodiseringsprincipper mv.
 • Fastsætte rammerne for regnskabsaflæggelse over for EU, herunder udarbejde vejledninger og beregninger mv.
 • Monitorering af ind- og udbetalinger og ind- og udbetalingsmønstre samt igangsættelse og udvikling af modeller for dataanalyse på regnskabs- og ind- og udbetalingsområdet
 • Igangsættelse og understøtte projekter og større opgaver for at udvikle forretningsgange og systemunderstøttelse på regnskabsområdet, inklusiv de store it-udviklingsprogrammer på Skatteministeriets område
 • Ledelse med fokus på forretningsudvikling og regnskab
  Du vil løbende skulle afrapportere til Skattestyrelsens direktion om den regnskabsmæssige udvikling, ligesom du vil have ansvar for samarbejdet med og leverancer til eksterne parter, herunder Skatteministeriets departementet, andre styrelser både i og uden for Skatteministeriet, Rigsrevisionen mv. Skatteministeriet står desuden overfor at skulle udvikle en række it-systemer, og her vil de regnskabsfaglige input fra dig og din afdeling være helt centrale. 

  Du kommer til at arbejde tæt på Skattestyrelsens topledelse, ikke mindst Skattestyrelsens økonomidirektør, som du vil have en tæt dialog og sparring med. 

  Vores kommende underdirektør er faglig stærk og en dygtig leder 
  Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse, og du kan have kombineret din videregående uddannelse med fx en HD i Regnskab og Økonomistyring eller tilsvarende. Det er nødvendigt, at du har solid erfaring med personaleledelse, og det er et ekstra plus, hvis du har erfaring med ledelse af ledere og skatteområdet. Det afgørende for os er imidlertid, at du er engageret i underdirektøropgaven og formår at sætte retning og lede en gruppe selvstændige og motiverede ledere i en specialiseret afdeling. Herudover vil ledelsesuddannelse være en fordel. Det er desuden vigtigt, at du har:

 • Væsentlig ledelseserfaring med gode resultater
 • Regnskabserfaring, herunder indsigt i statens regnskabsregler eller forudsætninger for hurtigt at tilegne dig dette
 • Vilje og evne til at skabe resultater og forbedringer
 • Stor analytisk kapacitet, som du evner at bruge i praksis 
 • Høj grad af selvstændighed, ansvarsfølelse og robusthed 
 • En sikker hånd i forhold til at sikre gode og rettidige leverancer fra afdelingen
 • Stor forståelse for regnskabets interessenter og stærke samarbejdsevner
 • Vi kan tilbyde:

 • En udviklende opgave, hvor du får ansvaret for et bredt og komplekst område i Skattestyrelsen
 • Mulighed for at sætte afgørende aftryk på regnskabsdelen i udviklingen af nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen over de næste mange år
 • Faglige og ledelsesmæssige udfordringer i et professionelt, kreativt og dynamisk miljø i en organisation med en ambitiøs dagsorden
 • En levende og travl arbejdsplads, hvor arbejdsdagen er fyldt af samarbejde med dygtige og fagligt stærke medarbejdere og chefer, og hvor humor, dedikation og ambitioner er en naturlig del af hverdagen 
 • Ansøgning og kontakt

  Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via nedenstående link  senest 24. februar 2021 .

  Vi har planlagt at holde første runde virtuelle samtaler den 4. marts 2021. Hvis du går videre, skal du sætte tid af til en personlighedsanalyse og en logisk test i uge 10. Vi samarbejder med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S vedr. tests. Der vil efterfølgende blive afholdt både en anden og en tredje samtale.

  Yderligere oplysninger omkring stillingen og rekrutteringsforløbet kan fås ved kontakt til økonomidirektør Thomas Lund Kristensen på tlf.: 28 14 02 56 eller konstitueret underdirektør Martin Klindt Kofoed på tlf.: 26 18 70 81.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Løn og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 2, svarende til lønramme 38. Stillingen forventes besat på åremål.

  I stillingen må forventes løbende rejseaktivitet til Skattestyrelsens øvrige afdelinger mv.

  Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Dit arbejdssted vil være Grønlandsvej 5, 8700 Horsens. Tiltrædelse pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter. 

  Ansættelse er betinget af tilfredsstillende straffeattest og referencer. Du skal være indstillet på, at ansættelse eventuel sker under forudsætning af, at du via Politiets Efterretningstjeneste kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT (HEM), da du skal arbejde med klassificerede dokumenter og systemer.


  SØG STILLINGEN HER

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onHorsens, Denmark

  work Skattestyrelsen

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions