Kolding Kommune

Administrativ leder til Alminde-Viuf Fællesskole (BB-A6492)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

Alminde-Viuf Fællesskole søger en imødekommende administrativ leder.

Alminde-Viuf Fællesskole

Alminde-Viuf Fællesskole er en velfungerende folkeskole med 500 elever og cirka 60 ansatte.

Vi arbejder ud fra vores vision for 2022 ”Fremtidens kompetencer - Vores skole”.

Det gør vi gennem et stærkt værdigrundlag.

 • Fællesskab
 • Faglighed
 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Engagement
 • Det betyder, vi er en skole med højt til loftet, hvor vi prioriteter vores værdier, sådan at både medarbejdere og elever trives og udfordres i et trygt og udviklende fællesskab. Med udgangspunkt i værdien ansvarlighed ønsker vi at tage ansvar for- og hjælpe hinanden til at blive endnu bedre. Derfor søger vi en leder, der skal understøtte den øvrige ledelse og skolen som helhed med en stærk administrativ profil.

  Den administrative leders opgaver

  Du skal i tæt samarbejde med skolens ledelse understøtte en god ressourceudnyttelse og den administrative drift på skolen, sådan at vi kan prioritere strategiske og pædagogiske indsatser på et velinformeret grundlag. Du vil naturligvis være en del af ledelsen og i det daglige være i tæt dialog med direkte reference til skolens leder.

  Dine primære ansvarsområder er blandt andet planlægning af skoleåret herunder økonomi, skemalægning, bemanding, barsel, ferieindberetninger, indsigt i bekendtgørelser mm.

  Du kommer til at stå for både den planlagte og den akut opståede vikardækning. Da en vigtig opgave er vikardækning vil din arbejdsdag starte kl 6:30, for at du kan tage imod opkald og finde gode løsninger. Det er muligt at starte dagen hjemmefra.

  Du vil yderligere være ansvarlig for skolens IT-drift og være superbruger på vores mange IT systemer som Aula, Meebook, EDUCA mm. Du skal stå for informationen på skolens hjemmeside, og kan du være opsøgende og fortælle skolens gode historier på andre sociale medier, er det bestemt et plus. Hertil kommer en mængde andre administrative opgaver afhængigt af dine kompetencer.

  Faglige forventninger til dig

  Alminde-Viuf Fællesskole har store forventninger til dig og til, at du kan understøtte skolen med både struktur og administrativ tyngde. Du tager naturligt ejerskab og ansvar for vores skole, elever, personale og forældre. Du har et stort menneskeligt overskud og kan kommunikere relevant og rettidigt skriftligt. Du evner at stille dig op foran personalet og formidle relevante emner.

  Vi forestiller os, at du er uddannet lærer eller sekretær, og du har en stor interesse for både det administrative på en folkeskole og ledelsen som fag. Måske er du allerede påbegyndt en eller anden form for lederuddannelse, ellers forventer vi du vil gøre det som en naturlig del af din kompetenceudvikling.

  Du har en stejl læringskurve og lysten til at arbejde administrativt for og på en skole. Du har en god administrativ indsigt, og du kan skabe en god struktur, så du kan gribe og prioritere i de mange opgaver, som der er på Alminde-Viuf Fællesskole. Du kan se dig selv i en ledelsesfunktion, hvor du er en del af ledelsen, men hvor personaleansvaret ligger hos dine kolleger.

  Du er måske oven i alt det andet også en IT-teknisk superhaj, der kan trylle i alt fra office-pakken til de forskelige IT systemer, der er på skolen. Kender du dem ikke, forventer vi, du er hurtig til at sætte dig ind i dem, og du er god til at finde både struktur og logik i de IT systemer, vi bruger på skolen.

  Vi tilbyder

  Du kommer til at møde mange forskellige og meget søde mennesker i din hverdag, både børn og voksne – og fordi vi er en Unesco verdensmålsskolene, arbejder vi også med verdensmål i hverdagen. Du bliver en del af en arbejdsplads med hjælpsomme kolleger, en god og rar omgangstone og ledelseskolleger, som interesserer sig for dig, og hvis dør altid er åben.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onKolding, Denmark

  work Kolding Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions