Erhvervsministeriet

Medarbejder med erfaring og ekspertise i international IT projektledelse (BB-B2E25)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Brænder du for effektiv deling af forretningsdata mellem virksomheder og myndigheder i Norden, og har du de kompetencer, der skal til for at koordinere etablering, implementering og forvaltning af fællesnordiske løsninger? Så er det dig, vi har brug for til at implementere Nordic Smart Goverment Roadmap – en fælles nordisk strategi for deling og anvendelse af forretningsdata på en sikker, effektiv og samtykkebaseret måde.

I september 2020 blev Nordisk Smart Government Roadmap godkendt af de nordiske erhvervsministre, og det skal nu implementeres. Roadmap er en strategisk plan, der definerer forudsætninger for en sammenhængende infrastruktur for deling og anvendelse af forretningsdata på tværs af Norden. Erhvervsstyrelsen leder det nordiske samarbejde, der involverer alle de nordiske erhvervsregistermyndigheder og skattemyndigheder i en fælles organisation. Nu skal vi sammen med private aktører specificere krav til dataudveksling og standard interfaces for at skabe værdi primært for de nordiske SMV’ere – men også for alle andre involverede aktører i Norden. Strategien realiseres i et offentligt-privat samarbejde, hvor private virksomheder på markedsvilkår udvikler de løsninger, som skal realisere de strategiske mål.

Arbejdet i kontoret Digital Innovation og Virk
I kontoret arbejder vi bredt med digitale løsninger, der skal understøtte virksomheder. Vi arbejder bl.a. med digital infrastruktur, automatisering og machine-learning, og her er styrelsens arbejde med Nordic Smart Government forankret, hvor du bliver en central del af den operationelle programledelse. Arbejdet har høj bevågenhed og programledelsen refererer til en nordisk styregruppe på højeste niveau.

Din opgave bliver at understøtte og koordinere de nordiske projektteams ved at rådgive om internationale standarder og europæiske building blocks for interoperabilitet, samt at facilitere de IT-tekniske aspekter af programmets strategiske retning, fokus, kvalitet og fremdrift.

Dine opgaver heri vil bl.a. være at:

 • koordinere programmets tekniske løsningsdesigns og leverancer
 • definere og implementere en struktureret metodologi for udvikling, pilotering og tests
 • koordinere implementering af en digital hub for vidensdeling, teknisk problemløsning og co-creation af leverancer mellem offentlige og private aktører
 •  understøtte udbredelse og videreudvikling af de implementerede løsninger og standarder
 • sikre arbejdsværktøj til kvalitetssikring og publicering af programmets leverancer og resultater
 • deltage i internationalt samarbejde med standardiseringsorganer og forvaltningsorganisationer, som f.eks. CEN og OpenPeppol
 • sikre at leverancer er baseret på et strategisk fokus og underbygget af velforberedte strategiske beslutninger.
 • I Nordic Smart Government arbejder vi tæt sammen på nordisk niveau. Du kan læse mere om samarbejdet her: .

  Om dig
  Du har længere erfaring med IT udviklings- og leveranceprocesser, internationalt arbejde, standardisering og teknisk interoperabilitet, og du kender til både offentlige og private interesser og forretningsområder. Herudover lægger vi vægt på følgende:

 • Du har erfaring med at skabe kreative professionelle og målrettede internationale arbejdsfællesskaber,
 • Du opererer hjemmevant på både strategisk og operationelt niveau og evner at bygge bro mellem strategi og leverance i et tværorganisatorisk set-up
 • Du ved, hvad der kræves for at implementere strategiske beslutninger operationelt, både i forhold til processer, metoder og understøttende IT-værktøj,
 • Du er rutineret, pragmatisk og løsningsorienteret
 • Du lytter, er åben, skaber tillid og fremmer motivation
 • Som person er du initiativrig, engageret og dedikeret. Du inspireres af komplekse opgaver og tværorganisatorisk samarbejder, hvor alle bidrager med forskellig viden, kompetencer og nysgerrighed. Du evner at skabe et godt arbejdsmiljø omkring dig, hvor humor indgår som en hjørnesten. Det er en forudsætning, at du har erfaring med at arbejde internationalt, samt indgående kendskab til den internationale standardiseringsarena.

  Om os
  Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har ca. 750 medarbejdere. Medarbejderne er fordelt på fire forskellige afdelinger rundt om i landet. Dit ansættelsessted vil være i København.

  Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed med en stærk digital dagsorden. Vi har fagligt dygtige medarbejdere, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe ny værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.

  Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på .

  Om ansættelsen
  Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Indplacering vil være som special- eller chefkonsulent afhængig af erfaring og kompetencer. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

  Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte programleder Kjersti Lunde tlf. 35 29 19 66 eller kontorchef, Carsten Ingerslev tlf. 24 27 47 64. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Cathrine Lund-Jensen på tlf. 91 33 70 38.

  calendar_today5 days ago

  Similar jobs

  location_onKøbenhavn, Denmark

  work Erhvervsministeriet

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions