Al Ain University of Science & Technology

2021-224-03378 Klinisk Professor i dermato-venerologi (BB-C538B)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Arbejdsopgaverne vil - udover det kliniske arbejde i afdelingen - omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion inden for afdelingens etablerede forskningsområde, herunder specielt dermatologisk laserbehandling og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af funding og ph.d.-vejledning. Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning.
Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde følgende:

 • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
 • Opdateret curriculum vitae.
 • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.) 
 • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor
 • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
 • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
 • Referencer/anbefalinger.
 • Personlige data. 
 • Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

  I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Der er udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: .

  Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk tlf. (+45) 9940 7968.

  Bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

  AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

  Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Dekan Lars Hvilsted Rasmussen på telefon 9940 3482, konstitueret institutleder Sten Rasmussen, e-mail: sten.rasmussen@rn.dk, på telefon 2552 0462, eller ledende overlæge Maiken Glud Dalager på telefon 9766 6661.

  Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Maiken Glud Dalager, Afdeling for Hud- og Kønssygdomme, Aalborg Universitetshospital, e-mail: m.dalager@rn.dk.

  Løn og ansættelsesvilkår

  Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

  Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onAalborg, Denmark

  work Al Ain University of Science & Technology

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions