Region Midtjylland

Introduktionslæge til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg (BB-E7E48)

Found in: Neuvoo DK

Description:

En stilling som introduktionslæge i anæstesi, stillingsnummer 6630-01-84-i06, ved Hospitalsenhed Midt, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2021 eller efter aftale.

Om stillingen 
Hvem er vi? 

Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg er en stor velfungerende afdeling med 17 overlæger, 5 afdelingslæger samt en stor flok uddannelseslæger (både 4. års HU-læger samt intro/postintro-læger). Uddannelse har høj prioritet, hvilket også afspejles i, at afdelingen i 2015 fik DASAIMS uddannelsespris samt en flot inspektorrapport (link til seneste inspektorrapport). I denne er bl.a. fremhævet den gode stemning og samarbejde på tværs af vagtlag og anciennitet. Uddannelsesprisen endte også i 2019 i Viborg; denne gang som en anerkendelse for den tidl. UAO's store arbejde.

Hvad kan vi tilbyde?

 • Veltilrettelagt introduktion: 6 ugers oplæring beskrevet detaljeret i dit individuelt planlagte intro-program.
 • Tildelt vejleder før ansættelsesstart med dato for første vejledersamtale planlagt i intro-programmet.
 • Tildelt "makker" i form af introduktionslægekollega, som har ansvaret for kollegial opbakning og sparring i opstartsfasen.
 • Vagtfunktion efter 6 uger med fortsat stort fokus på superviseret oplæring og opbakning fra resten af vagtholdet.
 • Bred vifte af anæstesimetoder: Oplæring inden for både TIVA, gas-anæstesi, regionale blokader, centrale blokader og anlæggelse af både perifere og centrale karadgange med UL. Der vil desuden være mulighed for at tilegne sig erfaring med anlæggelse af pleuradræn.
 • Formaliseret undervisning i perifere nerveblokader via e-learning (USABCD-licens) og dedikeret blok-dag med erfaren overlæge.
 • Inddragelse i alle akutkald (hjertestop, dårligt barn, akut medicinsk kald, traumekald, akut sectio).
 • Uddannelsesdag på akutlægebilen.
 • 5 ugers fokuseret ophold på intensiv under intro-uddannelsen med ren dagtidsfunktion og superviserede stuegange.
 • Mulighed for sparring med forskningsansvarlig overlæge vedr. evt. projekter og artikler.
 • En stor gruppe af imødekommende kollegaer der vægter uddannelse højt!
 • Hvad forventer vi af dig?
 • Engagement og vilje til at dedikere dig til opgaven
 • At du kan håndtere en stejl indlæringskurve – du skal oplæres i mange kompetencer på kort tid
 • Evne til at opnå overblik – eller vilje til at lære det!
 • Humor
 • Samarbejdsvilje- og evne på tværs af afdelings- og faggrænser
 • Om afdelingen 
  Hvorfor intro på vores afdeling?

  Vi er en travl afdeling, hvor man ofte vil blive nødt til at have flere bolde i luften og kunne manøvrere rundt i mange forskelligartede/tværfaglige sammenhænge – hvad enten det er på OP-stuen, fødegangen, i skadestuen eller ved modtagelsen af dårlige patienter på intensiv og i modtagelsen. Vi hjælper alle hinanden både i det daglige arbejde og i vagttid, hvor du som forvagt er bakket op af bagvagt (HU-læge eller afdelingslæge) og overlægevagten. Vores arbejdsmiljø er præget af en flad struktur med flittig anvendelse af humor og stor respekt for hinanden. Vi tilstræber fælles formiddagskaffe hver dag og afholder jævnligt sociale arrangementer – når covid-19 ikke spænder ben! Yngre-læge gruppen afholder månedlige fyraftensmøder (med løn), hvor der undervises i relevante emner og derudover deltager man som yngre læge i simulationstræning på afdelingen (neonatal genoplivning, akutte situationer på OP og AMT-modtagelse).

  calendar_today23 hours ago

  Similar jobs

  info

  location_onDenmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions