Region Midtjylland

Anæstesisygeplejerske ved Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Aarhus Universitetshospital (BB-20C06)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:
Hjerte- Lunge- Karkirurgi Operationsafdelingen, Aarhus Universitetshospital, søger anæstesisygeplejersker snarest

Spændende job med mulighed for at få Hjerterytme, Hæmodynamik og akutte færdigheder på et "higher level".
1. januar 2021 fusionerede Operation- og Anæstesiafdelingen med Hjerte- Lunge- og Karkirurgi Sengeafdelinger og Forberedelse og Opvågning 1 og 2 og har nu en fælles afdelingsledelse bestående af en ledende kirurgisk overlæge, en ledende anæstesiolog og en oversygeplejerske.

Vi er normeret til 25 anæstesisygeplejersker, 16 anæstesilæger, 37 operationssygeplejersker og 2 Social- og Sundhedsassistenter. Aktuelt er vi i en proces med at få ansat afdelingssygeplejersker for henholdsvis operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker.

Vi har tre faste koordinatorer, som står for den daglige koordinering.

Vores operationsstuer er alle udstyret med PDM (Patient Data Management), nye anæstesiapparater og ultralydsskannere. Vi har to faste portører tilknyttet afdelingen, som medvirker til optimal lejring af patienterne og sikrer afhentning og aflevering af patienterne, så ventetid minimeres. Desuden har vi faste rengøringsassistenter, som sikrer hurtige skiftetider mellem operationerne.

Vi er en stor afdeling og bedøver dagligt på syv operationsstuer og på to stuer på Hjertesygdomme (Kardiologisk Laboratorium).

Vores operationspatienter er alle voksne, hovedsageligt i ASA gruppe 3 og 4, og der er derfor et tæt samarbejde mellem anæstesisygeplejersken og anæstesilægen.
 • Kar-specialet:
  Der opereres på både centrale og perifere kar. Desuden laves der en del radiologiske procedurer på karpatienter.
 • Lunge-specialet:
  Der er meget cancer kirurgi; esofagus- og lungecancer.
 • Hjerte-specialet:
  Der isættes hjerteklapper, laves CABG og hjertetransplantationer mm.
 • Hjertesygdomme Laboratorium:
  Invasive behandlinger af forskellige arytmier.
 • Hvert område har tilknyttet flere nøglepersoner.

  Vi har desuden mange eksterne opgaver:
 • PVK- og Mid-line anlægges ofte ultralydsvejledt - så det får alle lært.
 • hjertestop og ABC-kald meget hyppigt.
 • eksterne hjertestop fra hele Region Midt - de modtages på Hjertesygdomme Laboratorium.
 • elektive og akutte DC-konverteringer.

 • Disse opgaver varetages af anæstesisygeplejersker med funktionen ”Springer 1 og ”Springer 2”.

  Kombinationen af elektive/akutte, korte/lange operationer sammen med de eksterne opgaver medvirker til, at vi som anæstesisygeplejersker oplever at have nogle meget varierende arbejdsdage.

  Der er et fast introduktions- og oplæringsprogram som varer to måneder, hvor du bliver tilknyttet en mentor.
  Vores dagvagter er fra 7.30-15/16/17, og der er ca. 2-3 vagter pr. måned. I hverdagene er vagten fra 14.45 til 21.30 med efterfølgende rådighed fra vagtværelse. I weekenden er det 24 timers vagt. Når vi er fuldtallige, er der mulighed for friuge efter en weekendvagt. I hverdagene har vi desuden en rådighedsvagt, som møder kl 10-19 med efterfølgende tilkald til næste morgen. I vagterne er vi to anæstesisygeplejersker.

  Efter oplæring er der mulighed for at dele eller få et ansvarsområde, eks. kar-specialet, apparatur eller lignende.

  Hvem er du?
 • specialuddannet anæstesisygeplejerske
 • har gode samarbejdsevner og mod på nye faglige udfordringer
 • trives med både akutte og elektive patienter
 • har god prioriteringssans når tiden er presset
 • har lyst til en uforudsigelig hverdag skiftevis med en hel almindelig elektiv dag
 • rigtig god kollega
 • positiv.

 • Hvem er vi?
 • vi er en blandet flok anæstesisygeplejersker i alderen 38-69 år og med meget forskellig anciennitet i afdelingen, og vi har det godt sammen
 • vi er fagligt nysgerrige og deler gerne vores viden med hinanden
 • vi passer på hinanden, hjælper blandt andet hinanden med vagtbytte og lignende. Vi har ønskeplan
 • vi hygger os med fredagsøl, biografture og fester, når der ikke er Corona.
   

 • Ønsker du flere informationer kan du kontakte Oversygeplejerske Anette Jensen tlf 24778772


  Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.  Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


   

  calendar_today2 days ago

  Similar jobs

  location_onAarhus, Denmark

  work Region Midtjylland

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions