REGION NORDJYLLAND

4-årig uddannelsesstilling til specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri (BB-CD6C1)

Found in: Neuvoo DK

Description:
I Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland opslås to 4-årige uddannelsesstillinger til besættelse 1. september 2021. Der er tale om to tidsbegrænsede fuldtidsstillinger.

Børne- og Ungdomspsykiatrien er et speciale i stadig udvikling med mange interessante og forskelligartede opgaver. Som psykolog i uddannelsesstilling får du en enestående mulighed for at uddanne og dygtiggøre dig inden for udredning og behandling af psykopatologi i de forskellige områder i Børne-og Ungdomspsykiatrien. Uddannelsen under Danske Regioner er en godkendt af Sundhedsstyrelsen og kvalificerer til virke som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri.

Uddannelsesstillingen er 4-årig og består både af klinisk arbejde og af deltagelse i planlagte kursusforløb og supervision. Du vil have din hverdag i forskellige ambulatorier og i børne-og ungdomspsykiatrisk sengeafsnit.

Opgaverne
Under uddannelsen indgår du i arbejdet i det tværfaglige team og de psykologfaglige opgaver med udredning og behandling af børn og unge på alle udviklingstrin. Konkrete opgaver kan være:
 • Udredning i form af psykologisk undersøgelse.
 • Semi-strukturerede interviews, anamneseoptagelse, anden psykopatologisk udredning.
 • Behandlingsopgaver, f.eks.individuel terapi og gruppeterapi.
 • Psykoedukation.
 • Undervisnings- og supervisionsopgaver.
 • Rådgivning af forældre og eksterne samarbejdspartnere.
 • Der er ca. 15 kursusdage pr. år og du vil møde kolleger og undervisere fra hele landet. Kursusdage ligger i arbejdstiden, men du må forvente, at forberedelse m.v. foregår i din egen tid.

  I hverdagen vil du få samarbejde med andre psykologer, sygeplejersker, læger, socialrådgivere og sekretærer. Det er vigtigt, at du åben overfor tværfaglig opgaveløsning og samarbejde.

  Du kan læse mere om uddannelsen på

  Organisationen
  Børne- og Ungdomspsykiatrien er en del af Klinik Psykiatri Syd og består af et dag/døgn-afsnit, Afklarings- og rådgivningsenheden og tre ambulatorier, der hvert dækker et diagnostisk område. De tre ambulatorier er: Ambulatorium for Børne- og Ungdomspsykiatri, Enhed for Spiseforstyrrelser samt Ambulatorium for ADHD.

  Som klinik kan vi tilbyde dig:
 • En udviklingsorienteret klinik, der giver dig mulighed for og støtte til faglig og personlig udvikling med supervision og kompetenceudvikling,
 • En klinik, der vægter kvalitet i såvel behandlingsarbejdet, som i samarbejdet internt og eksternt,
 • Gode kolleger,
 • Interessante og udviklende faglige opgaver i hverdagen,
 • En mødestruktur, der bevidst understøtter både monofaglig og tværfaglig udvikling, både i det enkelte ambulatorium og på tværs af ambulatorier,
 • Forventninger til dig:
 • Du er autoriseret psykolog.
 • Du har erfaring med udredning og behandling af børn og unge.
 • Gerne erfaring i psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri.
 • Gode samarbejdsevner og engagement ind i det tværfaglige samarbejde.
 • Evne og vilje til at arbejde i et refleksivt miljø.
 • Gode eksekutive funktioner og åbenhed overfor at indgå i skiftende sammenhænge.
 • Klinikken generelt:
  Arbejdet i klinikken bygger på Psykiatriens overordnede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP), og vi tilstræber hele tiden at styrke fagligheden og det tværfaglige samarbejde internt samt samarbejdet med primærsektoren eksternt.

  Praktiske oplysninger:
  Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

  I henhold til Region Nordjyllands ansættelsesprocedure indhentes straffe- og børneattest, hvor medarbejderen har kontakt med børn og unge under 15 år.

  Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.

  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig specialpsykolog Anne Randers, på e-mail: .

  Vedhæft motiveret ansøgning og CV:
  Motiveret ansøgning på max. 1 A4 side og med udgangspunkt i den faglige profil, herunder de 7 psykologroller (se nærmere i målbeskrivelsen på ). Ved ansættelsessamtalen vil du eventuelt blive bedt om kort at præsentere en case til faglig drøftelse.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt : 08.04.2021.

  Om Region Nordjylland
  Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på .

  calendar_today4 days ago

  Similar jobs

  info Fuldtid

  location_onNykøbing Sjælland, Denmark

  work REGION NORDJYLLAND

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions