Skattestyrelsen

Underdirektør til nyoprettet afdeling, Selskabsprocesser, i Skattestyrelsen (København) (BB-5DA2A)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Vil du stå i spidsen for en afdeling i et komplekst fagdirektørområde, hvor du bl.a. får ansvaret for at sikre smidige processer på (politisk) højprioriterede opkrævnings- og refusionsopgaver, og hvor du også bidrager til at understøtte dansk erhvervsliv? Har du erfaring med IT-udviklingsprojekter og kan balancere fokus på sikker drift, risikomitigering og udvikling? Så er du måske vores nye underdirektør til afdelingen Selskabsprocesser i fagdirektørområdet Selskab i Skattestyrelsen.

Fagdirektørområdet Selskab i Skattestyrelsen har ansvaret for hele selskabsskatteområdet lige fra de mindste anpartsselskaber til Danmarks største koncerner. Det er en central samfundsmæssig opgave med politisk og mediemæssig bevågenhed, da selskabernes skatte- og afgiftsbetalinger bidrager til at sikre fundamentet for velfærdssamfundet. Fagdirektørområdet er p.t. inddelt i tre afdelinger: Små- og Mellemstore Selskaber, Store Selskaber samt Selskabsprocesser, men for at øge eksekverings- og ledelseskraften opdeler vi nu den nuværende afdeling Selskabsprocesser i to: Selskabsprocesser og Udbytteskat.

Med opdelingen opnår vi bl.a. styrket fokus på det vigtige område at sikre robuste processer for selskabsskat og udbytteskat, hvor såvel sikker drift, risikostyring/-mitigering og opfølgning på revisionshandleplaner er på dagsordenen. Ligesom udviklingen af en ny model til håndtering af udbytterefusion er igangsat med behov for løbende opfølgning og tæt koordinering med vores søsterstyrelse, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST).

I den nye afdeling, Selskabsprocesser, vil øvrige, tværgående opgaver i fagområdet også blive samlet og få en større ledelsesmæssig bevågenhed, end de har i dag. Det gælder blandt andet ledelsesbetjeningen i fagområdet, herunder direktions-, departements- og ministerbetjeningen, det omfattende lovhøringsarbejde, bindende svar-området, håndteringen af fonde og foreninger og selskabsomstrukturering mv.

Underdirektørens ansvar

Som underdirektør for afdelingen Selskabsprocesser får du det overordnede ansvar for at sikre, at opgaver og processer i fagdirektørområdet tilrettelægges med fokus på både effektiv eksekvering af kernedriften og på udvikling af opgaveløsningen og processerne i tråd med styrelsens visioner og strategier.

Du vil bl.a. have det overordnede ansvar for at håndtere og udvikle processer på selskabsskatteområdet og du vil stå for analyse, produktionsplanlægning og opfølgning på tværs i fagdirektørområdet Selskab.

Opgaverne på procesområdet har en kritisk natur. De er vokset markant i både omfang og kompleksitet bl.a. som følge af, at afdelingen, udover at skulle understøtte sikker drift af forretningskritiske systemer og processer relateret til selskabs- og udbytteskat, også skal bidrage til højt prioriterede it-udviklingsopgaver i tæt samarbejde med UFST.

Du får også til opgave at sikre, at understøttelsen af dansk erhvervsliv gennem bindende svar og omstrukturering er velfungerende, og at kontrollen af fonde og foreninger er velfungerende.

Som underdirektør i Selskab bliver du en del af selskabsledelsen, hvor du sammen med de øvrige tre underdirektører og fagdirektøren for Selskab, sætter retning og sikrer koordinering i et fagområde med omkring 800 medarbejdere og ansvaret for ca. en tredjedel af styrelsens samlede, årlige skatteprovenu på godt 1.000 mia. kroner.

Du vil referere til direktøren for Selskab i Skattestyrelsen. Du får det overordnet ansvar for ca. 100 medarbejdere i dit underdirektørområde og personaleansvar for 6 personaleledere placeret i hhv. Aalborg, Aarhus og København.

Vi tilbyder en hel unik mulighed for at sætte et karrieremæssigt aftryk på en organisation, der er i rivende vækst og udvikling. Udover, at komme til at arbejde med landets største koncerner, så får du også muligheden for at udvikle afgørende it-systemer / modeller og lave understøttende processer, som skal skabe fundamentet, for den vigtige samfundsopgave, som du er med til at løse.

Du vil blive mødt af faglige og ledelsesmæssige udfordringer i et professionelt, kreativt og dynamisk miljø. Vi har en ambitiøs dagsorden, som du vil være med til at løfte i samarbejde med fagligt stærke medarbejdere og chefer. Du vil opleve at dedikation, ambitioner og højt humør er en del af hverdagen i Skatteforvaltningen.

Vi tilbyder

 • En udviklende opgave, hvor du får ansvaret for et bredt og komplekst område i Skattestyrelsen

 • Mulighed for at sætte afgørende aftryk på udviklingen af selskabs processer med nye og eksisterende it-systemer i Skatteforvaltningen over de næste mange år

 • Faglige og ledelsesmæssige udfordringer i et professionelt, kreativt og dynamisk miljø i en organisation med en ambitiøs dagsorden

 • En levende og travl arbejdsplads, hvor arbejdsdagen er fyldt af samarbejde med dygtige og fagligt stærke medarbejdere og chefer, og hvor humor, dedikation og ambitioner er en naturlig del af hverdagen.

 • Vores ønsker til dig

  Opgaven har stort internt og eksternt fokus, og vi ønsker os derfor en underdirektør, der har solid erfaring med eksekvering, så strategier og andre planer omsættes til konkrete handlinger. Det vil derudover være en fordel, hvis du har ledelseserfaring med større IT-udviklingsprojekter. Du skal arbejde på tværs i organisationen og være en drivende kraft i at sikre, at de øvrige afdelinger arbejder efter processerne.

  Vi lægger også vægt på, at du:

 • Er idérig og udviklende

 • Har væsentlig ledelseserfaring, gerne fra politisk ledede organisationer

 • Arbejder strategisk og kan fastsætte mål og retning for opgaveløsningen og sikre eksekvering

 • Har erfaring med IT-udvikling og -processer på strategisk niveau

 • Har stærk faglig viden om procesarbejde og erfaring med opbygning, optimering og effektivisering

 • Er en inspirerende og motiverende leder.

 • Det er desuden vigtigt, at du har øje for den specialiserede faglighed i dit underdirektørområde, ligesom du skal formå at oversætte den skattefaglige og tekniske kompleksitet til et politisk niveau.

  Vi vægter nærværende ledelse i Skattestyrelsen og ser gerne, at din ledelsesstil skaber resultater gennem faglighed, samarbejde og tillid. Du er godt hjulpet, hvis du kan begå dig på diplomatisk og imødekommende vis med fokus på helhedsorienterede løsninger og samtidig fremstår tydelig, retningssættende og eksekverende.

  Vi forventer, at du har en relevant, videregående uddannelse og ser også gerne, at du er optaget af ledelse af ledere.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onDenmark

  work Skattestyrelsen

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions