Ringsted Kommune

Fysioterapeut til Solstrålen - afd. Sct. Bendts i Ringsted Kommune (BB-F8DA7)

Found in: Neuvoo DK

Description:
Vores fysioterapeut gennem mange år, går nu på pension, så derfor søger vi en ny kollega til Solstrålen – Afd. Sct. Bendts.
Stillingen er fra den 1. maj 2021 og på 32 timer pr uge.

Hvem er vi
Solstrålen er en 0-6 års institution, hvor afd. Sct. Bendts er en specialgruppe under servicelovens § 32, med plads til 20 børn. Den almene del er opdelt med vuggestuegruppe og 2 børnegrupper.

Afd. Sct. Bendts er opdelt i 3 børnegrupper, tilknyttet hver deres pædagogiske team. Børnegrupperne her modtager børn med og i fysiske og kognitive udfordringer samt børn med autisme eller beslægtede udviklingsforstyrrelser.

Solstrålens overordnede mål er, at støtte alle børns trivsel, udvikling og læring, i afd. Sct. Bendts, med en så tidlig tværfaglig indsats som muligt, at fremme og støtte det enkelte barn i dets udvikling, og dermed medvirke til, at børnene udvikler sig til så harmoniske og selvstændige mennesker som muligt, på trods af de udfordringer de er i/handicap. I vores hverdag er vi optaget af at arbejde ud fra den pædagogiske/psykologiske ramme omkring ICDP og arbejder med justeret afstemt pædagogik for at skabe rammer, hvor børnene kan trives, udvikle sig og lærer.

Der er ansat en ergoterapeut på 20 timer pr uge, som du samarbejder med omkring de aktuelle indsatser, behandlinger, rapportskrivninger m.m.

Hvem er du:
Vi søger en fysioterapeut, der selvstændigt kan bidrage til arbejdet både i fagteam såvel som i de tværprofessionelle opgaver. Du skal befinde dig godt i et komplekst arbejdsfelt, hvor du formår at navigere mellem mange forskellige samarbejdspartnere og arbejdstyper. Du skal kunne se dig selv ind i de mangeartede opgaver og funktioner, som vi har i teamet, og du skal have modet til at opsøge og samarbejde med de forskellige kolleger, som de tværprofessionelle opgaver kalder på. Vi lægger desuden vægt på, at du arbejder med udgangspunkt i et ressourceorienteret syn på børns deltagelsesmuligheder, og at du evner at opbygge og skabe gode og professionelle samarbejdsrelationer. Derudover har vi et ønske om, at du som kommende kollega har lyst til at bidrage til vores kollegiale fællesskab med nysgerrighed og godt humør. Vi prioriterer, at du har erfaring som fysioterapeut og gerne erfaring og viden med habilitering, træning samt sansebearbejdning gerne indenfor fra småbørnsområdet.
 • Du er uddannet fysioterapeut og har erfaring indenfor børneområdet.
 • Du har kendskab og viden om test af børn.
 • Du har blik for at arbejde omkring konteksten for børnene.
 • Du har erfaring inden for afprøvning og tilpasning af hjælpemidler til børn.
 • Du kan formidle både mundtligt og skriftligt.
 • Du kan indgå i tæt samarbejde med forældre, pædagoger, ergoterapeut og andre samarbejdspartnere.
 • Du er fagligt engageret, er udviklingsorienteret og nysgerrig på at holde dig fagligt opdateret.
 • Du har en naturlig ro og hviler i dig selv, har humor og udstråler livsglæde og møder udfordringer med positivitet.
 • Du kan justere dig, er fleksibel, ansvarlig og praktiserer overblik og har lyst til at have mange bolde i luften.
 • Du er relationskompetent og glad for børn.
 • Du kan arbejde selvstændigt med handlekraft og kreativitet i opgaveløsningen.
 • Du kan strukturere din hverdag og formår at planlægge, koordinere og prioritere dine egne arbejdsopgaver.
 • Er fleksibel og klar til en hverdag med mange opgaver.


 • Dine opgaver
 • Træning af børn med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
 • Undersøgelse, observation, beskrivelse, samt tværfaglige vurderinger.
 • Afdækning og beskrivelse af børnenes eventuelle behov for hjælpemidler.
 • Test af børn.
 • Skrive ICF-CY rapporter sammen med det pædagogiske personale.
 • Oplære omkring forflytninger til personalegruppen.
 • Planlægning af statusmøder.
 • Bruge din kreativitet og evt. musiske evner i samværet med børnene.
 • Samarbejde omkring de enkelte børn med forældre, ergoterapeut, personale og eksterne samarbejdspartnere på tværfagligt niveau.
 • Samarbejde tværfagligt på en åben og ærlig måde, give vejledning og rådgivning til forældre, pædagoger og øvrige fagprofessionelle.
 • At være inde over de behandlinger og tiltag der er omkring de enkelte børn, i tæt samarbejde med ergoterapeut.

 • Vi tilbyder
 • En engageret og dynamisk arbejdsplads med høj faglighed og høj grad af tværfagligt samarbejde, som er i stadig udvikling.
 • 24 dejlige børn som er i udfordringer på forskellig vis.
 • En arbejdsplads med handlefrihed og ansvar.
 • En arbejdsplads hvor der gives plads til og er brug for den enkeltes specialer
 • Alsidige arbejdsdage. Hvor der også indgår aftenmøder 2-3 gange om måneden.
 • Mulighed for at deltage i en ekstern terapeutgruppe til sparring.

 • Flere oplysninger:
  Ring gerne hvis du har spørgsmål til stillingen på 57 62 85 20 og tal med Annette Damslund, fysioterapeut, Ditte Kvist ergoterapeut eller Bodil Jørgensen, leder på telefon 20 43 70 55.

  Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11. 
   
  Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

  Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 

  calendar_today4 days ago

  Similar jobs

  location_onDenmark

  work Ringsted Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions