Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet

Kontorchef til kontoret for Økonomi og Analyse i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement (BB-ACA3F)

Found in: Neuvoo DK

Description:

Har du fingeren på den digitale puls og et godt øje til tal og data? Vil du bidrage til styringen af et komplekst ministerområde med stor betydning for samfundet? Er du en dygtig personaleleder og altid på forkant, så sagerne håndteres effektivt og smidigt? Kan du gøre det svære enkelt og har du samtidig politisk tæft - så er du måske den kontorchef, vi søger til Økonomi og Analyse.

Kontoret for Økonomi og Analyse har ansvaret for økonomiske analyser, forskningskoordinering, digitalisering, finanslov, budget, regnskab, revision og sagsstyring. Vi løser og koordinerer opgaverne i samspil med departementets øvrige kontorer, ministeriets styrelser, andre myndigheder, forskningsinstitutioner og interessenter.

Kontoret er opdelt i fire teams: Team Økonomi, team Forskning og Analyse, team Revision og team Sagsstyring. Du bliver som udgangspunkt kontorchef for team Økonomi og team Forskning og Analyse.

Team Økonomi udarbejder beslutningsoplæg til direktion og minister om finanslov samt koordination og udarbejdelse af politiske sager med væsentligt økonomiindhold, herunder sager til regeringens Økonomiudvalg og Udvalget for grøn omstilling. Teamet har en central rolle i at understøtte, at ministeriets ressourcer prioriteres målrettet og anvendes effektivt på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet. Det sker i tæt samarbejde med både interne og eksterne interessenter, herunder andre kontorer i departementet, Finansministeriet og ministeriets tre styrelser.

Team Forskning og Analyse understøtter det faglige fundament til politikudvikling og forvaltning i hele Fødevareministeriet. Dette sker blandt andet via den overordnede koordination af rammerne for den forskningsbaserede myndighedsbetjening af ministeriet fra universiteter, samt på tværs af ministerier i forhold til forskningspolitiske tiltag.

Du bliver driveren bag tre hovedopgaver:

 • Udgiftspolitisk styring og koordinering med fokus på langsigtet balance mellem økonomi og kerneopgaver på ministerområdet.

 • Fortsat videreudvikling af ministeriets kapacitet til at udvirke pålidelige og nyttige beslutningsoplæg til regeringen på baggrund af samfunds- og erhvervsøkonomiske analyser samt målrettet allokering af midler til forskningsbaseret myndighedsbetjening.

 • Videreudvikling af koncernstyring, herunder med fokus på styrket præcision i budgettering og regnskabsopfølgning.

 • Ledelsesansvar

  Økonomi og Analyse har to kontorchefer, hvoraf du bliver den ene. Du har ledelsesansvar for tre teamledere og ca. 21 medarbejdere. Kontorets medarbejdere har en bred uddannelsesmæssig baggrund, som omfatter økonomer og øvrige samfundsvidenskabelige baggrunde, naturvidenskabelige baggrunde samt it-uddannede og øvrige administrative baggrunde.

  Referenceforhold

  Du vil referere til afdelingschefen for Grønt Landbrug og Koncernstyring.

  Samarbejdspartnere

  Som de nærmeste samarbejdspartnere får du din chefmakker, din afdelingschef, direktionen og departementets øvrige kontorchefer.

  Du vil som kontorchef i Fødevareministeriets departement blive en del af en stærk ledelsesgruppe, der er i fuld gang med at udvikle det nye selvstændige ministerium med henblik på at skabe de bedst mulige løsninger til gavn for samfundet.

  Faglig og personlig kompetenceprofil

  Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som akademiker. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med økonomistyring og digitalisering. Du er hurtigt opfattende, skarpsindig og dygtig til at skære sagerne til og formidle komplekse problemstillinger på klar og tydelig vis.

  Du kender det politiske system og de politiske processer, Kodex VII og har meget gerne erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation.

  Du mener, at problemstillinger er til for at blive løst og ser dem altid som udfordringer frem for forhindringer, og så har du en høj integritet og arbejdskapacitet.

  Du har erfaring med personaleledelse.

  Løn- og ansættelsesforhold

  Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med en grundløn efter løngruppe 1. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i lønramme 37. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater.

  Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med tilhørende institutioner.

  Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

  Arbejdsstedet er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement, Slotsholmsgade 12, 1216 København K.

  Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2021.

  Vil du vide mere?

  Yderligere oplysninger om stillingen, herunder spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår, kan fås ved henvendelse til Koncern HR chef Anne Braad på telefon 23 25 47 89.

  Du kan læse mere om Fødevareministeriet på og på de tilhørende styrelsers respektive hjemmesider.

  Sådan søger du stillingen

  Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og relevant dokumentation (CV og eksamensbevis) senest søndag den 7. marts 2021.

  Vi forventer at afholde 1. samtaler i uge 11.

  Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen.

  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.


  calendar_today5 days ago

  Similar jobs

  location_onDenmark

  work Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions