Silkeborg Kommune

Daglig leder til Børnegården (BB-D559E)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

Vil du være med i front som daglig leder i Børnegården?

En spændende stilling som daglig leder til Børnegården og med tværgående opgaver i Daginstitutionen Alderslyst er ledig pr. 1. maj 2021.

Silkeborg ligger midt i den smukkeste natur og er hele Danmarks Outdoor Hovedstad. Øget bevægelse, sundhed og livskvalitet er en del af vores friluftsstrategi. Derudover har vi et sprudlende kulturliv og et velfungerende by- og landsbysamfund, som vi deler med mere end 95.000 borgere.

Hvem er vi?

• Daginstitutionen Alderslyst ligger i et blandet boligområde med mange forskellige kulturelle baggrunde - både villaer og boligblokke. Dette giver en farverig og afvekslende hverdag med en bred vifte af opgaver - også med et bredt tværfagligt samarbejde.

Daginstitutionen består af 4 Børnehuse alle 0-6 år:

• Børnehuset Engen op til 58 børn

• Børnehuset Nørrevænget med op til 110 børn

• Børnehuset Søholt med op til 160 børn

• Børnegården op til 99 børn med plads til 33 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn og ca. 20 medarbejdere. Børnegården er er hus med stor faglighed, engagement, humor og et rigtig godt forældresamarbejde

Vi er ca. 95 medarbejdere heraf 2 inklusionspædagoger og 2 motorikpædagoger og et ledelsesteam bestående af 1 institutionsleder og 3 daglig ledere. Vi har fuld madordning i alle børnehuse.

• vi har fokus på udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter kerneopgaven - trivsel, udvikling og læring for alle børn

• vi er optaget af børns sprogtilegnelse. Vores pædagogiske arbejdsgrundlag står på en fortløbende opdatering af vores faglighed på baggrund af forskning og på et samarbejde med vores pædagogiske udvalg og en involverende proces omkring udvikling af vores styrkede læreplan

• vi er i fuld gang med udvikling af en spændende arbejdsplads med fokus på kerneopgaven, så vi kan møde fremtidens udfordringer – sammen

• vi er fortløbende optaget af, hvordan vi kan udvikle samarbejdet med vores forældre til gavn for fællesskabet og vores børns trivsel, udvikling og læring

• i ledelsesteamet har vi hver især ansvar for daglig ledelse i et børnehus. Vi har tværgående opgaver som overordnet ansvar for pædagogisk udvikling, udvikling af sproglige miljøer, børn i udsatte positioner, Trivsel på Tværs, arbejdsmiljø og madordning, økonomi, pædagogisk og personaleansvar. Du vil indgå i et ledernetværk sammen med 3 andre daglige ledere. Ledelsen indgår i et netværk med 2 andre institutioner med møder ca. 4 gange om året.

• herudover har vi administrativ hjælp en dag om ugen.

I din ansøgning forventer vi at høre mere om udvalgte punkter fra denne liste:

• hvad du vil kunne byde ind med som daglig leder hos os

• hvilke erfaringer du har med ledelse af professionelle læringsfællesskaber på børneområdet

• hvordan medarbejderne i Børnegården vil opleve dig i forhold til overblik, synlighed, nærvær og til faglig sparring

• dit samspil med børn og forældre

• på hvilken måde du er opdateret både pædagogfagligt og ledelsesfagligt. Vi ser gerne at du har en diplomuddannelse i ledelse, eller at du er klar til at gå i gang

• hvordan du vil være inspirator i forhold til at medudvikle et reflekterende, anerkendende og inkluderende miljø for alle børn og voksne - både i det lille og det store fællesskab

• hvordan du bruger dine pædagogiske, ledelsesmæssige og personlige kompetencer til at igangsætte, medskabe og udfolde pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser

• hvad du tænker om at indgå i et ledelsesteam, hvor nytænkning af indhold, metoder og struktur er sat på dagsordenen

• en succeshistorie fra din nuværende praksis

• hvordan du går foran, ved siden af og bagved

• træffer beslutninger og fører dem ud i livet

• hvorvidt, du har flair for digitale platforme

Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen.

Stillingen ønskes besat: 1. maj 2021.

Gå på opdagelse på vores hjemmeside https://alderslyst.silkeborg.dk/ 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse.

Vi har en forhåndsaftale for ledere mellem BUPL og Silkeborg Kommune og som udgangspunkt indplaceres stillingen på løntrin 42 + 1 trin for teamledelse + 2 trin for 90 til 179 børneenheder, i alt trin 45. Herudover er der et kompleksitetstillæg på 10.000 kr. for indplacering i Børnegården på grund af kompleksitet i opgaven.

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt eventuel job- og personprofil mv.: "Bliv leder hos os".

calendar_today1 day ago

Similar jobs

info

location_onDenmark

work Silkeborg Kommune

Apply:
I expressly authorise the Terms and Conditions