Slagelse Kommune

Daglig leder til Plejecenter Skovvang (BB-4FC45)

Found in: Neuvoo Bulk DK

Description:

Nu har DU chancen, hvis du ønsker at gøre en forskel og sættedit præg på udviklingen på Plejecenter Skovvang

Plejecenter Skovvang søger en daglig leder, der har lyst og mod påat indgå i en hverdag, hvor du i samarbejde med den øvrige ledelse,medarbejderne, beboerne og deres familier, sætter en nyretning.

Plejecenter Skovvang er ét plejehjem i en klynge bestående af 3plejehjem, Skovvang der ligger i Slagelse, Møllebakken der ligger iBoeslunde og Hjemmet ved Noret der ligger i Skælskør.

Plejecenter Skovvang har 32 somatiske boliger og 16 skærmedeboliger til demente. Udover plejeboligerne inde i huset, ydes derpleje og personlig hjælp til borgere i 18 centernære boliger.

Ledelsesteamet du bliver en del af består af Virksomhedsleder og 2daglige ledere fra de andre plejehjem. Vi arbejder ud fra tankenom, at vi i samarbejde med beboerne, familier og medarbejderne,målrettet har fokus på kerneopgaven hvor Livet leves helelivet. Vi anser tværfaglighed og tværorganisatorisk samarbejdesom en forudsætning for at kunne løse kerneopgaven. Vi har iledergruppen stort fokus på vores kerneopgave, og hvordan vi kanunderstøtte medarbejderne i dagligdagens opgaveløsning.

På Skovvang er vi på vej mod en teambaseret organisation ogsamskabende ledelse, hvilket betyder at du bliver leder i et teamog ikke leder af et team. Dette fordrer at du som vores nye dagligeleder, har lyst til at indgå i en proces, hvor vi i samarbejde medmedarbejderne i huset, målrettet arbejder på at skabe med ledendeteams, hvor bl.a. ansvar for planlægning og løsningen af hverdagensopgaver, lægges ud til medarbejderne.

Om dig

Du
 • brænder for ledelse og evner at motivere samt at sætte mål ogretning i samarbejde med andre
 • har et ønske om at bidrage til udvikling af kerneopgaven
 • evner dialogen og at skabe gode samarbejdsrelationer i heleorganisationen
 • arbejder systematisk i samarbejde med medarbejderne, medforbedringer der kan understøtte opgaven, herunder udvikling afarbejdsgange og patientsikkerhed
 • har ledererfaring fra et lignende job, gerne med erfaringomkring personaleledelse og forandringsprocesser
 • kan anvende IT systemer og styringsredskaber
 • har erfaring med at arbejde i en politisk ledetorganisation
 • er eventuelt sundhedsfagligt uddannet, men dette er ikke etkrav
 • har en relevant lederuddannelse eller er villig til atgennemføre en lederuddannelse i forbindelse med jobbet.
 • Som daglig leder

 • er du, i samarbejde med virksomhedsleder, personaleleder forhele husets medarbejdergruppe
 • skal du være rummelig og evne at få medarbejderne til at agereselvstændigt og arbejde sammen i teams. Du delegere opgaver,motiverer og du understøtter den enkelte medarbejdersudvikling
 • er du en god lytter og træffer beslutninger på et fagligtgrundlag, så det sikres at fundamentet for opgaveløsningen eroptimal
 • er du tydelig i din kommunikation og du sikrer et højtinformationsniveau
 • sætter du holdet og afholder medarbejderudviklingssamtaler,sygefraværssamtaler, diverse personalesamtaler og er medansvarligfor teammøder
 • deltager du ved ansættelse og afskedigelse
 • har du administrativt ansvar for en række opgaver der errelateret til personaleledelse fxvagtplaner/ferieplaner/lønadministration, i samarbejde medkoordinator. Du samarbejder med centersygeplejesker omfokusområder, indsatser og faglige mål. Du dokumenterer eftergældende regler omkring sygefravær. Du indberetter og udarbejderhandleplaner i forhold til indberetning af arbejdsskader.
 • Som faglig leder

 • mødes du, i samarbejde med medarbejderne, med beboere og/ellerfamilierne, når der er behov og du inviterer til et tillidsbaseretsamarbejde
 • sikrer du at nye beboere og familier bliver godt modtaget og atde kan fortsætte en hverdag på plejehjemmet, med respekt for denenkeltes livshistorie, værdier og ønsker for indhold ihverdagen
 • er du, i samarbejde med centersygeplejerskerne ansvarlig forplejen, pædagogikken og omsorgen, så disse efterlever kommunesserviceniveau
 • samarbejder du med centersygeplejerskerne om de sundhedsfagligeopgaver og sikrer at medarbejderne er kompetente til at udføreropgaverne
 • fremmer du, i samarbejde med centersygeplejerskerne, denfaglige udvikling og understøtter faglige funktioner i teamene
 • drøfter du og justere, i samarbejde med virksomhedsleder,indsatser hvor det måtte være nødvendigt.
 • Vi tilbyder en stilling

 • med høj kompleksitet
 • hvor sundhedsfaglig kvalitet og sikkerhed i kerneopgaven er etnøgleord
 • hvor udvikling af kompetencer og det gode arbejdsmiljø er ifokus
 • med mulighed for at sætte dine alsidige kompetencer i spil, isamarbejde med medarbejdere, lederkollegaer, og overordnetleder
 • hvor du er oversætter at de politiske, strategiske, ogorganisatoriske mål og beslutninger
 • hvor kreativitet og samskabelse er vigtige pointer for at skabemerværdi
 • hvor du er en del af en helhed og hvor samarbejde, dialog oginddragelse af medarbejdere, beboere og familier afspejler sig ibåde dine og andres beslutninger
 • hvor prioritering og planlægning inden for den budgetmæssige ogøkonomiske ramme er en del af den daglige drift, og som dermed ogsågiver næring til at udfordre dilemmaer og situationsbestemtebeslutninger
 • en god introduktion til jobbet
 • lederuddannelse til at styrkelse af dine ledelsesmæssigekvalifikationer.

 • Ser du dig selv i ovenstående og er du i stand til at se helheder,evner du at finde vej gennem opgavernes kompleksitet og lader dudig inspirere af at turde gå nye vej, for at optimere kerneopgavenog arbejdsmiljøet, hører vi gerne fra dig.

  Flere informationer

  Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen tilat kontakte
 • virksomhedsleder Tina Hammer på mobil 20 11 71 91 eller påmail
  tinham@slagelse.dk

 • Stillingen er på 37 timer pr. uge og aflønning sker efteroverenskomst for mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg, KLog FOA.

  Stillingen ønskes besat 1. april 2021 eller snares muligt derefter.

  Ansøgningsfrist 

 • 3. marts 2021. kl. 8.00

 • Ansættelsessamtale er den 5. marts 2021. Eventuel 2. runde samtalervil blive afholdt den 8. marts 2021.

  Stillingen søges via vores rekrutteringssystem. Kopi afuddannelsesbevis, dokumentation for eventuelt tidligere erfaringsamt andre relevante bilag, vedlægges din ansøgning.

  calendar_today1 day ago

  Similar jobs

  location_onSlagelse, Denmark

  work Slagelse Kommune

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions